Foto_1_cb

Jaroslav Růžička

Profil

Autor je doktorandem teorie a dějin vědy na Masarykově univerzitě, kde předtím absolvoval filozofii, estetiku, management v kultuře a učitelství pro SŠ.

Komentář

Popisy a postuláty v ekonomii

Někteří levicoví komentátoři se snaží zpochybnit ekonomii, neboť v ní vidí hlavního spojence neoliberální ideologie. Jejich kritiky však často vycházejí z nepochopení vztahu ekonomie a ekonomiky. Samotný neoliberalismus se ovšem dopouští stejné chyby.

Komentář

Jak zlepšit politickou kulturu

Rozšířený názor, že zkorumpovanost české politiky je příliš hluboko zakořeněna na to, aby ji bylo možné změnit, vychází z chybného předpokladu, že pokud existuje nějaký způsob změny, bude relativně snadný, rychlý a především novátorský.

Komentář

Umění nastavit druhou tvář

TOP 09 oslavila konec nespravedlnosti v rozpočtovém určení daní. Mělo by však být pro pravicové strany zvýšení míry přerozdělování prostředků mezi sídly důvodem k oslavě?

Komentář

Ekonomie a pravicová orientace

Pravicový světonázor je pro ekonomy typický, ale proč? Je pravicové pojetí státu objektivně racionálnější, na rozdíl od levicového snílkovství?

Zobrazeno 4 / 4