Film_at_iels_school_-_igor_bruni_silvia

Igor Pleskot

Profil

Autor je sociolog a publicista, svého času jeden ze tří mluvčích „Sdružení stávkových výborů“, které po generální stávce 1989 zahájily boj o nové odbory a prosadily za podpory odborářů zdola vytvoření nových odborových svazů a jejich konfederace (ČSKOS).

Image

Komentář

Fakta jsou nasnadě a je třeba je vyvracet

Andrej Babiš si plete uprchlíky a skupiny, které do České republiky přišly v rámci ekonomické a pracovní migrace. To, že s námi žijí lidé z Polska a Slovenska, ještě neznamená, že přijímáme uprchlíky.

Komentář

Platformy, kampaně a zásady

Politické projekty musejí operovat v krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých horizontech. Proč tomu tak je? A má smysl mezi ně řadit i sociálnědemokratickou platformu Doleva?

Komentář

Jdou, vojáci jdou, bože, jaká je to krása

V diskusi kolem amerického „konvoje“ se na stranách jeho příznivců i odpůrců objevují absurdní a bizarní stanoviska a už příliš nezáleží na tom, zda se v nich hovoří o „Putinových agentech“ či „agentech CIA".

Komentář

Úvahy kolem sjezdů, aneb pluralita názorů nebo moci?

Igor Pleskot se vrací ke sjezdu sociální demokracie. Kromě plurality moci je důležitá také pluralita názorů. Její zachování ve veřejném prostoru můžeme pokládat za projev svobody slova.

Komentář

Bojovník, bouřlivák, boží člověk – Láďa Lis

Igor Pleskot vzpomíná na svého přítele, kamaráda, rádce i kritika Ladislava Lisa, zakládajícího signatáře Charty 77, později jejího mluvčího, člena Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, který zemřel před patnácti lety.

Komentář

Je suis Charlie?

Karikatura může být pouhým vtipem, legrací nebo také satirou či zesměšněním. Můžeme ji hodnotit jako špatnou či dobrou, vystihující, vhodnou, nebo nevhodnou. O tom všem můžeme vést spor, ale popírat právo na její existenci nelze.

Komentář

Jak z bryndy ven?

Igor Pleskot shrnuje situaci na Ukrajině a uvažuje nad možnými východisky. Řešení celého konfliktu se neobejde bez vyjednávání všech zúčastněných stran a nutných kompromisů.

Komentář

K diskusím o Ukrajině

Igor Pleskot se zamýšlí nad děním na Ukrajině, jak se o něm u nás píše a nad tím, jaké ponaučení a výzvy z toho plynou pro Českou republiku.

Komentář

Oběť jako zoufalství nebo jako výzva a reakce na Palachův čin

Letos uplynulo čtyřicet pět let od upálení Jana Palacha. Igor Pleskot reaguje na názory na tento čin, které 11. 1. vyšly na stránkách Lidových novin.

Komentář

Kam kráčí ČSSD?

Část vedení ČSSD se zachovala jako politikáři a trafikanti - ještě k tomu mizerné úrovně. Neboť co je to jiného, zvítězím-li ve volbách, a pak místo jednání o sestavení vlády začnu s rozmíškami uvnitř strany hraničícími s rozkolem.

Komentář

Rohožka a vykopnuté dveře

Diskuse o protiromských protestech bývají často plytké. Důležité je ptát se a žádat od politiků, kandidátů na veřejné funkce jasné vyjádření. To, co mohou politici udělat, jsou zákonná opatření a úpravy postupů výkonné moci.

Komentář

Úvahy o lámání holí nad ČSSD

Existují důvody pro to se domnívat, že se sociální demokracie namísto samostatné politické strany stala „podnožkou“ hlavy státu? Tato interpretace je značně ovlivněna zbožným přáním pravice, pro kterou by rozkol v ČSSD byl „darem nebes“.

Komentář

Předčasné volby a šance ČSSD

Pokud chce být ČSSD skutečně silnou a nezávislou stranou, musí okamžitě prosazovat nejen předčasné volby, ale co nejdříve připravovat velmi propracovaný a nejen deklarativní program a dávat zřetelně najevo svou nezávislost i na prezidentovi.

Komentář

Zlomový čas v ČSSD a nebezpečí dvou center uvnitř této strany?

Diskuse v ČSSD o tom, zda „podržet, či nepodržet“ Rusnokovu vládu by mohla být počátkem obratu ve vnitřní politice sociální demokracie ke skutečně aktivní politice, opírající se o názorové střety a opuštění pocitu bezmocnosti členů a občanů obecně.

Komentář

Pohled na dilema ČSSD – podpořit, či nepodpořit?

Důsledky toho, zda sociální demokracie podpoří či nepodpoří Rusnokovu vládu, nejsou příliš odlišné. Za těchto okolností je nejlepší vyjádřit podmínečnou podporu programu Rusnokovy vlády, pokud nebude v rozporu aspoň s některými prioritami ČSSD.

Komentář

K úmrtí Milana Horálka

Ve věku 80 let zemřel v úterý první český polistopadový ministr práce a sociálních věcí Milan Horálek. Vzpomíná na něj Igor Pleskot.

Komentář

Proč podporuji Dienstbiera

Osobně laděný příspěvek bývalého mluvčího Sdružení stávkových výborů z listopadu 1989 uvádí několik argumentů pro podporu prezidentské kandidatury Jiřího Dienstbiera.

Komentář

Je podvod horší než korupce?

Česká společnost jeví překvapení nad rozsudky, které vynesl soudce nad Vítem Bártou a Jaroslavem Škárkou. Podiv je oprávněný vzhledem k tomu, že ve sporu nejsou jen dvě strany. Podvedená je primárně volící veřejnost.

Komentář

Jde jenom o tradici a historii, nebo také o politiku a současnost?

Boje o minulost jsou vždy také boji o současnost. A my potřebujeme poučení minulosti, i když zapomínáme.

Glosa

Uvažování nad norskou tragedií

Dnes si teroristé berou za cíl nejen - a ne především – symboly a představitele moci, ale hlavně obyvatelstvo, běžné občany. Tím dostává stále nelidštější charakter. Terorismus ale nikdy nebyl řešením.

Zobrazeno 20 / 23