Skabraha

Martin Škabraha

Martin Škabraha je autorem diskusních příspěvků, které nalaznete zde.

Profil

Autor je vysokoškolský učitel a publicista.

Image

Komentář

Marx to říkal

Nové číslo sociálně-ekologického dvouměsíčníku Sedmá generace se zabývá otázkou, zda se při hledání příčit globálních ekologických problémů můžeme vyhnout analýze vládnoucího ekonomického modelu. Zveřejňujeme jeden z jeho textů.

Image

Esej

Naše těla, naše volba

Filozof Martin Škabraha ve své eseji problematizuje heslo „Moje tělo, moje volba“, které znělo v nedávných protestech proti zpřísňování potratových zákonů v Polsku. Tělo podle něj vlastníme jen z části, stejně jako plod získává část práv.

Komentář

Po zelené k horizontu

Jeden z lídrů Strany zelených v posledních volbách se zapojuje do debaty o povaze a žádoucí podobě tzv. zelené politiky. Podle autora je spíše levicová. Tímto směrem však kráčí z odlišných pohnutek než levice průmyslového věku.

Komentář

Proč vstupuji do politické strany

Občané by se měli naučit chápat politickou stranu jako věc veřejnou, jejíž privatizace kapitalistickými oligarchy je stejně nebezpečným ohrožením občanské rovnosti jako privatizace zdravotnictví a dalších veřejných statků.

Komentář

Jak narovnat narovnání?

Církve by se měly vzdát vyplácení finančních náhrad a dobíhajících státních příspěvků výměnou za možnost daňových asignací, kdy by si věřící příslušné církve mohl nechat odepisovat přímo ze svých daní určitou částku na její provoz.

Komentář

Po zelené doleva?

Zeleným, pyšnícím se někdy tím, že se na ose levice – pravice nemusí vymezovat, jako by se lámala země pod nohama a oni stáli každou nohou na jiné straně toho zlomu. Takto rozkročeni dlouho nevydrží. Stejně tak ale nemohou stát na jedné noze.

Image

Esej

Nepokračujte v chůzi! Politično mezi Arendtovou a Rancierem

Víkendová esej vymezuje politično jako prostor, do nějž se vstupuje bez mandátu (lidu či jakékoliv jeho části), jen z titulu řeči a z republikánské ústavodárné vášně; z lásky k obci a zápasu o její podobu víc než z lásky k sobě a lidem.

Komentář

Stát jako garant základních práv

Stanislav Křeček by nebyl dobrým obhájcem lidských práv: pravděpodobně neuznává hlavní princip jejich uplatňování, totiž jejich bezpodmínečnost a nezcizitelnost.

Komentář

ČSSD by se měla distancovat od Zemanových šovinistických výroků

ČSSD může podporovat Miloše Zemana v druhém kole prezidentské volby, měla by ale dát jasně najevo, že levici nelze reprezentovat šovinistickými komentáři. Zveřejňujeme otevřený dopis filozofa Martina Škabrahy předsednictvu ČSSD.

Komentář

Přednádraží za nádražím

Cigán je prostě cigán, ať se snaží jak chce, a všichni víme, že cigáni patří - do ghetta. Hranice mezi „slušnými“ a „nepřizpůsobivými“ je přitom průchodná, a to zejména směrem dolů.

Image

Esej

Naše nynější revoluce III

Zveřejňujeme poslední ze série textů Martina Škabrahy, které vznikly na základě diskuzí Pražské školy alternativ 7. listopadu 2011.

Image

Esej

Naše nynější revoluce II

Zveřejňujeme druhý ze série textů Martina Škabrahy, které vznikly na základě diskuzí Pražské školy alternativ 7. listopadu 2011.

Image

Esej

Naše nynější revoluce I

Zveřejňujeme první ze série textů Martina Škabrahy, které vznikly na základě diskuzí Pražské školy alternativ 7. listopadu 2011.

Image

Esej

Fašistou proti své vůli?

Obecně sdílený náhled na Romy je tvořen řadou mýtů. Často jde fantazmatickou projekci, blížící se klasickým konspiračním teoriím. Přirovnání k antisemitským bludům je v této souvislosti zcela na místě.

Komentář

Šabatová na hrad!

Čas zbývající do volby nového prezidenta ČR se krátí a nejen proto by bylo dobré, aby občanská společnost začala diskutovat o tom, jaké principy by měl ztělesňovat „její“ kandidát.

Komentář

Jeden prsten vládne všem?

Je udržitelná představa nějaké totální Alternativy vůči globálnímu kapitalismu, nebo je to jen relikt metafyziky? Není volba mezi člověkem jako subjektem dějin a člověkem jako jejich objektem falešná?

Komentář

Proč se nebát politické korektnosti

Je politická korektnost ohrožením svobody? Není, jen nás nutí části svobody se vzdát, abychom spolu mohli žít v míru. V tomto smyslu navazuje na ducha společenské smlouvy.

Komentář

Kdo se bojí politické korektnosti (a čeho se bojí politická korektnost)

Levice by neměla přenechat kritiku politické korektnosti těm, kdo s jejím odmítáním odmítají i moderní liberální kulturu jako takovou. Jen vyrovnáním se s tím, co je v politické korektnosti destruktivní vůči emancipačním cílům, lze zachránit její osvícenské jádro: tradici distance od všech tradic.

Komentář

Od Bastily k Nebeskému klidu

Jiří Pehe vyslovil naději, že vzestup kapitalismu bude mít v Číně za následek postupné politické uvolnění a zavedení sociálního státu. Nepřeceňuje ale západní spojení kapitalismu s politickou demokracií? A nepodceňuje čínská historická a kulturní specifika?

Komentář

Kmotři české země

Moderní stát ospravedlňuje svoji existenci závazkem, že bude chránit základní práva občanů. Poté, co je sám porušuje, a způsobuje tím občanský hněv, stát předstírá, že nás „chrání“ před „vydíráním“ či „ekoterorismem“, tedy právě před projevy našeho spravedlivého hněvu.

Zobrazeno 20 / 20