Joachim_becker-19

Joachim Becker

Profil

Autor je mimořádný profesor ekonomie na Institutu pro mezinárodní ekonomii a rozvoj ekonomické univerzity ve Vídni. Studoval ekonomii, politologii a afrikanistiku na univerzitě v německém Marburgu (Philipps-Universität), kde získal magisterský titul z ekonomie a doktorát z politologie. Docentem ekonomie se stal na WU ve Vídni. Jako hostující profesor pro mezinárodní rozvoj působil na vídeňské univerzitě, vyučoval na univerzitách v Argentině, na Slovensku, v České republice, Rumunsku a Španělsku. Jeho práce vyšly v mnoha jazycích. Je blízkým spolupracovníkem Latinskoamerického střediska sociální ekologie v Montevideu v Uruguayi.

Komentář

Grécky tlakový hrniec

Volby v Řecku byly hlasem proti úsporné politice a dvěma hlavním politickým stranám. Elity EU nejsou schopné respektovat demokratický verdikt, ani změnit svou politiku. Evropská krize není jen hospodářská, je i politická.

Komentář

Španielsky prázdny dom

Po Maďarsku, Řecku, Irsku a Portugalsku se pozornost finančních spekulantů obrací ke Španělsku. Až do roku 2008 byla přitom tato země oslavovaná jako příklad úspěchu neoliberální politiky.

Komentář

Turecký hospodársky zázrak s otáznikom

Turecký hospodářský zázrak se velmi podobá španělskému zázraku z období před krizí. Klíčová je podobnost, která se zakládá na dluhu.

Komentář

Eurozóna – menšia a menej demokratická

Demokracie a sociální stát jsou prvními oběťmi krizového řízení EU. Eurozóna může být další.

Komentář

Grécko a budúcnosť eurozóny

Úsporná opatření a škrty předepsané Evropskou komisí a MMF potápějí Řecko do hlubší krize. Rokování o snížení dluhů jsou mimořádně těžkopádná. Vystoupení Řecka z eurozóny je opět na pořadu dne.

Komentář

Viac recesie, menej demokracie

Na summitu 8. a 9. prosince přijali lídři EU nový záchranný plán. Jeho cílem je institucionalizovat úsporná opatření, ačkoli jejich výsledky byly doposud celkem katastrofické.

Komentář

Maďarsko pod tlakom veriteľov

Východoevropské státy vstupují do nového kola krize. Úvěrové toky ze západoevropských bank opět vysychají. Maďarsko je první zemí tohoto regionu, která žádá měnový fond opět o pomoc.

Komentář

Budúcnosť eurozóny

Aktuální události kolem Řecka naplno rozproudily diskuzi o vystoupení této země z eurozóny jako o možném řešení situace. Někteří představitelé EU pro změnu vyzývají, aby Evropská centrální banka neomezeně nakupovala státní dluhopisy Itálie a dalších zemí.

Komentář

Niečo za niečo

Poslední sumit EU se nevěnoval jen záchranným mechanismům pro státy na periferii eurozóny, ale i krizi bankovního sektoru. Navrhovaní řešení však neřeší příčiny jeho slabosti.

Sloupek

Druhá fáza krízy: Nastal čas na inú politiku

Turbulencie na akciových trhoch sú znamením, že sa naplno začala druhá fáza krízy. Počiatky tejto fázy však bolo možné sledovať už asi pred rokom – vtedy sa do dlhovej krízy dostali juhoeurópske štáty eurozóny. Vážnosť druhej fázy je do značnej miery dôsledkom doterajších protikrízových politík a spôsobu, akým (ne)adresovali príčiny krízy.

Komentář

Dnes kompromis, zajtra recesia

Rozpočtové škrty tvrdě dopadnou na nižší střední vrstvu a na chudé. Domácí poptávka se sníží a dluhové břemeno domácností se zvýší. Přesně takové recepty selhaly počátkem třicátých let. Historie se opakuje.

Komentář

Kupovanie času

Summit EU 21. června si vysloužil poměrně velkou pozornost médií, ale vzešly z něj pouze omezené závěry. Z pohledu Řecka a dalších států přinesl jen krátkodobou úlevu. Hlavním výsledkem je koupený čas.

Komentář

Moc ratingových agentúr

Aktuální událostí jsou důkazem moci ratingových agentur z USA, které kritizují plány EU na restrukturalizaci řeckých dluhů. Vlády EU mění své plány. Otázkou je, proč mají americké ratingové agentury tak velký vliv.

Komentář

EBRD sa z krízy poučila, ale nie veľmi

Evropská banka pro obnovu a rozvoj opakovaně připomíná, že si z probíhající hospodářské krize vzala několik ponaučení. Zdá se však, že situaci neanalyzuje správně.

Komentář

Zlyhanie plánu pre Grécko

Ak sa v EÚ neodohrajú štrukturálne zmeny, ktoré by adresovali problém nerovnomerného rozvoja v Európe, krajiny na periférii Únie ako Grécko budú s najväčšou pravdepodobnosťou nútené v dlhodobom horizonte odísť z eurozóny.

Komentář

Pozadie pôžičky Portugalsku z eurovalu

Evropská unie, Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond půjčily Portugalsku 78 miliard eur. Poskytnutí balíčku finanční záchrany podmínily tím, že země přijme program dalekosáhlých strukturálních reforem. Jejich prospěšnost je však víc než diskutabilní.

Komentář

Maďarská nacionalistická a neoliberální ústava

Mimořádně nacionalisticky laděná preambule maďarské ústavy není jediným problémem. Ústava totiž také zakotvuje zásady neoliberálních hospodářských politik. Navíc se zavedením ústavy radikálně omezuje pole působnosti budoucích parlamentů a vlád.

Komentář

Portugalsko užíva liek, ktorý ho nevylieči

Portugalská vláda po jistém váhání požádá o finanční pomoc EU a MMF. Ovšem záchranné programy těchto institucí neřeší skutečné problémy, se kterými se portugalská ekonomika potýká.

Komentář

Učebnicový neoliberalizmus v EÚ

Evropská komise hlásá, že ji jde o obnovu růstu. Přesto je povaha její politiky restriktivní. Vnucuje se pocit déjà-vu z 30. let minulého století, kdy se jednalo o naprosto stejný typ receptu. Před osmdesáti lety tento přístup provázely ještě tendence k autoritářství a fašismu.

Komentář

Rodové dôsledky krízy

Genderovým dopadům současné krize se veřejné a akademické diskuze příliš nevěnují. Feministické sdružení Aspekt vydalo nedávno knihu, která se zabývá právě tímto tématem.

Zobrazeno 20 / 47