Vitsrtrobach

Vít Strobach

Vít Strobach je autorem diskusních příspěvků, které nalaznete zde.

Profil

Autor je historik. Specializuje se na moderní středoevropské dějiny. V současné době působí jako doktorand na Ústavu českých dějin FF UK a na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK.

Komentář

Historiografie a zkoumání sociálních nerovností

Pokračuje diskuze o roli historie a historiků v současné společnosti. Autor nastiňuje potenciál, který je zatím nevyužitý: Zkoumat proměny strategií legitimity a dávat hlas všem těm, kteří byli pomocí nich ve vzdálenější i velmi nedávné minulosti umlčeni.

Esej

Ústav pro studium totalitních režimů. O zácpě, české paměti a nové taktice boje

Proti propracovanému ideologickémt aparátu, subvencovanému ze státních i soukromých zdrojů, je marné psát články do novin. Nazrává čas začít přemýšlet o tom, jak a kde získat prostředky pro založení instituce poskytující zázemí kritickému historickému bádání.

Komentář

Vysokoškolské protesty mezi politikou a estetikou

Na přelom února a března se po celé republice chystají protesty proti vysokoškolské reformě. Co přijde? Odvolání Dobeše a nástup méně „ošklivého“ technokrata nebo skutečné hájení studentských a celospolečenských zájmů?

Komentář

Mluvil tady někdo o Baťovi? Ohlížení za „kapitalismem s lidskou tváří“

Ke snaze zachránit kapitalismus bude jistě stále naléhavěji patřit potřeba jej „humanizovat“, poskytnout mu milosrdnější, „lidskou tvář“. Připravme se na obrázky usměvavých hrdinů velkého kapitálu. Dá se čekat, že jich přibude.

Komentář

Paměť české transformace, aneb o přisluhovačích, vítězích a obětech

Boj proti komunismu poskytuje pevný bod, z něhož lze nahlédnout život jako celek a událost. Díky tomu jsou ale zároveň příběhy mnohých českých pamětníků plny vnitřních konfliktů, a to zvlášť na místech, kde se musí vyrovnávat s vlastní komunistickou minulostí.

Komentář

Bída totality a jazyk normalizace: k diskuzi o legitimitě DSSS

Vít Strobach reaguje na text Františka Kostlána úvahou o společnosti, ve které nalézá podporu extremistické myšlení a o omezených možnostech současné vědy.

Image

Esej

Antikomunistická, demokratická a sociální

Dělnická strana sociální spravedlnosti není subjekt, který lze odbýt pouze tím, že se jedná o extremisty. Její rétorika nastoluje otázky k legitimitě celé společnosti.

Zobrazeno 7 / 7