Sabata_jan

Jan Šabata

Profil

Autor je nakladatel. Po roce 1989 začal studovat práva na MU, která dokončil v roce 1995. Zároveň podnikal a dodnes vede nakladatelství Doplněk zaměřené hlavně na společenské vědy. Od roku 2008 je v invalidním důchodu. Působí také od roku 1998 do současnosti v komunální politice. Je ženatý a má pět dospělých dětí. Od narození žije v Brně.

Image

Komentář

Smysl peněz

Možnosti operovat s virtuálními penězi zatím disponují pouze banky. Stojí před námi politický úkol rozšířit toto právo na všechny lidi mající volební právo. Usnadnila by se tak i cesta k nepodmíněnému základnímu příjmu.

Komentář

Základní kámen finanční architektury 21. století

Idea nepodmíněného základního příjmu je podle Jana Šabaty jednou z hlavních výchozích pozic lepšího světa. Peníze jsou dnes z většiny virtuální, i jejich tvorbu je tak třeba demokratizovat.

Glosa

Hledání české filosofie

Zásluhou Erazima Koháka a Jakuba Trnky vychází mimořádné číslo Filosofického časopisu, které se snaží pokrýt vývoj filosofie druhé poloviny 20. století u nás.

Komentář

Výzva, která chtěla inspirovat

Jan Šabata vtělil svůj komentář k významu, důsledkům a inspirativnosti požadavků HOS do odpovědí DR na několik konkrétních otázek.

Komentář

Šance změnit úlohu peněz

Činnost, ať placená nebo neplacená, je formou energie a peníze tedy médiem, které vydanou energii uchovává a distribuuje. Odvedenou práci zatím ohodnocujeme penězi jen částečně, neplacenou práci finančně vyjádřit nedovedeme.

Komentář

Skutečnost pláče, bubáci se radují

Podle britského průzkumu existuje velká propast mezi skutečností a představami občanů. Pokroucenost údajů mají na svědomí média a politikové. Situace u nás nebude pravděpodobně příliš odlišná.

Komentář

Nedostatek práce? Práce hrou a základní příjem

Evropskou unii trápí vysoká nezaměstnanost a to především mladých lidí. Řešením je pootočit funkci peněz. Je třeba demokratizovat jejich tvorbu. Musíme se naučit nezpochybnitelně vydanou lidskou energii měřit a vyjadřovat také v penězích.

Komentář

Klaus odchází

S amnestií souhlasím, okolnosti nezkoumám, ale stydět se za Václava Klause už nepřestanu.

Komentář

Koperníkovský obrat v politice

ODS má jediné měřítko úspěchu – peníze. Učiníme-li naším východiskem sociální kapitál, obraz společnosti vypadá jinak než nažehlené volební plakáty pravice.

Image

Esej

Nedaňové příjmy státu

Aby bylo možné udržovat vyrovnaný rozpočet a nikdo přitom nedoplácel na druhé, bylo by dobré mechanismus tvorby peněz upravit. Banky sice ztratí postavení, kdy si mohou diktovat skoro vše, nepřijdou ale o svoji hlavní úlohu.

Zobrazeno 10 / 10