Sčítání lidu

Sbdl2011

Zpráva

Příští sčítání lidu bude především online

Český statistický úřad dopracoval návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Návrh předpokládá vyplňování online formulářů, lidé také budou odpovídat na menší počet otázek.

Zpráva

Začalo sčítání lidu

Úderem sobotní půlnoci začala oficiální část Sčítání lidu, bytů a domů v České republice. Akce je provázena problémy i odporem části veřejnosti. Formuláře lze poprvé v historii sčítání vyplnit také elektronicky.

Zpráva

Pošťáci dělají pod hrozbou výpovědi komisaře jako přesčasy

Výkon sčítání v podání České pošty zůstává veřejnosti skryt. Doručovatelé si ale stěžují, že práci komisařů nesměli odmítnout, platové ohodnocení je nedostatečné a v organizaci je nepořádek.

Image

Zpráva

Sčítání za dvě a půl miliardy je tu

Letošní sčítání lidu, domů a bytů provází obtíže. Informační linky kvůli nejasnostem vytočí denně i šedesát tisíc občanů, ale odpověď obdrží jen desetina. Mezi dvanácti tisíci komisaři převažují pošťáci, kteří jsou k roznosu formulářů v přesčasech.

Unger2

Komentář

David Unger: Moravská národnost jako politický problém

Většina Čechů v čele s Pražany si snad jednou uvědomí, že Morava není jen okrajová folklorní a trochu exotická část republiky. Obnovením skutečné samosprávy Moravy a Slezska může Praha dohlédnout dále než na hranice Čech, a tím se lépe postavit k otázce evropské.

Zpráva

Aktivisté vyzývají k uvádění moravského jazyka při sčítání lidu

Moravský národní kongres spolu s dalšími promoravskými aktivisty vyzval obyvatele Moravy, aby při březnovém Sčítání lidu, domů a bytů uváděli nejen moravskou národnost, ale také moravský jazyk. Přiznáním k moravštině údajně popřou argument, že nemajíce jazyka, jsou vlastně Češi.

Zpráva

I pro československou národnost bude při sčítání lidu vlastní kód

Vlastenecké snahy zastánců společného československého státu mohou najít ohlas během březnového Sčítání lidu, domů a bytů. Sčítací arch totiž umožní uvést také národnost československou.

321867_mediafaxefe_mediafax__efe

Zpráva

Hnutí Jedi dostane při sčítání lidu vlastní kód

Český statistický úřad zareagoval na existenci hnutí Jedi, které má na Facebooku početnou skupinu příznivců. Jsou rozhodnuti uvést při březnovém sčítání lidu jako své náboženské vyznání víru Jedi. Statistici budou na toto hnutí pohlížet stejně jako na všechny registrované církve a náboženské společnosti.

Zobrazeno 8 / 8