Místo brexitu Green New Deal? Labouristé chtějí zelenou Británii

Labour Party bude usilovat o to, aby Velká Británie dosáhla nulových emisí skleníkových plynů k roku 2030. Nedávný sjezd strany schválil zestátnění energetických firem i radikální reformy v dopravě.

(jk)

04.10.2019 08:00

Corbyn

Naomi Corbyn. Labouristé vzali za svůj radikální ekologický plán, Green New Deal pro Británii. Foto Kourosh-Keshiri/Jeff Overs

Psát o klimatu teď

Covering_climate_now_logo

Akce světových médií za důkladnější psaní o klimatické krizi #Coveringclimatenow


Covering Climate Now, neboli Informovat o klimatu teď, je akcí světových médií, jejímž cílem je hledat cesty, jak důkladněji referovat o tématu klimatické krize. Projekt zahájila americká média The Nation a Columbia Journalism Review, jeho stěžejním partnerem je britský deník The Guardian.

Účastní se jej na dvě stě padesát světových médií různých velikostí ze všech koutů světa. Všechna účastnící se média se zavázala publikovat v týdnu od 15. do 22. září před newyorským klimatickým summitem větší množství textů k tématu a podle úvahy je sdílet s kolegy. Deník Referendum je spolu se slovenským Denníkem N jedinou novinářskou organizací v regionu, která se akce účastní.

V jejím rámci vycházejí v DR nejméně dva texty denně, jak původní, tak překlady materiálů, k nimž máme přístup jako účastníci spolupráce. Deník Referendum je jediným českým médiem, jež téma změn klimatu sleduje dlouhodobě a systematicky. Od účasti ve spolupráci světových novinářských organizací si slibujeme, že by mohla přispět k tomu, aby se nejvážnějšímu tématu dneška začala v patřičné, daleko větší, míře věnovat i další česká média.

Všechny texty zevřejněné v rámci Covering Climate Now přehledně zde, všechny texty k tématu klimatické změny pak zde.

Podzimní sjezd britské Labour Party odsouhlasil přijetí jednoho z nejradikálnějších plánů na snižování emisí skleníkových plynů v Evropě: britské verze konceptu Green New Deal prosazujícího zelenou a sociálně citlivou přestavbu ekonomiky. Strana si předsevzala usilovat o uhlíkovou neutralitu k roku 2030. Plán počítá s rozsáhlými investicemi, posílením pozice odborů i zestátněním hlavních energetických společností.

„Naši planetu zachrání jedině radikální a rozhodná akce. A tu Labour Party podnikne,“ prohlásil předseda labouristů Jeremy Corbyn poté, co sjezd vyslyšel dlouholeté úsilí ekologického křídla strany a odsouhlasil návrh, který prakticky začleňuje Green New Deal do programu. Corbyn ekologickým snahám vyslovuje podporu dlouhodobě a již dříve ocenil mimo jiné aktivity organizátorů středoškolských stávek za klima.

I tak je ovšem labouristická koncepce Green New Deal natolik bezprecedentní, že jej komentátorka deníku The Guardian Ellie Mae O’Haganová označila za „nejdůležitější politický moment poslední dekády“. Zelenému křídlu strany se totiž podařilo návrh prosadit navzdory konzervativnější části straníků i skepsi některých významných odborových svazů včetně jednoho z hlavních dlouhodobých spojenců Labour Party, svazu GMB sdružujícího mimo jiné tisíce zaměstnanců průmyslu přímo závislého na fosilních palivech.

GMB se svými šesti sty tisíci členy v prakticky všech průmyslových odvětvích představuje významnou politickou sílu, která se již dříve dostala do sporu s Corbynovými sklony podporovat ekologická hnutí či iniciativy za jaderné odzbrojení. Svaz totiž odmítá podpořit prakticky jakákoli opatření, jež mohou představovat ohrožení pro stálé pracovní pozice jeho členů.

V obecné rovině tak sice uznává nutnost snížit emise skleníkových plynů, ale zatím odmítá podpořit konkrétní záměr uhlíkové neutrality k roku 2030. Delegát GMB Joseph Ghayouba na sjezdu labouristů připomněl, že je zcela zásadní, aby případnému uzavírání dolů a dalších provozů předcházel jasný plán toho, jak zabránit zvýšení nezaměstnanosti. A tím podle jeho svazu labouristé zatím nedisponují.

Těžba a spalování uhlí jako hlavní zdroj emisí jsou dnes ve Velké Británii na historickém minimu. A v příštím desetiletí má uhelná energetika skončit úplně. Téma je ale zvláště pro levici dlouhodobě ožehavé: v paměti stále přežívá rozsáhlá vlna hornických stávek z let 1984 a 1985, kterou vyvolalo právě uzavírání dolů bez zajištění adekvátních sociálních programů ve spojení s tehdejší ostře pravicovou politikou premiérky Margaret Thatcherové.

Green New Deal staví na investičních programech a rekvalifikaci
I historický význam britského uhelného průmyslu je zřejmě jedním z důvodů, proč labouristický Green New Deal počítá s rozsáhlými změnami v sociálním systému a související legislativě. Labour Party se chystá prosazovat programy zaměřené na zajištění důstojných pracovních míst pro všechny a posílení pravomocí odborových organizací, jež se mají na plánování ekonomické transformace přímo podílet.

Ukončení těžby a spalování fosilních paliv ve Velké Británii může ohrozit zhruba 280 tisíc zaměstnanců. Ekologické křídlo Labour Party ale uvádí, že část výkyvu v zaměstnanosti vykryje sama zelená transformace ekonomiky. Energetika závisející na obnovitelných zdrojích a na ní navázaná odvětví totiž bude potřebovat vyšší tisíce nových zaměstnanců. Podle labouristů se navíc mají rozšiřovat sektory ekonomiky postavené na službách, jako je sociální a zdravotní péče.

Transformace má zahrnovat i investice do regionů, které přivedla závislost na mnohdy upadajících těžařských projektech do ekologické i ekonomické tísně. V těch mají díky investičním projektům a možnostem rekvalifikace vniknout příležitosti pro nové formy podnikání a rozvoj moderního zeleného průmyslu.

Možnost rekvalifikace je pro zelenou přestavbu ekonomiky v pojetí labouristů klíčová. Plán proto počítá i s rozšířením vzdělávacího systému o nové možnosti celoživotního vzdělávání. Ty mají nejen pomoci lidem v produktivním věku s bezproblémovým přechodem do nových oborů, ale také připravit ekonomiku na očekávaný rozvoj automatizace, který v příštím desetiletí ovlivní až desítky procent pracovních pozic.

Labouristé chtějí minimalizovat i emise pocházející z dopravy skrze modernizaci železnic a převod co největšího podílu veřejné dopravy do veřejného vlastnictví. Klíčové je především nahrazení nyní převládající automobilové dopravy kvalitními vlaky a autobusy, které provází nesrovnatelně nižší uhlíková stopa. Jízdné by se mělo snížit, případně zcela zrušit. Výhodou posílení veřejné dopravy mají být i nová pracovní místa a investiční příležitosti.

Kritici včetně některých zástupců odborů pokládají vizi Green New Deal za příliš optimistickou. Není totiž zcela jisté, zda bude trh reagovat na investice žádoucím způsobem. Předmětem obav především ze strany pravice je také zcela otevřená levicová rétorika labouristů oznamujících „zelenou průmyslovou revoluci“ a budování socialistické ekonomiky.

Uhlíková neutralita je ve světě běžným tématem, Češi jsou pozadu
Britský Green New Deal přichází v situaci, kdy všechny hlavní tamější politické strany v obecné rovině nutnost dosažení uhlíkové neutrality plně uznávají a liší se pouze v datech, kdy jí chtějí dosáhnout. Nejrychleji, k roku 2030, chtějí cíle dosáhnout zelení, nyní doplnění o labouristy. Liberální demokraté chtějí na ekonomickou transformaci o patnáct let déle a nejméně razantní opatření chystá Konzervativní strana, jež pokládá za dostačující stávající záměr na nulové emise v roce 2050.

Polovina století je metou, k níž zatím směřují i některé další vůdčí evropské ekonomiky, například Francie či Německo. Švédsko chce spolu se Skotskem emise skleníkových plynů odbourat k roku 2045. Ještě větší ambice projevilo Norsko, které chce srazit emise na nulu do roku 2030, ovšem pouze v případě, že se k němu připojí další země.

S největší pravděpodobností mezi nimi nebude Česká republika. Vláda Andreje Babiše (ANO) konkrétní strategii, jak dosáhnout uhlíkové neutrality, nemá. Premiér počítá s tím, že se zde emise sníží ve srovnání s rokem 1990 o čtyřicet procent k roku 2030 a o osmdesát procent do poloviny století.

Ekologové to pokládají za zcela nedostatečné. Rok 1990 je podle nich zvolený účelově kvůli tehdejší míře emisí ovlivněné přežívajícím těžkým průmyslem z doby vlády KSČ. Výhled navíc ani zdaleka neodráží aktuální propočty, podle nichž mají země prvního světa přestat spalovat uhlí nejpozději v roce 2031.


A co si myslíte vy? Diskuse (10 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Pavel Kolařík - informatik, Mnichov

Jak, "místo brexitu"? Pátek, 4.Října 2019, 09:34:29

Labour Party se proti brexitu nijak nestaví, na sjezdu to znovu jednoznačně potvrdila, a jk to určitě dobře ví.
Tak zavádějící a hloupý titulek už jsem tady dlouho nečetl.

Zima1

Petr Jedlička - redaktor DR

Pátek, 4.Října 2019, 16:24:7

Autor to myslel zřejmě tak, že Green New Dealu dávají labouristé před brexitem přednost v komunikačních důrazech i v tom, co chtějí prioritně aktivně prosazovat. Což je pravda... Z celého sjezdu čučelo, že toto vedení Labour Party chce téma brexit řešit co nejméně, s výjimkou zabránění tvrdému brexitu. I na vlastním sjezdu se o něm mluvilo jen velice málo, z čehož tam byla kupa lidí dost nešťastná.

Jindřich Kalous - důchodce

Pátek, 4.Října 2019, 17:41:44

Labouristé neříkají tak ani tak, aby pak mohli říkat, že na jejich slova došlo... Typické pro oportunisty. (A v našem prostředí pro lidovce.)

Pavel Kolařík - informatik, Mnichov

Sobota, 5.Října 2019, 00:29:46

Tihle lidi mají prostě propagandu "zmáknutou". Jak stále upozorňuji, je velmi důležité jejich metody studovat, a tady máme a ještě zřejmě budeme mít studijního materiálu opravdu dostatek.

Nepochybujme tedy ani na okamžik, že vlastním a jediným důvodem pro sepsání toho, co stojí tady výše, je poslední věta v závorce. Naprosto nesmyslná, totálně off topic, ale co na tom. Zůstane přinejmenším v podvědomí, a splní účel.

Pavel Kolařík - informatik, Mnichov

Sobota, 5.Října 2019, 08:10:27

Mám dojem, pane Jedličko, že vedení labouristů chce strkat hlavu do písku před brexitem, na kterém má svůj značný podíl viny. Někde jsem četl reportáž o tom, jak bylo zameteno s delegáty sjezdu, kteří chtěli přijmout radikální usnesení proti brexitu. Snad jich byla i většina, ale to se nikdy nedovíme, protože Corbyn údajně zamezil demokratickému sečtení hlasů.
Nějaký Green New Deal je chiméra budoucnosti, zatímco brexit je tvrdá přítomnost. Už jenom to, že nebyl hlavním tématem sjezdu, hovoří za mnohé. Za tou "předností v komunikačních důrazech" vidím snahu zbavit se zodpovědnosti a přijmutí pozice "my nic, my muzikanti". My nabízíme Green New Deal. "Místo brexitu". Sic!

Martin Profant - Praha 7

Místo Green New Deal brexit? Sobota, 5.Října 2019, 09:38:53

Pokusit se pár týdnů před volbami nemluvit o tom, oč v těch volbách půjde, je volební sebevražda. Ostatně opakovaná.

Ale hlavně: Proběhne brexit, do značné míry protože se LP nepostavila včas rozhodně proti a přijde čas zklamaných očekávání. Nevěřím sice katastrofickým odhadům dopadů brexitu na britskou ekonomiku, ale i v tom nejlepším případě budou transakční náklady vysoké. Prosazovat v takovém případě odvážné a potřebné záměry jako je Green New Deal, které potřebují širokou podporu? Takový slib páchne buďto absencí politické soudnosti anebo lží.

Zima1

Petr Jedlička - redaktor DR

Sobota, 5.Října 2019, 10:48:44

Zase ta strana je v otázce brexitu vnitřně rozdělná. Sice ne na dvě stejné skupiny, ale stejně... není to jen tak se jednoznačně vymezit...

Oficiálním probramem LP k brexitu je na každý pád stále A) zabránit no dealu, B) prosadit druhé referendum o konkrétní výstupové smlouvě, aby lidé tentokrát věděli o čem hlasují. To se ani po sjezdu nezměnilo.

Jevi_1

Eva Hájková - Moravskoslezský kraj

Sobota, 5.Října 2019, 20:37:27

Dnes jsem se chtěla podívat, o čem píše A2larm. A co vidím za titulky? Corbyn - Sanders - Corbyn - Sanders - Corbyn...

Jindřich Kalous - důchodce

Evě Hájkové Sobota, 5.Října 2019, 23:10:35

Asi jste přehlédla např. toto:
https://a2larm.cz/2019/10/musime-si-promluvit-o-superbohatych-cesich/

Martin Profant - Praha 7

Petru Jedličkovi Neděle, 6.Října 2019, 15:23:59

Potíž je v tom, že pokud je politická strana rozdělena v nějaké zásadní otázce tak, že nemůže buď dosáhnout akční konsensuální většinu (to jest většinu těch, kteří za za určitým postojem stojí a těch, kteří přijali, že padlo demokratické rozhodnutí), pak neplní jednu ze svých zásadních funkcí.

V tomto případě to navíc opravdu působí dojmem, že Corbyn není ochoten hledat smír s větší částí své vlastní strany -- nemyslím, že by bylo s "delegáty sjezdu zameteno", ale fakt, že neproběhla žádná stranická procedura, která by umožnila zjistit účinné pro a proti brexitu je hodně podivný.

Uvádíte dva body. Bod A není programový, ale krátkodobě taktický. Bod B -- prosadit referendum o konkrétní výstupové smlouvě -- je bohužel zcela nerealistický. Když dopadne vyjednávání dobře, dostane Británie další půl rok na dohadování. V tom půlroce by se musely stihnout volby, vytvoření nové vlády, dohadování s EU a referendum.
Přitom už dnes stačí veto jednoho státu proti prodloužení, natož za dalšího půl roku.

Tudíž: Mohu pochopit interní důvody, proč LP páše volební sebevraždu (tak, jako mohu pochopit, proč to dělá ČSSD) a dokonce mohu některé z nich považovat za vážné. Ale na faktu sebevraždy, který bývá dost definitivní, to nic nemění.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.