Agentura pro sociální začleňování se přesune na ministerstvo pro místní rozvoj

Vláda Andreje Babiše rozhodla o přesunu Agentury pro sociální začleňování na rezort pro místní rozvoj. Podle jejího bývalého ředitele Martina Šimáčka kabinet politického hnutí ANO a ČSSD osvědčil, že jej téma sociálního začleňování nezajímá.

(jg)

30.07.2019 14:15

Img_4105

Za činnost Agentury, která nyní působí ve sto čtyřiceti obcích po celé České republice, bude zodpovídat ministryně Klára Dostálová. Foto ÚV ČR

Agentura pro sociální začleňování se od ledna příštího roku přesune z úřadu vlády na ministerstvo pro místní rozvoj vedené Klárou Dostálovou (nestr. za ANO), rozhodl na svém úterním zasedání kabinet Andreje Babiše (ANO). Vláda změnu neurčitě zdůvodnila jedinou větou, a to „vhodností ukotvení mezirezortní agendy sociálního začleňování do kontextu regionálního rozvoje obcí a krajů“. Proti záměru protestovali odborníci na problematiku sociálního začleňování a v mezirezortním připomínkovém řízení se vůči němu vymezily i zaměstnavatelské svazy.

„Jde o mimořádně nešťastné, dokonce skandální rozhodnutí. Agentura se budovala více než deset let. Trvalo dlouho, než se ji podařilo institucionálně zakotvit a navázat spolupráci s jednotlivými ministerstvy,“ řekl Deníku Referendum její bývalý ředitel Martin Šimáček, který nyní stojí v čele Institutu pro sociální inkluzi. „Vláda i premiér Babiš zkrátka ukázali, že je agenda sociálního začleňování vůbec nezajímá,“ doplnil.

Podobně se ve svých připomínkách vyjádřila i Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Unie zaměstnavatelských svazů. „Přesuny věcných útvarů a agend zásadním způsobem destruují jejich funkčnost, což se dá předpokládat i v tomto případě. Lze očekávat i postupnou redukci směrem k tématům, které dnes realizuje ministerstvo pro místní rozvoj,“ uvedly. Upozornily rovněž na naprosto nedostatečné odůvodnění převodu Agentury z úřadu vlády.

Pozice Agentury se výrazně oslabí
„Zdůvodnění přesunu Agentury je zřetelně účelové,“ potvrdil Šimáček. „Agenda regionálního rozvoje není v Agentuře dominantní, její činnost se mnohem blíže váže na oblast spravovanou ministerstvem práce a sociálních věcí,“ vysvětlil s tím, že Agentura začleněním pod rezort pro místní rozvoj značně oslabí. Jako příklad zmínil prosazování přijetí zákona o sociálním bydlení, který ovšem ministryně Dostálová – v rozporu s programovým prohlášením vlády – opakovaně odmítla vypracovat.

Šimáčkovo hodnocení sdílejí i zmíněné zaměstnavatelské svazy. „I když lze mít k činnosti Agentury hodně připomínek její přesun vnímáme jako rezignaci vlády na mezirezortní koordinaci aktivit směřujících k podpoře sociálního začleňování obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a možná i redukci aktivit vlády v této oblasti, zejména na zajištění dostatku dostupného bytového fondu a dotačních titulů směrem k obcím a krajům,“ shrnuly.

Úřad vlády námitky nicméně odmítl s tím, že opatření přispěje k pevnějšímu ukotvení agendy sociálního začleňování v systému státní správy. „Dle kompetenčního zákona je ministerstvo pro místní rozvoj ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky a politiky bydlení, což jsou oblasti, které s problematikou sociálně vyloučených lokalit úzce souvisejí,“ argumentoval. Současně ubezpečil, že přesun agendy si nevyžádá krácení počtu pracovních a služebních míst, respektive omezování působnosti Agentury.

Agentura přežila šest vládních kabinetů
Agentura, věcně jeden z odborů Sekce pro lidská práva, vznikla v roce 2008 coby nástroj kabinetu na podporu obcí, jež se potýkají s problematikou sociálního vyloučení a extrémní chudobou. U jejího založení stála tehdejší ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny ve druhé vládě Mirka Topolánka (ODS) Džamila Stehlíková (tehdy SZ, dnes LES). Nyní působí ve sto čtyřiceti obcích a její činnost v minulém roce zasáhla zhruba pětapadesát procent obyvatel všech sociálně vyloučených lokalit.

Podporu obcím Agentura zajišťuje především skrze dva vzájemně se doplňující projekty – Systémové zajištění sociálního začleňování, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost, a Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, jenž finanční prostředky čerpá z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. Agentura v minulém roce hospodařila s rozpočtem ve výši bezmála sto padesát milionů korun a díky jejímu projektovému poradenství dosáhly obce na více než 2,4 miliardy korun.


A co si myslíte vy? Diskuse (1 příspěvek)

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Úterý, 30.Července 2019, 15:36:37

Jsou k dispozici nějaká data? (Stav vyloučených lokalit před deseti lety, stav současný...)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.