Ekologové, lékaři i vědci vládě: Neprodávejte Počerady Tykačovi. Zavřete je

Otevřeným dopisem vládě zahájily ekologické organizace kampaň za uzavření nejšpinavější uhelné elektrárny u nás. ČEZ ji má v tuto chvíli v plánu prodat uhelnému magnátovi Pavlu Tykačovi.

(josp)

14.05.2019 10:49

Karabash_ecology_plant_air_pollution_damage_trumpet-858894

Jde o lidské zdraví. Spalování uhlí produkuje aerosoly či těžké kovy. A Počerady jsou nejšpinavější elektrárnou u nás vůbec. Foto PxHere

Uhelné elektrárny, znečištění ovzduší a změny klimatu

A1

Česká republika patří ke státům s nejplýtvavějším hospodářstvím a nejvyšším množstvím emisí skleníkových plynů na obyvatele v celé Evropské unii. Může za to mimo jiné rozsáhlá flotila tepelných elektráren, v nichž se spaluje především hnědé uhlí z povrchových dolů v severních Čechách. Zhruba pětinu elektřiny – podobné množství, jaké spotřebovávají české domácnosti – přitom každoročně vyváží do zahraničí.

Dalším problémem je dlouhodobé překračování limitů znečištění ovzduší toxickými látkami, ke kterému elektrárny spolu s domácími kotly a automobilovou dopravou významně přispívají. Špinavý vzduch zabije každoročně až deset tisíc lidí a má na svědomí i další škody jdoucí do desítek miliard korun. Podle studie vědců z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy jen uhelné elektrárny způsobují externí ekologické a zdravotní náklady až jednapadesát miliard korun ročně.

Neblahou situaci by měly pomoci zlepšit nové, přísnější, evropské limity znečištění ovzduší – takzvané BREFy –, které vstoupí v platnost v roce 2021. Podle platných českých zákonů však mohou elektrárny z těchto limitů získat – i časově neomezenou – výjimku. Návrhy Pirátů na zrušení nebo omezení výjimek vládnoucí koalice politického hnutí ANO a ČSSD spolu s poslanci ODS, SPD a KSČM ve Sněmovně zamítla.

Spalování uhlí rovněž významně přispívá ke změnám klimatu. Také proto si sousední Německo stanovilo, že do roku 2038 jeho používání v energetice ukončí. I to je však podle klimatologů pozdě. Pro splnění cíle klimatické dohody z Paříže – tedy udržení oteplení Země pod 1,5 stupněm Celsia – je třeba dle vědeckých propočtů ukončit spalování uhlí v zemích OECD do roku 2030.

Ekologové uvádějí, že do roku 2030 všechny uhelné elektrárny odstavit lze. Česká republika navzdory tomu doposud žádné plány, podobné těm Německým, nevypracovala. ČEZ a další uhelné firmy naopak počítají s tím, že provoz uhelných elektráren bude pokračovat až do poloviny století. Stát navíc prolomením limitů umožnil, aby se po zmíněném roce 2030 rozšířila těžba na velkolomu Bílina.

Související

Ekologické organizace a desítky osobností z vědy, medicíny i politiky vyzvaly českou vládu k uzavření nejšpinavější české uhelné elektrárny Počerady, kterou ČEZ plánuje prodat kontroverznímu uhlobaronovi Pavlu Tykačovi. Plánovaný odprodej elektrárny, která vede v České republice žebříčky znečištění ovzduší skleníkovými plyny i toxickými látkami, by podle nich ohrozil lidské zdraví i stabilitu globálního klimatu.

Výzvu podepsali mimo jiné někdejší premiéři Vladimír Špidla a Petr Pithart. “Tehdejší vláda České republiky věděla, co dělá, když stanovila v roce 1991 limity těžby uhlí,“ komentoval výzvu Pithart. „Veřejné mínění stálo přitom na naší straně. Požadavky na útlum jeho těžby jsou dnes odůvodněnější než před osmadvaceti lety. Víme dnes víc, než jsme věděli tehdy. A nejsou to dobré zprávy pro budoucnost planety. Prodej elektrárny Počerady jde jasně proti imperativům přežití lidstva na naší planetě.”

Pod dopisem je podepsána také mostecká lékařka a senátorka Alena Dernerová, primář dětského oddělení žatecké nemocnice Jiří Biolek, ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd profesor Michal V. Marek, socioložky Tereza Stöckelová a Jiřina Šiklová či bývalí ministři životního prostředí Bedřich Moldan, Ladislav Miko, Libor Ambrozek a Martin Bursík. Ekologické organizace Greenpeace a Hnutí DUHA zahajují za uzavření elektrárny kampaň pod titulem „Zastav smrad s Počerad“, k níž se od dnešního dne svým podpisem může připojit i veřejnost.

„Prodej největší uhelné elektrárny soukromé firmě kontroverzního podnikatele Pavla Tykače by byl projevem čisté nezodpovědnosti,“ vysvětluje cíle kampaně programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh. „Tykačova firma chce plýtvavou elektrárnu provozovat desítky let a dopady na klima, naše zdraví či fungování tepláren ji zajímat nebudou. Naprosto jasně to předvádí s elektrárnou Chvaletice, kterou koupila od ČEZu v roce 2014,“ dodává.

Ekologové poukazují na to, že prodejem elektrárny za účelem jejího dalšího provozu by šel český stát proti cílům Pařížské klimatické dohody. V té se státy zavazují usilovat o to, aby zabránily oteplení planety o víc než 1,5 stupně Celsia oproti předindustriálnímu období. To by znamenalo podle klimatologů rychle snížit emise skleníkových plynů, mimo jiné právě ze spalování uhlí.

Upozorňují také, že Česká republika dlouhodobě vyváží množství elektřiny do zahraničí a mnohé uhelné elektrárny tak nejsou potřebné. S dlouhodobým provozem elektrárny Počerady tak nepočítá ani česká Státní energetická koncepce. Prodloužení její životnosti by pak podle analýzy, zpracované Greenpeace a Hnutím DUHA, znamenalo rovněž potenciální ohrožení dodávek uhlí pro teplárny a tudíž také další tlak na rozšiřování těžby uhlí.


Jde o lidské zdraví
Pro podepsané lékaře je pak nakonec nejsilnějším argumentem dopad znečištění z elektrárny na lidské zdraví. „Pokud chceme zlepšit zdraví obyvatelek a obyvatel Ústeckého kraje, je mimo jiné nutné zrychlit náhradu uhelné energie, neboť těžba a spalování uhlí produkují nebezpečné aerosoly či těžké kovy včetně rtuti a arsenu, kterým je obyvatelstvo vystaveno,“ vysvětluje severočeská lékařka Eva Rychlíková, proč kampaň podporuje. „Tato elektrárna by měla zůstat pod kontrolou státu a v blízké době být odstavena,“ dodává.

O uzavření Počerad usilují ekologové dlouhodobě. Poprvé se jim jejich prodeji podařilo zabránit v roce 2017, kdy obchod za deset miliard korun zhatila dozorčí rada ČEZu. Teď se situace v podstatě opakuje – jen s tím rozdílem, že podle smlouvy, na jejímž základě by měl Tykač elektrárnu získat, by za ni zaplatil tentokrát jen pouhé dvě miliardy. ČEZ si však dosud stojí na svém a smlouvu zatím nezrušil. Také proto byla jeho centrála již před dvěma týdny terčem protestů, které uzavření Počerad žádaly.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.