Ekologové žalují Shell kvůli klimatu. Vědomě porušuje lidská práva, říkají

Zvláštní žaloba podaná koalicí ekologických a lidskoprávních sdružení v čele s nizozemskými Přáteli Země Milieudefensie má firmu donutit snížit budoucí emise skleníkových plynů.

(josp)

08.04.2019 18:32

A1

Žaloba explicitně navazuje na precedent, vytvořený dřívější žalobou občanského sdružení Urgenda proti nizozemskému státu. Rozhodnutí odvolacího soudu na jejím základě nizozemské vládě nařídilo rychleji snižovat emise skleníkových plynů. Foto FB korporace

Koalice žalobců v čele s nizozemskými Přáteli Země podala minulý pátek dlouho připravovanou žalobu proti ropné společnosti Royal Dutch Shell. Lidskoprávní a ekologické organizace, zastupující přes třicet tisíc lidí ze sedmdesáti zemí, po nizozemských soudech chtějí, aby firmě nařídil zastavit svévolné ničení klimatu neomezenou produkcí skleníkových plynů z fosilních paliv. Žaloba tvrdí, že svou politikou dalších investic do těžby ropy firma vědomě porušuje lidská práva obyvatel celého světa.

„Vedení Shellu se stále nechce vzdát ropy a plynu. Jeho firemní politika hrozí přivést svět do klimatické katastrofy. Soud tomu může zabránit,“ uvádí v prohlášení ředitel nizozemských Přátel Země, Donald Pols.

Ekologové v žalobě, která čítá přes dvě stě stran, argumentují skutečností, že firma o hrozbě změn klimatu věděla a chápala svou úlohu v jejich způsobování již na počátku devadesátých let. Také dokládají, že přestože společnost navenek uznává svou zodpovědnost za ničení klimatu a formálně podporuje snahy o řešení problému, jako je pařížská klimatická dohoda, ve skutečnosti i nadále intenzivně lobbuje proti jakýmkoli regulacím emisí. Současně pak investuje miliardy dolarů do další těžby ropy a plynu, přestože je jasné, že taková firemní politika není v souladu s mezinárodně stanovenými cíli v oblasti ochrany klimatu.

Neplnění klimatických cílů porušuje lidská práva
Klíčovým důkazním materiálem má být v soudním řízení rovněž loňská zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) při OSN, která upozornila na dříve netušenou závažnost důsledků případného oteplení planety o víc než 1,5 stupně Celsia – což je hranice, na níž by se oteplování mělo optimálně zastavit právě podle Pařížské dohody. „Každý další díl oteplení“ by měl podle loňské zprávy devastující a potenciálně nezvratné následky pro lidské společnosti i živé ekosystémy a miliony lidí by byly ohroženy chudobou, žízní a nucenou migrací.

Žaloba společnost viní z toho, že nejenže nechystá žádné redukce emisí, nýbrž sleduje strategii, jež směřuje k překročení kritické hranice oteplení hned o několik stupňů celsia. Shell tak podle žalobců vědomě ohrožuje lidská práva lidí po celém světě – jedná s „nebezpečnou nedbalostí“. Žaloba konkrétně firmu viní z porušování druhého a osmého článku Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod – tedy práva na život a práva na respektování soukromého a rodinného života.

Žaloba explicitně navazuje na precedent, vytvořený dřívější žalobou občanského sdružení Urgenda proti nizozemskému státu. Rozhodnutí odvolacího soudu na jejím základě nizozemské vládě nařídilo rychleji snižovat emise skleníkových plynů a mimo jiné do roku 2030 zavřít poslední uhelné elektrárny v zemi. Rozsudek pak zcela konkrétně uvádí, že neplněním klimatických cílů se právní subjekty mohou dopustit porušení lidských práv. Přátele Země bude u soudu proti Shellu zastupovat právě advokát Roger Cox, který se na žalobě sdružení Urgenda, pozorovateli označované v mezinárodním kontextu za „přelomový“ případ, podílel.

Potenciálně průlomový případ
V rozhovoru pro Real World Radio, internetovou stanici Přátel Země, Cox vysvětluje, v čem je žaloba důležitá: „Jedná se o jedinečný případ, protože to, o co usilujeme, je odvrátit budoucí škody, nikoli dosáhnout finančních kompenzací za ty, které už byly napáchány.“ Žaloba má podle něj naději na úspěch také proto, že atmosféra kolem změn klimatu se mění a „stále více právníků i soudců“ si začíná uvědomovat závažnost hrozby, kterou do budoucna představují.

„Pokud bychom uspěli... Shell, jako jedna z největších nadnárodních korporací na světě, by byl právně zavázán změnit svůj podnikatelský model,“ komentuje plán žalobců Cox. „Lze očekávat, že to by mělo účinek také na další firmy podnikající s fosilními palivy.“ Žalobci soud žádají, aby Shellu nařídil snížit své emise do roku 2030 o 45 % a do roku 2050 na nulu, v souladu s cíli Pařížské klimatické dohody.

Klimatických žalob různého typu po celém světě i nadále přibývá a po celém světě jich soudy řeší již přes tisíc. Jde jak o žaloby podobné nizozemskému případu, které viní státy z porušování ústavních, lidskoprávních a mezinárodních závazků, tak o snahy domoci se od ropných či uhelných firem kompenzace škod.

V první kategorii patří k nejzajímavějším žaloba za porušování ústavních práv, podaná ve Spojených státech proti federální vládě skupinou mládeže. Ta již byla postoupena prvoinstančními soudy k dalšímu řešení a námitky vlády proti ní smetl ze stolu nejvyšší soud. Prozatím však odvolací soudy nadále řeší otázku, zda je vůbec přípustná. Podobné žalobě čelí kvůli licencím na těžbu ropy v Arktidě také norská vláda. Kvůli množství emisí by bylo podle tuzemských ekologů bezpochyby možné žalovat také Českou republiku. Doposud se tak ovšem nestalo


Další informace:A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.