Ministr Pelikán se postavil za státní zástupkyni Galkovou

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán po tři čtvrtě roce odpověděl na podnět k zahájení kárného řízení se státní zástupkyní Galkovou, která se opakovaně zpronevěřila zásadám své profese. Ministr ve stručném přípise sděluje, že návrh nepodá.

(red)

06.02.2017 08:07

Galkova_168

Vyřízení podnětu Deníku Referendum trvalo ministerstvu spravedlnosti na den přesně tři sta dní. Repro DR

Případ Galková

Galkova_zdenka

sledujeme podrobně

Deník Referendum podal ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi podnět ke kárnému řízení na státní zástupkyni Zdeňku Galkovou. Podle poznatků DR se státní zástupkyně působící na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 1 ve své práci neřídí platnými zákony, ale osobními preferencemi a předsudky.

Zdeňka Galková nestíhala rasistické projevy na demonstraci, na které se představitelům státu vyhrožovalo oběšením, naopak obžalovala účastnici paralelní demonstrace proti nacismu ze smyšleného napadení policisty. Odmítla stíhat rasistické a antisemitské projevy Mariána Magáta, naopak za vydání islámské teologické knihy a v rozporu s řadou znaleckých posudků nejuznávanějších odborných kapact stíhá Vladimíra Sáňku.

V postupu proti němu navíc použila jako důkazní materiál emaily ukradené rasistickým webem White Media. Zdeňka Galková vlastními předsudky bez jakýchkoli odborných podkladů odmítla studii Amnesty International. A označila za trestný čin pomalování chodníku dočasným sprejem v rámci happeningu před Poslaneckou sněmovnou.

Od chvíle, kdy Deník Referendum případ otevřel, na některé aspekty působení státní zástupkyně Galkové upozornili členové akademické obce FAMU a věnovala se jí reportáž pořadu ČT 168 hodin. Tématu se soustavně věnujeme, čekáme na odpověď ministra Pelikána a připravujeme další materiály.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán odpověděl na podnět Deníku Referendum z loňského dubna, aby zahájil kárné řízení se Zdeňkou Galkovou, státní zástupkyní Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1. Ve stručném dopise, který má včetně oslovení a podpisu 240 slov a jehož vyhotovení trvalo přesně tři sta dní, ministr Pelikán sděluje, že „souhrnným hodnocením všech okolností“ dospěl k závěru, že „nejsou dány důvody k podání kárného návrhu proti státní zástupkyni JUDr. Zdeňce Galkové.“

Ministr Pelikán v úvodu formálně rekapituluje důvody, o něž se podnět Deníku Referendum opíral. Ministr shrnuje, že podání Zdeňce Galkové vytýkalo, „že se jako státní zástupkyně neřídí platným právním řádem, zejména Listinou základních práv a svobod a ve svých postupech je ovlivňována předsudky, k věcem přistupuje selektivně, uplatňuje různá měřítka podle politického přesvědčení, vyznání nebo etnicity aktérů jednotlivých kauz. Popsaný postup státní zástupkyně jste dokumentovali na sedmi konkrétních případech.“

Podrobně se ale k žádnému z nich nevyslovuje. Původní podání, podepsané redaktorkou Deníku Referendum Sašou Uhlovou, která se případem zabývala, a šéfredaktorem Jakubem Patočkou obsahovalo sedm bodů:

  1. Přehlížené porušování zákonů Tomiem Okamurou a A. B. Bartošem
  2. Předsudečný postup proti zastánkyni základních lidských práv a svobod
  3. Ochrana antisemity Magáta
  4. Předsudečný postup proti Vladimíru Sáňkovi
  5. Využití rasistického webu white-media.info jako důkazu
  6. Trestní stíhání posprejovaného chodníku
  7. Odmítnutí odborné studie protiromskými předsudky
Každý z bodů obsahoval zdůvodnění, jež navíc v následujících dnech rozvíjely další texty. S výjimkou posledního bodu se ministr Pelikán ve své odpovědi k žádnému nevyjadřuje.

K sedmému bodu píše, že „bylo státní zástupkyni vytknuto, že ke správně učiněnému závěru přidala nadbytečně a nevhodně své osobní hodnotící úvahy o pravdivosti zprávy Amnesty International. Toto pochybení s ní obvodní státní zástupce pro Prahu 1 projednal.“ Údajně „správně učiněným závěrem“ je tvrzení JUDr. Galkové, že se české školství nedopouští vůči romským dětem diskriminace na základě jejich etnicity.

Ostatním bodům návrhu Deníku Referendum se ministr ve své odpovědi nijak specificky nevěnuje. Popisuje pouze proceduru, jakou se s podnětem vypořádal: „Vaším podnětem jsem se zabýval v součinnosti s městským státním zástupcem v Praze, seznámil jsem se s vyjádřením státní zástupkyně JUDr. Zdeňky Galkové, obvodního státního zástupce pro Prahu 1 Mgr. Jana Lelka i příslušným spisovým materiálem, zejména s výstupy z dohledových řízení.“ Ta provádělo podle zákona o státním zastupitelství Městské státní zastupitelství v Praze.

Deník Referendum o případu statní zástupkyně Galkové zveřejnil vloni v dubnu a květnu soubor textů. Podle zjištění Deníku Referendum se Zdeňka Galková, státní zástupkyně působící na Praze 1, ve své práci opakovaně neřídila platnými zákony, ale svými osobními preferencemi a předsudky.

Zdeňka Galková nestíhala rasistické projevy na demonstraci, na které se představitelům státu vyhrožovalo oběšením, naopak obžalovala účastnici paralelní demonstrace proti nacismu Kateřinu Krejčovou ze smyšleného napadení policisty. Odmítla stíhat rasistické a antisemitské projevy Mariána Magáta, naopak za vydání islámské teologické knihy a v rozporu s řadou znaleckých posudků nejuznávanějších odborných kapacit zahájila stíhání Vladimíra Sáňky. V postupu proti němu navíc použila jako důkazní materiál emaily ukradené rasistickým webem White Media.

Zdeňka Galková vlastními předsudky bez jakýchkoli odborných podkladů odmítla studii Amnesty International o diskriminaci romských dětí v českém školství. A označila za trestný čin pomalování chodníku dočasným sprejem v rámci happeningu před Poslaneckou sněmovnou. Tento případ již napravilo městské státní zastupitelství, které vzalo obvinění zpět.

Ministr Pelikán vloni v květnu přislíbil, že se podnětem bude „vážně zabývat“. Deníku Referendum tehdy odpověděl, že se podnětu věnuje „v celém rozsahu“ a že výsledky šetření lze očekávat v řádu týdnů. Vypracování odpovědi nakonec jeho úřadu trvalo více dní, než kolik do ní napsal slov.

Vydavatel Deníku Referendum ministrovu odpověď nepokládá za dostatečnou. V dopise žádá Roberta Pelikána o konkrétní zdůvodnění toho, z jakých důvodů jednotlivé body podnětu nepokládá za dostatečné k zahájení kárného řízení. „Osměluji se Vás rovněž zdvořile žádat, zda by tentokrát vyřízení našeho dopisu mohlo trvat dobu kratší nežli tři sta dní. Panují v některých kruzích určité naděje, že by za dalších tři sta dní již mohl ve Vaší kanceláři úřadovat někdo jiný,“ uzavřel dopis ministru Robertu Pelikánovi vydavatel DR Jakub Patočka.


A co si myslíte vy? Diskuse (1 příspěvek)

Mirza Hadžič - Praha 5

Pondělí, 6.Února 2017, 10:39:5

"Panují v některých kruzích určité naděje, že by za dalších tři sta dní již mohl ve Vaší kanceláři úřadovat někdo jiný,“ uzavřel dopis ministru Robertu Pelikánovi vydavatel DR Jakub Patočka".

Bohužel, pan Patočka se už nekritický stal součástí předvolební kampaně ČSSD. Že jako terč zvolil nejvíc pro-západního současného ministra a naopak vyhlíží do jeho funkce p. Chvojku, který zrovna dnes zrušil projekt "Hate free", znalce dlouhodobého směřování DR bohužel ani nepřekvapí.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.