Vláda schválila změnu zásad financování občanských organizací

Ministr Jiří Dienstbier ve vládě uspěl s návrhem, který ulehčí život řadě občanských organizací, poněavdž umožní udělovat víceleté granty na dlouhodobé programy.

(red)

07.08.2014 16:01

Dienstbier_unicef

Ministr Dienstbier si dobře uvědomuje význam občanských iniciativ pro emancipaci společnosti. Foto Hudbou pro UNICEF

Vláda ČR na svém zasedání 6. srpna 2014 schválila změnu Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, kterou předložil Jiří Dienstbier. Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu je současně předsedou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Zásady nově umožní ministerstvům s občanskými organizacemi uzavírat smlouvy o dlouhodobé spolupráci, které jim za určitých podmínek budou garantovat finanční prostředky i v dalších letech.

„Dosud občanské organizace zpravidla dosáhly jen na jednoleté financování, a i když byly úspěšné, finanční prostředky obdržely zpravidla až v březnu, případně v dubnu. Mezitím ovšem musely shánět půjčku, případně dočasně propustit své zaměstnance, omezit služby klientům a to chceme přijatými novými zásadami změnit a pomoci jim v tom. Velmi často totiž vykonávají služby, které stát sám není schopen zajistit a za malé finanční prostředky“, řekl k materiálu ministr Dienstbier.

Schválená změna Zásad přináší nový instrument – smlouvu o dlouhodobé spolupráci mezi ministerstvem a nestátní neziskovou organizací, který má právě toto zaručit.

Obě dvě strany – jak stát, tak občanské organizace – získají podle Dienstbiera větší jistotu ve vzájemné spolupráci a současně jim tento smluvní dokument administrativně usnadní každoroční proces schvalování a uvolňování dotací. „Smlouva však bude moci být uzavřena pouze v případě, že konkrétní ústřední orgán státní správy stanoví a zveřejní podmínky výběru občanských organizací tak, aby byl výběr partnerů transparentní a nediskriminační,“ zdůraznil Dienstbier.

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy jsou závazným předpisem pro ústřední orgány státní správy poskytující dotace občanským organizacím. Sjednocují základní principy poskytování dotací ze státního rozpočtu.

V roce 2001 je schválila vláda Miloše Zemana. Zásady vycházejí z právních předpisů, které upravují poměry v této oblasti. Zajišťují základní mezirezortní jednotu při poskytování dotací, ale také zajišťují srozumitelnost státní dotační politiky pro adepty na dotace v občanském sektoru.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.