Poukázky na digitalizaci podnikání

Evropská komise zveřejnila plán pomoci růstu evropských mikropodniků a malých podniků využitím digitální techniky. Pro rozvíjení elektronizace jejich podnikání by se měly vydávat poukázky až do 10 000 eur.

Volební programy politických stran, které skutečně chtějí zabránit daňovým únikům, požadují elektronická zařízení. Pravice děsí budoucí uživatele náklady na tyto systémy. Ponechme stranou otázku efektivnosti, meze použití a jiné věcné problémy, soustřeďme se jen na finance. I tu se totiž opomíjí možnost využití zdrojů EU.

Investiční zdroje na tyto systémy lépe využily i členské státy, které na tom byly a jsou, pokud jde o zdraví veřejných financí, hůř; jen jejich vlády nechtěly dostat ekonomiku hlouběji ke dnu, aby se později mohly ode dna lépe odrazit.

Evropská komise zveřejnila 7. 10. plán pomoci růstu evropských mikropodniků a malých podniků využitím digitální techniky. Pro rozvíjení elektronizace jejich podnikání by se rychle měly vydávat poukázky až do 10 000 eur na nákup a školení k využití digitálních a informačních technik a technologií. Inovační poukázky byly vyzkoušeny ve Španělsku v regionech Murcia a Extremadura.

Jak zdůraznili členové Komise Kroesová a Hahn, digitální agenda a podpora malých a středně velkých podniků jsou ve výhledu 2014-2020 pro strukturální fondy EU prioritou, protože právě tyto podniky jsou životadárnou krví ekonomik a zdrojem pracovních míst.

Podnikání on-line a další oblasti uplatnění digitální techniky zvyšují konkurenceschopnost, vývoz i příležitosti na domácím trhu. Malé a střední podnikání zapojené do sítě v rámci G20 má o 22 % vyšší růst proti podnikání, využívajícímu web málo, nebo vůbec ne.

V Německu 93 % malých a středně velkých podniků s aktivitami na webu zvýšilo za poslední tři roky zaměstnanost, ale u podniků nepřipojitelných on-line zaměstnanost vzrostla jen o 50 %.

Regionální poukázky vymění malé podniky za specializované služby informační techniky, jako vývoj webu, výuka e-obchodování, zásobovací řetězce a jiné.

Komise nabízí regionům podrobné plány na pomoc realizace systému na pracovním semináři při otevřených dnech 11. Evropského týdne regionů a měst. Plány pomohou orgánům stanovit potřeby malých a středních podniků v digitalizaci a zda jsou k tomu poukázky vhodné.

Hodnoty poukázek se mohou lišit podle potřeb podniků a regionálních priorit, mají usnadnit aktivity podniků a poskytujících služby výpočetní techniky i zjednodušením budoucí administrativy. Předpokládá se využití kapacit vysokých škol, výzkumných institucí, výzkumných center.

Evropské společnosti zavádějí informační techniku do podnikání jen pomalu; 2010-2012 se zvýšilo evropské podnikání na webu o 6 %, dalších 6 % růstu připadlo na elektronické informace, 4 % na plánování zdrojů podnikání.

Pilotní projekty v Murcii a Extremaduře jsou zaměřeny na malé a střední podniky, které chtějí investovat do e-obchodování, inovační poukázky do informační techniky a technologie vyčerpají většinu prostředků investovaných do malých a středních podniků; přidružené financování bude prostřednctvím Evropského fondu regionálního rozvoje.

V období 2007-2013 bylo určeno do investic spojených s informační technikou cca 14,2 mld. eur, z toho přes tři mld. eur mělo jít přímo pro malé a střední podniky.

Dosud bylo z tohoto zdroje podpořeno přes 20 000 projektů informační techniky a technologie, nejvíce ve Španělsku, Maďarsku a Portugalsku.

A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.