Průnik programů KSČM a ČSSD v atmosféře společenské změny

Atmosféra ve společnosti dospěla k tomu, aby se programová blízkost KSČM a ČSSD především v socio-ekonomické oblasti vtělila do přímé spolupráce; oranžovo-rudé koalice v krajích budou testem takového vládnutí.

Volební programy KSČM a ČSSD jsou si nadstandardně blízké (u parlamentních voleb ze šedesáti až osmdesáti procent, v krajských volbách ještě více). KSČM je dnes přitom legitimní součást demokratického politického systému. Libovat si v její pohodlné izolaci, to jen blokuje levicovou většinu. Krokem vpřed je společná, otevřená a věcně vedená debata nad programovými otázkami pro levici. Pro takovou debatu je v dnešní atmosféře radikalizace postojů veřejnosti příznivá atmosféra.

Praktické uplatnění průniku střednědobých programů KSČM a ČSSD odstraňuje balvan na cestě k vládě levice. Součinnost levice, kterou v poměrném volebním systému tvoří více subjektů, umožňuje kombinované oslovení voličů. Synergie pak může mít celkový větší účinek, než by odpovídalo sumě účinků získaných izolovaně. A proto vytahuje pravicová propaganda rudé strašidlo, kterým se snaží vnutit dojem, že kdo spolupracuje s KSČM, je pomahačem zla.

Samozřejmě tu je jak programový průnik, tak rozdíly. Zřetelnější odlišnosti mezi KSČM a ČSSD se dají nalézt zejména v dlouhodobé programové orientaci. Pro KSČM je sociální stát nezbytný postupový střednědobý cíl, nikoliv vrcholná meta. Nebojí se mluvit o socializující či socialistické strategické perspektivě.

Podstatné je ovšem to, že KSČM jednoznačně programově odmítá řešení extremisticky antisystémová. Nejde jí o uzurpování moci a rozbíjení státu, jde jí o právo na demokratický podíl na veřejné správě. S tím nemůže být v rozporu fakt, že KSČM při tom hájí potřebu demokratické systémové alternativy, protože nepovažuje současný režim za vrchol dějin...

Často jsou zdůrazňované rozdíly v zahraniční politice. Při podrobnějším pohledu ale nemusí jít o hluboký příkop a rozdíly mohou i vzájemně obohacovat. A z dlouhodobého hlediska je legitimní ptát se po alternativě bezpečnostního systému.

Ani KSČM nechce bezpečnostní vakuum a plně respektuje mezinárodní právo. Ale kritika mnohdy agresivního fungování NATO přeci nemůže být tabu. Jestřábí politika preventivních úderů, humanitárního bombardování a vojenská dobrodružství na cizím území nepochybně trápí i voliče ČSSD. Internacionální odpor vůči zvůli globálního kapitálu, úsilí o mír a boj proti terorismu je pak to, co může levici různého ražení spojovat.

Dělící hluboký příkop nenalezneme ani v otázce evropské dimenze levicové politiky. KSČM je jednoznačně pro evropskou integraci. Byla kritická k přípravě vstupu ČR do EU, ale respektuje výsledek referenda z roku 2003. Současná krize v EU a chronický deficit demokracie v evropském rozhodování ukazuje, že s evropskou integrací není vše v pořádku.

Levice potřebuje pozitivní návrhy, jak zlepšit společná evropská pravidla, osobně myslím třeba i perspektivně federální. To není v rozporu s českým zájmem, ten je ale třeba vymezit konkrétněji. Rozhodně odmítáme nacionálně extrémní řešení, konzervativně národovecké přístupy jsou dnes už v podstatě anachronismem; ale národní identita a národní zájem v rámci sdílené suverenity v EU je úkol, který zatím levice dostatečně nezvládá.

Osou levicového souznění jsou především sociálně-ekonomické hodnoty jako solidarita, sociální práva, regulovaný trh a veřejné přerozdělování. Nuance mohou být v tom, jak sociální stát nejen hájit, ale také inovovat. Praktický problém vyvstává při hledání cesty ke konkrétnímu spojení sociálního státu a strategie trvale udržitelného života. KSČM dlouhodobě mluví o „rudozeleném“ programu, ale shoda na praktickém řešení se nehledá snadno. Podobnou zkušenost má koneckonců i ČSSD.

Přínosy sociálního státu se musí opírat o výkon ekonomiky. Levice nemůže být nepřítelem konkurenceschopnosti a tržních nástrojů. Růstový model pro ČR nepochybně musí být postaven nejen na aktivní podpoře růstu jako takového, ale na kvalitě růstu spojené s investicemi do člověka. KSČM opakovaně připomíná potřebu vybudovat systém strategického řízení. Jsou zde ale i náměty, které by mohly vést k transformaci systému, jako např. větší využití participativní ekonomie nebo otázka postupné socializace vlastnictví.

Blízkost je možná i v otázkách hledání vyšší kvality demokracie, v otázkách lepšího fungování státu a politického systému. Především je třeba respektovat parlamentní demokracii - nepotřebujeme v systému autoritativní prvky jako např. silné kompetence pro hlavu státu. Oproti návrhům na většinový volební systém podporujeme poměrnost, protože lépe odráží rozložení názorů ve společnosti.

Významným doplňkem je přímá demokracie, ta ovšem předpokládá péči o růst politické kompetence občanů. Komplex lidských práv je nedělitelný s tím, že xenofobie představuje bohužel znovu vážné riziko, a že sociální a ekologická práva procházejí aktivní emancipací. Otázkou zůstává, zda zdokonalit ústavní pořádek a přinést nový ústavní program. Problém dneška je spíše v nevymahatelnosti klíčových principů obsažených v Listině základních práv a svobod. V každém případě lze pozorovat varovný příklad regrese, např. v Maďarsku.

Spolupráce levice neznamená nějaký dvojpól ČSSD a KSČM. Levice už ze své podstaty musí být otevřená - občanské společnosti a občanským sdružením; ale i jiným politickým partnerům. V krajích to jsou různá regionálních uskupení, též malé strany jako SPOZ (Zlín, Pardubice), SDS (na kandidátce KSČM zvolený zástupce v Praze), ale i KDU-ČSL, u které zejména v regionální politice může nabýt zájem o sociální politiku vrchu nad latentní orientací jejího vedení na ODS a TOP 09.

Praktické součinnosti levice může pomoci posun za posledních desetilet. V roce 2002 nebyla přes součet 111 mandátů pro ČSSD a KSČM v Poslanecké sněmovně situace zralá. Prošli jsme ale světovou krizí v roce 2009 a zažíváme evropskou krizi v roce 2012. Zažili jsme šest let vlády pravice, která na tyto změny nedokázala reagovat. To změnilo výrazně atmosféru ve společnosti. A potřeba nalézt shodu na alternativních reformách vytvořila společenskou poptávku po spolupráci levice. KSČM za takové situace nemůže apriorně odmítat podíl na moci. To by se pak volič mohl zeptat, na co takovou stranu vůbec má.

Podstatnou změnou je sbližování mezi ČSSD a KSČM v regionech. Silná pozice KSČM v některých regionech přitom není novinkou. Už v roce 2000 dosáhla vítězství v Ústeckém kraji. Ale nakonec tam vládla ODS. Zkouškou byly krajské volby v roce 2008, po kterých vznikly dvě otevřené koalice ČSSD a KSČM (v Karlovarském kraji a v Moravskoslezském kraji). Už tehdy hovořily součty mandátů pro levicové koalice, ale tehdy ještě ČSSD sáhla spíš po menšinové vládě nebo po jiném spojenci.

Po čtyřech letech se voliči na Ostravsku a Karlovarsku od levice neodvrátili. A vstřícnost k oranžovo – červenému spojenectví narostla i jinde.. V roce 2012 proto vznikly otevřené koalice v 9 ze 14 krajů, v ústeckém došlo dokonce k dohodě na hejtmanovi za KSČM. Regionální politika, územní plány a koncepce regionálního rozvoje se tak stávají testem schopnosti české levice. Významné ve vztahu k centrální vládě je také to, že krajská zastupitelstva mají možnost legislativní iniciativy.

Tato situace je určitým testem a znamená pro KSČM novou odpovědnost. Kraje mají potenciál pro uskutečňování praktické levicové politiky. Regionální školství, regionální doprava, regionální zdravotnictví, sociální služby – to jsou vše věci pro každodenní život voličů vrcholně důležité. A ke krajskému vládnutí patří i citlivý úsek veřejných zakázek a regionálních operačních programů opřených o evropské zdroje. Oranžovo – červené koalice budou určitě pod drobnohledem. Nezbývá než ukázat pochybovačům jejich přínos v praxi.

Text čerpá z autorova vystoupení na semináři, který 10. listopadu 2012 uspořádal v Brně Klub společenských věd s Masarykovou demokratickou akademií.

A co si myslíte vy? Diskuse (46 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

"A proto vytahuje pravicová propaganda rudé strašidlo, kterým se snaží vnutit dojem, že kdo spolupracuje s KSČM, je pomahačem zla." Pondělí, 3.Prosince 2012, 14:06:29

To je přesné:

Páter Vyklouz Daniel Herman přesně tuhle metafyziku zla vykládá středoškolákům i vysokoškolákům (jeho přednášky pro ČVUT v Bartolomějské a na třeboňském, gymnasiu jsou "jako vejce vejci").

Co mě úplně rozněžnilo, byla jeho (patrně už posté opakovaná) anekdota s "Haló novinami". - S KSČM a propagátory zrůdné ideologie (míněna je redaktorka Haló novin) že on mluvit nebude, že aby je nepodporoval.
S lidmi že ale je ochoten mluvit vždycky.
To, co mě na tom tak hluboce dojímá, je ta křesťanská láska: i s těžkým hříšníkem já si popovídám docela rád - "takovej já totiž sem, milé děti!" - ALE JENOM SOUKROMĚ - abych zkontroloval, jestli projevuje známky polepšení a pokání, které může věrohodně prokázat tím, že z KSČM vystoupí.

Pro stranu jako takovou pak platí ono známé: s někým, kdo je tak tvrdohlavý a pitomý, že se odmítá přejmenovat, se nikdy, ale opravdu nikdy, kamarádíčkovat nebudem!

Já, být Vámi (vámi), nechal bych v ulici Politických vězňů přes celou šířku nahoře i dole vyvěsit obrovský transparent, který by hlásal:

"Strana, která se přejmenuje je demokratická -
strana, která se nepřejmenuje, je zločinecká organizace a ještě k tomu je nedemokratická!"

Čest práci!

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

Jiřímu Dolejšovi (po dočtení do konce) Pondělí, 3.Prosince 2012, 21:55:53

Text je to promyšlený a mnohé v něm lze (alespoň z mého pohledu) bez dalšího podepsat.
Přál bych si jen, aby podobné názory sdílela, ne-li už většina, tedy alespoň významná část členů KSČM.
To by pak možná i lidem jako Milan Valach (přímá demokracie), Štěpán Steiger a Petr Kužvart (Iniciativa za společenskou změnu) nabízelo šanci uvažovat o KSČM jako o seriózní složce levice.

U ČSSD je to, nejen z historických důvodů (– jejich zdůrazňování bývá často jen zástěrkou sloužící k zakrytí nechuti spolupracovat či dokonce nechuti myslet –), ale hlavně z důvodů pragmatických, daleko tvrdší oříšek.

K tomu, aby ta „otevřenost“, kterou se notabene právě ČSSD v poslední době také ráda ohání, nezůstala prázdnou floskulí, to bude chtít víc než „nebát se mluvit o…“. Mnohem víc. – Ale třeba i tohle trochu pomůže hnout se z mrtvého bodu.

Petrasek Milan - penzista

Nezbývá než ukázat pochybovačům přínos oranžovo – červené koalicev praxi...... Úterý, 4.Prosince 2012, 14:42:59

je sympatický záměr pane Dolejši, ale sdělení, že......blízkost stran je možná i v otázkách hledání vyšší kvality demokracie..... inovační euforií příliš nesrší.

Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

o euforii to opravdu není Úterý, 4.Prosince 2012, 16:14:8

Myslím že docela sedí tato věta "Problém dneška je spíše v nevymahatelnosti klíčových principů obsažených v Listině základních práv a svobod.".
To v reakci na myšlenku L. jelínka o zbrusu nové "lidové ústavě".Jinak uzákonění obecného referenda jako naplněšní ústavy je docela dobrý příklad malého neinovativního kroku s velkým dosahem.
Pokud jde o ústavu tak důkladnost při hledání by měla mít přednost před sršením.nějakými euforickými experimenty.

Miroslav Tejkl - Chrudim IV.

Úterý, 4.Prosince 2012, 17:03:17


111 hlasů v roce 2002 by vůči socdem voličům nebylo fér - teprve mnohem později dala ČSSD svým voličům najevo, že spolupráci s KSČM vůbec nevylučuje ...

... několikrát a na ústřední úrovni to řekla - i když ještě nikoli o výslovné koalici na celostátní úrovni ...

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

Proč? Pro slepičí kvoč! Středa, 5.Prosince 2012, 06:18:32

Jsem pro vystoupení z NATO (co Vy na to, pane poslanci Dolejši?) Proč tak najednou?

1. Protože pan Václav říkal, že už žádná Varšavská smlouva ani žádné NATO nebudou
2. Protože nechci, aby potomci husitů kdákali s drůbeží:
Slepice a kuřata, všichni chtějí do nata!
3. Protože mír je lepší než válka, ne snad jen ve vznešené kantovské perspektivě, ale z pozemsky prosaických důvodů (on ten Immanuel Kant zatraceně dobře věděl proč o hvězdné obloze a mravním zákonu mluví v jedné větě)
4. Protože příklady Švýcarska a dnes i Rakouska ukazují, že podobné aliance (Trojspolek, Trojdohoda, osa Berlín-Řím-Tokio) zpravidla nevedou k ničemu dobrému.

* V lednu 2013 budeme v Rakousku hlasovat za zachování branné povinnosti.

* Vy si mezitím koukejte zvolit nějakého slušného presidenta nebo presidentku českomoravské kotliny
Smím-li vám jako váš bývalý spoluobčan radit, neberte ani nějakého potomka lupičů a válečníků, ani pucfleka globalizačního panstva.

Petrasek Milan - penzista

Z kterýchpak arkádií to budete sledovat, pane Kopecký - z Berggasse? Středa, 5.Prosince 2012, 10:43:18

Jsem zvědav co se vyvrbí z rakouského pojetí demokracie ve věci vojenské zdatnost.
Já bych skoro očekával zachování - tak jak to execírují helvéti.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

výchova k demokracii, psychoanalysa a vyhlídky Evropské unie Středa, 5.Prosince 2012, 16:14:31

Já počítám, že to "vyhrajeme" a vojenská služba bude zachována. Rakouský občan, a to říkám bez falešné hrdosti, předvede, že není jenom "Rakušák" a že rakouský národ (ó Jörgu Haidere, kde jsi, abys mne napomenul...) nesestává jen ze samých Kondelíků, jako jsou vídeňský starosta nebo der Herr Bundespresident.

Navíc je to i pedagogicky rověřené. Zdejší fotři uz vlastní zkušenosti až moc dobře vědí, že po výchovných fackách v rodinném kruhu má následovat pár doušků kasárenského vzduchu - cílem je Kinderstube. -- Nic na tom nemění možnost zvolit si náhradní službu. Naopak tato volba vede k vytříbení stavovského, sociálního a třídního vědomí.

Z Berggasse to sledovat nebudu, tam se platí vstupné. Ledaže bych počkal až bude nějaký den otevřených dveří. Ale řekněte sám, copak je to za psychoanalysu, jsou-li dveře otevřeny dokořán. -- Freud moc dobře věděl, a vysvětluje to ve svých Sebraných spisech, proč se za "hodiny" musí platit. -

Time is money und auch Die Aufklärung ist nicht umsonst.

Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

NATO a pan Kopecký Středa, 5.Prosince 2012, 17:51:24

sice vím, že i mezi voliči sociální demokracie je řada voličů co se jim potika NATO nelíbí, ale poteší když se někdo otevřeně vyzná - i když z Vídně.
Pokud jde o argumetaci, tak kromě těch pacifistických dávám přednost méně kverulantským (husitským) argumentům - tedy že se chci bavit o alternativách zajištění bezpečnosti a že nepochybně takové alternativa je nejen legitimní ale i reálná.
A má to svá úskalí které je dobré začít řešit.
Např. neutralita (Finsko, Rakousko atp) je fajn ale musí být garantovaná velmocemi. V dnešním světe zatím nestačí překovat meče na pluhy, ale potřebná je obranná doktrina s akcentem na mírovu diplomacii (využít např. OBSE) ale s potřebnou moderní vojenskou logistikou - otázkou je jak ji zajistit na nadnárodní úrovni (malé země těžko). Tedy např. transformace Evropské obranné politikya Evropské agentury.

Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

šťastnou ruku u prezidentských voleb Středa, 5.Prosince 2012, 18:00:59

dodatek : ano, pane Kopecký prezidentská volba je významným testem situace v naší kotlině i schopnosti české levice netříštit síly.
Proto také osobně akcentuji takovou osobnost, která je nadějí pro distanci vůči sploštění poltiky na politický obchod a která chápe význam součinnosti širší levice.
Jakou roli v tom budou hrát stranická doporučení je jiná otázka. Asi menší než kampaň v médiích.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

Jiřímu Dolejšovi, k zajištění bezpečnosti atd. Středa, 5.Prosince 2012, 18:24:53

Děkuji za zajímavou odpověď.

Nechci v žádném případě znevažovat problém "zajištění bezpečnosti". Určitě to je téma na důkladnou diskusi.

Je svým způsobem truchlivé, že se, kromě snad nějaké té letmé zmínky ve volebním programu nikde nevede. - Jak by asi vypadal kulatý stůl expertů na mezinárodní politiku, kde by seděli Schwarzenberg, Kavan, Zbořil, Polreich a další včetně zástupců KSČM A DALŠÍCH??

OBSE má všude po evropských metropolích pronajaté drahé kanceláře pro své diplomaty, včetně státních znaků a vlajek. (Přišel jsem s nimi kdysi do těsnějšího pracovního kontaktu v rámci humanitárních programů - konkrétně v Jižní Osetii.) Celkový dojem? Dobré bydlo, hodně žvanění, výsledky žádné. Totiž nějaké jsou, pokud to soudruzi ve Washingtonu, Londýně či jinde laskavě dovolí.

Vzpomeňme jen na nehorázně sproté výpady Kouchnera proti Dienstbierovi!! - To by se nemusel stydět ani Topolánek, ani Berlusconi ani a dokonce ani žádný z evropských postmoderních fašistů. --

Takže říkám: ano souhlasím, sem s diskusí, položte to na stůl a začněte to prosazovat bez ohledu na padlé v ideologickém boji - nebo lépe řečeno ztracené voličské hlasy.

Jen k těm neutrálům bych měl malou poznámku:

V Rakousku se už léta objevují hlasy pro vstup země do NATO, zejména se strany ÖVP. Na tom není nic tajemného. Jsou to zájmy zbrojního průmyslu.

Rakousko totiž patří ke špičkám ve výrobě moderních technicky vysoce kvalitních a spolehlivých zbraní nejrůznějšího kalibru. V tom se neliší od Švédska, Švýcarska, Francie, Ruska a bůhvíkoho ještě - nejsem expert ani fanoušek do zbraní.

Takže ty metafory o "překování mečů na pluhy" bych raději decentně vynechal. S tím už padla kdysi na hubu výchdoněmecká opozice poté, kdy ji sevřel Helmut Kohl do své široké náruče. To, že kancléř německé jednoty pak odešel s velkou hanbou jako podvodník, už za pár let nikoho nezajímalo. To si totiž pro změnu hráli na válku pánové Genscher a Joschka Fischer. Že ta jejich hra stála mnoho lidských životů, to je, ani jejich spolustraníky jaksi netrápilo!

A co vlastně máte proti pacifismu? Nelíbí se Vám to slovo nebo máte jiné důvody?
Já se za pacifistu nepovažuji, ale např. přikývnutí Zemanovy vlády k bombardování (zbytku) Jugoslávie považuji za těžko odčinitelnou hanbu na rnomé našeho národa. - No a zarputilý stařík na Hradě? Ten tak nanejvejš smutně pokejvá hlou a pronese pár "vážných slov". Aspoň že ví, že uznání Kosovo je z pohledu mezinárodního práva zvěrstvo.

Takže až Vám zbyde chvilka, zbuntujte třeba nějakého znalce v KSČM, nebo radši dva, ať nám sem o tom napíší.

S přátelským pozdravem
Jan Kopecký

PS: Rád využívám příležitost, abych Vám i ostatním čtenářům připoměl tenkou publikaci o válce a míru, kterou jsme před časem v Praze vydali (Svoboda-Servis, editor Stanislav Holubec).

***
Strany, média - souhlasím. Je třeba těm médiím častěji zapalovat koudel u prd*le! Hlavně za to že a proč věci zamlčují.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

errata Středa, 5.Prosince 2012, 18:28:2

Omlouvám se za tolik překlepů, ale nemám už sílu ani čas to přepisovat :)

Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

pacifismus k tomu patří Středa, 5.Prosince 2012, 18:30:16

naopak - asi jsem si nerozuměli. Já pacifistickou argumentaci vytknul před závorku jako něco co apriori neodmítám. Nejsem naivní pacifista ale tradice mírového hnutí souvisí s otázkou bezpečnosti jak v ideové tak v praktické rovině.
Samozřejmě chápu pacifismus nikoliv jako snadno použitelný návod (míroví štváči nesmějí být tragikomičtí) ale jako způsob propagadce hodnot míru (zakotveno v meznárodním právu) a jako účinné motto odporu vůči agresi.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

Tak co jste tu, u všech všudy, celou tu dobu dělali? Pátek, 7.Prosince 2012, 02:58:7

Ještě zpátky od pacifismu k vlastnímu tématu.

-- Píšete: "...sice vím, že i mezi voliči sociální demokracie je řada voličů co se jim politika NATO nelíbí, ale poteší když se někdo otevřeně vyzná - i když z Vídně. (5.prosince 2012, 17:51:24)

Nevím má-li mne potěšit, že jsem ocejchován jako volič sociální demokracie? Chci se snad, byť pomyslně, ocitnout mezi dvěma mlýnskými kameny české politiky, které toho času melou naprázdno? Pokud tedy pominu případy kdy melou sice naplno, ale jen pantem.

Mám-li opravdu – i když z té Vídně – přispět se svou troškou do mlýna, docela rád bych měl jasno ve věci námluv ČSSD a KSČM. Připomínám co bylo řečeno před oponou předchozího dějství:

„Samozřejmě, že Vás asi zajímá i náš postoj ke KSČM. Jsem přesvědčen, že pokud budeme skutečnou alternativou vůči současné vládě a dlouhodobě důslednou levicovou stranou, naši komunisté v jejich současné podobě ODEJDOU během dvou až tří volebních období z celostátní POLITICKÉ SCÉNY.
POKUD BY SE ZMĚNILI, a tím nemyslím jen změnu názvu, ale pokud by přehodnotili svou kontroverzní minulost a definitivně se zbavili bolševických a protievropských reziduí, mohli by se stát po reformách koaličním partnerem. …“
(http://www.denikreferendum.cz/clanek/8773-deset-odpovedi-bohuslava-sobotky)

JASOŇ: Vaše královská výsosti, nebylo by vhodné, abych pohovořil také s princeznou?

KRÁL: Vy jste spolu nehovořili?

ZLATOVLÁSKA: hovořili.

JASOŇ: Nehovořili.

ZLATOVLÁSKA: Ale hovořili!

JASOŇ: Ale nehovořili!

KRÁL: Tak co jste tu, u všech všudy, celou tu dobu dělali?

JASOŇ: My jsme tu, u všech všudy, hovořili.

***

Tak nevím, snad abych se do té Prahy z té Vídně vypravil, a Jasoně se Zlatovláskou se zeptal přímo? Asi to vážně budu muset udělat.

Dám Vám pane poslanče, i vám ctěné publikum, potom vědět.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

"naši komunisté" Pátek, 7.Prosince 2012, 03:05:12

Jak tak koukám, jestli jsem náhodou zase nezasekal moc překlepů, padla mi do oka ona dvě Sobotkova slova.

***

Za války vejde Šaňo Mach do jedné oblíbené bratislavské viechy, a spolu s ním esesácká honorace v naleštěných holínkách a černých uniformách. Než s hosty usedne, přelétne očima stoly, a zahlédne u jednoho sedět Laco Novomeského.

Rozzáří se a zahlaholí, až se to od Tater ozvěnou vrací:

"A tu sú naši komunisti! Servus, Laco!"

Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

ad deset odpovědí Pátek, 7.Prosince 2012, 08:20:51

ad JK : podobnou otázku jakou jste vybral z B. Sobotky jsem nedávno dostal od studenta na semináři poltologie kam jsme byl pozván coby učební pomůcka. Tedy
1)nemysím že je aktuální hrozba že nás ČSSD obklíčí zleva - to je asi to že se stamou skutečnou důsledně levicovou alternativou. jejich středolevé rozkročení má parametry spíše pragmatické politiky.A myse nechystáme být levicově národovecky konzervativní ODS.
2) Pokud je jádrem změny definitivně se zbavit reziduí minulosti, obávámse že to není jen problém KSČM.ale celé společnosti v ČR Uu nás uznávám že přes provedenou distanci vůči minuosti ta rezidua existují, ale přeci nejen u nás. Tohle definitivně vyřeší až čas a generační obměna, to se nařídit nedá.
P.S. z programového hlediska je samozřejmě klíčové zda má být základem ténové alternativy spíše obrana sociálního státu s tenkou polevou nějaké new left ideologie a nebo zda jím má být výše zmíněný socializující projekt, který se s anachronicky národoveckou optikou dělat nedá.

Petrasek Milan - penzista

Rád přitakám panu Dolejšovi ke 2) Pátek, 7.Prosince 2012, 12:42:10

Podívejmež jakými porodními bolestmi se sjednocuje levice v Italii a to pro takřka všechny levičáky neznamená komunismu Stalin, ale Hobsbawm. A centrem Toskány neni Třeboń, ale socdemácká Florenc, o rudé Bologni nemluvě.
Ve slunné Francii to je i za skalního liberalismu jiná - i mezi sedláky jsou komouši jak řemen, o socanech nemluvě.
Ach tahle trebien trebuono Neuhaus...........

Petrasek Milan - penzista

Pozor hrupka: Neuhaus je Jindřichův Hradec Pátek, 7.Prosince 2012, 16:08:28

Třeboň se správně zove Witingau., což vlastně s tre buono jaksi nekoresponduje............eh čert vem tyhle pohraniční afinity..

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

Předposlední varování: Vocaď až pocaď – a nikdy jinak ! Pátek, 7.Prosince 2012, 17:40:58

* Očekávaný a vytoužený průnik programů nikoho nás neopravňuje k průnikům přes deadline... *

KLASIK líčí
jak vystřihl z anglického časopisu Country Life „obrázek nějakého ptáčka, který seděl na ořechu“, a dodává: “Dal jsem mu název ořešník, stejné jako bych se nijak logicky nerozpakoval napsat, že pták sedící na jalovci je jalovník, případné jalovice.“

- aby pak o kus dál ocitoval odpověď rozhořčeného čtenáře:

„Sojka zůstane sojkou, i kdyby se redaktor Světa zvířat z toho podě..1, a zůstane to jen dokladem, jak lehkomyslně a nevěcně se leckdys píše, byt by se i on dovolával Brehma nápadně neurvale. Ten sprosťák píše, že sojka patří podle Brehma do čeledi krokodýlovitých, str. 452, kde se mluví o ťuhýku čili strakoši obecném (Lanius minor L.). Pak se tento ignorant, smím-li to jeho jméno zdrobnit, dovolává opět Brehma, že sojka patří do čeledi patnácté, a Brehm havranovité počítá do čeledi sedmnácté, k nimž druží se havrani, rod kavek, a jest tak sprostý, že i mne nazval kavkou (Colaeus) a rodem strak, vran modrých, podčeledí blbounů nejapných, ačkoliv na téže stránce jedná se o sojkách hájních a strakách pestrých...`“

-----------------

Pan Petrasek je už sice také bezmála klasik, ale jeho židle se pod ním právě povážlivě zakývala.

Tvrdí-li, že „Třeboň se správně zove Witingau“, pak mu to jedno chybějící „t“ může vyčítat jen hnidopich, nebo – jak ráda říká dnešní internetová verbež – „grammar nazi“.

Když se však nechává unést (čím asi?) k výroku
„což vlastně s tre buono jaksi nekoresponduje“
překračuje pomyslnou čáru, za niž jej už jej – jako ostřílený čtenář světa zvířat – bez boje pustit nehodlám!

Každý karbaník by mu totiž vysvětlil, že nejen to, že karbanický výraz „tre buono“ znamená „tři dobré“ (karty), ale také, že se navíc podle chybné gramatické koncovky substantiva okamžitě pozná, že protihráč, který tuto hlášku pronesl „nejni vocaď“.

Takže propříště prosím pěkně:

Maserati Quattroporte ANO
Smart Fortwo ANO
Třeboň se třemi dobrými NE
Třeboň s pětilistou růží ve znaku ANO
Tři ryby mají v městském znaku POSTOLOPRTY

Varuji Vás pane Petrasku:
Petice proti Vašemu zvolení presidentem republiky ve volbách roku 2018 už je připravena. Půjde-li to takhle dále, těch potřebných padesát tisíc podpisů seberu, kdybych si měl nohy ušoupat. - Nemluvě o mé strategické záloze. Studenti třeboňského gymnasia, ve skutečnosti převléknutí blaničtí rytíři, jsou připraveni. Balíček poslední záchrany má každý z nich už viset doma v předsíni. A plnoletí mají souhlas rodičů, že si pro dobrou věc budou smět půjčit auto s plnou nádrží.

Jediné, co ještě nemám dořešeno, je – jak zdrobnit jméno pana Petraska.

To, že z nejlepšího učitele klavírní hry ruského Němce Nějgauze uděláte lusknutím prstů jakousii poněmčenou českou a později zase nazpátek počeštěnou německou osadu, která si svůj rybník čistí jednou za uherský rok, Vám odpouštím.

Petrasek Milan - penzista

Jakýkoliv odpustek je mi dobrý pane Berger Pátek, 7.Prosince 2012, 20:09:1

Neodpustitelné však zůstává solitérní t v názvu města, které vstoupilo do dějin dvakrát -
1)jako kolébka vitis vinifera zušlechtěním divoce bující révy Euvitis (nezamněnit s kvetoucí osadou Vitis hýřící oslnivými barvami, kterou míjíváte po druhé koleji).
2)................................
Na takto zpevněné rozvrzanosti mé židle očekávám poslední rozdrobení mého jména coby poslední pomazání na cestě za stolcem, eh stolicí.
Ta gymnaziální omladina z jihočeských rašelinišť hází stíny................pomyslel jsem si.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

A víme proč se chodí do Prčic - So weit, so gut! Pátek, 7.Prosince 2012, 21:37:57

Die Witigonen (auch Wittigonen; Witekonen; Witkowitzer; tschechisch Vítkovci; lateinisch Vitkonides; Witegonides) waren ein böhmisches Adelsgeschlecht, das sich Ende des 12. Jahrhunderts in VIER Linien verzweigte. Ihr Wappen war eine fünfblättrige Rose. Die Sammelbezeichnung „Vítkovci“ leitet sich von „Vítek“ ab.
Stammvater der Witigonen war der böhmische Adlige Witiko von Prčice († 1194) ...

Witiko von Prčice und Blankenberg, taktéž Witiko III. von Prčice und Blankenberg, latinsky Witigo de Planchinbere a česky Vítek III. z Prčice a Plankenberka, patrně vnuk výše jmenovaného, je podezřelý, že jsa písařem krále zlatého a železného dal jméno městu na Dunaji. O tom se račte dočíst v mém učeném pojednání
⓯ Jak Vídeň ke svému jménu přišla
⟹ http://de.netlog.com/jank48/blog/blogid=5303305#blog

Petrasek Milan - penzista

tak tady to máme: Sobota, 8.Prosince 2012, 12:26:8

to mé jedno t prý kotví v prčickém panstvu a nikoliv ve vitiau - tedy vinohradech pnoucích se lianovitě po velikánech lužního lesa meandry zlaté stoky.
a z mého notýsku si nevyškrtnu poznámku - Marc Aurel zemřel 17. března 180 v táboře 10.legie ve Vindoboně.
Cílem mého pohledu nazad bylo doposud vždy buono vinum a nehodlám pod žádným nátlakem ustoupit.
Nemluvě o argumentaci nedávno vymřelými Prčicanskými......prohlašuji.


Štěpánka Šprynarová - důchodkyně, Praha 1

O důležitých záležitostech Sobota, 8.Prosince 2012, 13:30:4

v manželství (a zřejmě též v diskusích) jak známo, jednají a rozhodují pánové, o těch nepodstatných ženy.

Dovoluji si tudíž upozornit na to, že nám právě bylo sděleno, jakým úspěchem skončilo objetí české vlády s Českou pojišťovnou, a.s. v záležitosti sKarty. Obrovská vstřícnost akciové společnosti, propojená s nebývalým úspěchem státem spuštěného počítačového programu porodila povinnost všech příjemců státní sociální podpory prokazovat se touto kartou (snad místo občanského průkazu, to bych ho měla vrátit?), kdežto praktické používání sKarty k manipulaci se SSP u většiny příjemců SSP povinné nebude. Vidím tuto záležitost jako spuštění předběžných fanfár, které mají nemateriálně vydláždit přímou cestu zaměstnaneckým kartám.

A táži se, jaký je průnik programů komunistů a sociálních demokratů vzhledem k řešení této přízemní otázky?

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

Jak projevit občanskou když už ne statečnost tedy aspoň zvědavost v době po zrušení telegrafu Sobota, 8.Prosince 2012, 15:02:7

Paní Šprynarová,

sKarta se mně krátkozrakému ze vzdálenosti více než stokilometrovou jeví

1) jako ušmudlaný plagiát pracovních knížek zavedených za časů slavného panování rodáka z Braunau na Innu („der böhmische Gefreite“), a zároveň

2) jako provisorium na přechodné období do ukončení ofensivy, na jejímž konci budou celé populaci implantovány čipy (tedy ještě o něco universálnější legitimace než Vámi zmíněné zaměstnecké knížky.

Na případnou odpověď, pánů Oty Novotného, Sobotky, Zaorálka a Dienstbiera potažmo Filipa, Dolejše, Kováčika jakož i paní Semelové čekám s podobnou zvědavostí jako Vy.

Snad se naše česká (!) vrchnost nerozhněvá, když jí v epoše POSTTELEGRAFICKÉ © (tohle „post-„už si Václav Bělohradský patentovat nedá) své přízemní otázky zašleme prostřednictvím České pošty nebo jinou zákonem nezakázanou cestou.

Navíc ve státě, kde je ochrana osobních dat uplatňována tak rigorózně, že potenciálně platnost má i anonymní hlas pro presidentského kandidáta, tj bez toho aby se po někom chtělo, aby se legitimoval (jaký to pokrok proti dobám temna, kdy nás i kdejaký obyčejný esenbák směl požádat o občanku) nebude jistě nutné, abychom jako kverulantská lůza ukázovali své obličeje.

David Černý nás bez náležitého honoráře beztak nepoctí tím, že by nás za to vymaloval plátno, jako to kdysi udělal Rjepin, aby připomněl příklad záporožských kozáků. A menšího a méně politicky angažovaného umělce než Černý nebo Rjepin on bychom snad nikdo nechtěli. Netrpíme totiž, alespoň doufám, falešnou skromností.

Adresáti:
http://www.kscm.cz/nasi-lide/vedeni-strany
http://www.cssd.cz/nasi-lide/politicke-gremium-cssd/

Náš optimismus diesbezüglich posiluje vědomí, že už nemáme JEDNO POLITBYRO, ale jejich celý pluralitně-demokratický vějíř.

Nedávno zesnulý Vladimír Jiránek někdy před čtyřiceti lety svou kresbou dospěl ke snad nejkompaktnější možné moderní variantě Rěpinova námětu:

Na jeho kresbě čteme: „Přijďte někdy mezi nás, nebo vás zabijeme.

***

To je můj pokus odpovědět nejen na Vaši - snad ne jen rétorickou -otázku, ale také na otázku, kterou položila pod článkem Dagmar Daňkové paní Eva Hájková :
„Jak si ti politici vůbec mohou být jisti, že je někdo potřebuje…?“

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Průnik Sobota, 8.Prosince 2012, 15:06:35

Když už je řeč o množinových operacích, pak je dobré uvažovat také o tom, zda se levice může spokojit s pouhým průnikem programů. Zda není načase požadovat rovnou sjednocení. To znamená zamyslet se nejdřív nad tím, oč nám vlastně jde.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

Zaorálek for Vice-President ! Sobota, 8.Prosince 2012, 15:44:0

http://www.pravo.cz/p287a06c.php

Štěpánka Šprynarová - důchodkyně, Praha 1

Paní Hájkové-oč nám vlastně jde Sobota, 8.Prosince 2012, 15:55:42

Mně jde o lidské žití pro všechny lidi, nejen pro ty vyvolené a pro ty vyvolenými oštemplované. Přízemnosti takového žití, které si zaslouží označení lidské, by se podle mě ani v politických programech levice neměly ztrácet.

Přestože slibovat nápravu těch přízemností žití může být nebezpečné....... MUDr. Lukáš Pollert po tom, co slíbil jako neuvolněný radní pražského zastupitelstva v letech 2002-2010 více záchodků na Praze 6 což nešlo kvůli magistrátem uzavřené smlouvě s firmou realizovat, tvrdí, že slibovat něco konkrétního se nemá, nýbrž že se má optimisticky slibovat usilování o obecně dobré věci.

To činí dosud koneckonců všechny strany "napříč politickým spektrem".

P.S. Prosím neredukovat přízemnosti lidského žití na záchodky.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Paní Šprynarová, Sobota, 8.Prosince 2012, 16:58:0

jestli je to znamení, že "надо приземлиться", tak to beru. Nic lidského mi není cizí. Člověk přece nemůže mít jen hlavu v oblacích. Musí si uvědomit, že bez jistých věcí tak jako tak nelze existovat a že veřejné záchodky jsou jistou formou kultury. Měly by být všude dostupné a pokud možno přímo zdarma (jinak to vypadá, tak jak to leckde vypadá). Podotýkám, že například ve Švýcarsku veřejné záchodky zdarma jsou. Samozřejmě, že redukovat nelze, že jsou i jiné přízemnosti. Vším je třeba se zabývat.
Na druhé straně si myslím, že lidé by neměli setrvávat pouze v těch přízemnostech, ale měli by občas směřovat i někam výš.

Petrasek Milan - penzista

Jsem přesvědčen Sobota, 8.Prosince 2012, 17:44:3

že estetické normy jsou pouze odezvou komplexu kulturní nadstavby. Přijímání potravin a vyměšování jeich zbytkovách reziduí nepodléhá proto plně individuální vůli jedince,
Jedinec je stejnětak v předurčené roli, jako ve společnosti které panuje pravicové seskupení, jehož kultura je podřízena etice dynastie vexláků a jejich taxikářů.
A stmelována hrůzou před sociální společností....bych dodal.

Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

spojování a štěpení Sobota, 8.Prosince 2012, 18:10:6

E. Hájková : sice jsem se tím prnikem neinspiroval matematikou množin, ale asi je jasné že mezi konjunkcí, konvergencí a integrací sociálních skupin je významný rozdíl. Klidně ať dál existují esenciální rozdíly, ale asociační vazby umožnují synergii neboli součinnost.
A i toto je důvod proč já osobně v prezidentské volbě spíš upřednostńuji politicky slabšího ale pro posun politiky perspektivního Dienstbiera než politicky silného ale v mocensky drsných postrasformačních časech zaseknutého Zemana. Sympatie či antipatie v tom nehledám.
Jeden je spíše o konjunkci, u druhého vidím rizika disjunkce na levici. Ale to jsou na běžného voliče příliš sofistikované úvahy. Ten se bude rozhodovat více podle pocitů a někdo hledá spíše rázného báťušku, někdo třeba decentního idealistu. A to pak těžko racionálně překonat.

Štěpánka Šprynarová - důchodkyně, Praha 1

Otázka Jiřímu Dolejšovi. Sobota, 8.Prosince 2012, 19:53:5

Povinnost vykazovat se jako příjemce státního sociálního příspěvku sKartou pokládám za jednu z forem sociální exkluze. Přes 160 tisíc příjemců sociálních dávek má již sKartu, kterou jsem převzít odmítla. Podle Petra Nečase: „Bude zákonem jednoznačně stanoveno,že sKarta bude nadále jako platební karta využívána pouze dobrovolně a povinné bude pouze to, že bude používána jako průkazka“.

Lze očekávat, že úspěšné zavádění sKarty je předzvěstí zrychlování již podniknutých prací na přípravách zaměstnanecké karty.

Chtěla bych vědět (nejen z obecně teoretických důvodů, ale i z ryze osobního praktického zájmu), jaké stanovisko k problému sKarty zaujímá KSČM, případně jaké kroky praktické politiky hodlají její představitelé v tomto směru učinit.

Stejnou otázku bych ráda položila na těchto stránkách některému z činitelů sociální demokracie – jen nevím, jestli má Jiří Dolejš na stránkách DR sobě odpovídajícího reprezentanta sociální demokracie.

Martin Šimsa - filosof, Litoměřice

Zaorálek - lepší odkaz Sobota, 8.Prosince 2012, 20:57:59

zde: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/lubomir-zaoralek.php?itemid=18394

Štěpánka Šprynarová - důchodkyně, Praha 1

Děkuji panu Šimsovi Neděle, 9.Prosince 2012, 06:57:41

za odkaz na stanovisko Lubomíra Zaorálka k sKartám. Na webové adrese http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/lubomir-zaoralek.php?itemid=18196 je celý článek z 20.11.2012 pod názvem: „Ani si nevybalujte, paní Müllerová“. Obsahuje jak stanovisko L.Z. k sKartám, tak i popis kroků sociálně demokratických politiků v senátu k jejímu zrušení. Lze předpokládat, že stejné stanovisko zaujme sociální demokracie také k připravované zaměstnanecké kartě. Po zkušenostech se všemi okolnostmi vzniku sKarty, které L.Z. popisuje, očekávám, že sociální demokraté budou věnovat zvýšenou pozornost přípravám zaměstnaneckých karet, o kterých se ještě ve svém listopadovém textu L.Z. nezmiňuje.

Jediné, co mi poněkud vadí, je, že k již tehdy Nečasem oznamovanému zachování identifikační funkce sKarty neformuluje L.Z. jasné stanovisko. Hodnocení ústupku Nečase od platební funkce sKarty jako "kousek snahy, již v téhle kauze je už málo", je sice chvályhodné, ale za stanovisko sociální demokracie k identifikační funkci sKarty to nepovažuji.

Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

Mohlo to být jinak Neděle, 9.Prosince 2012, 09:24:49

B Molnár má pravdu v té nejobecnější rovině - tedy když říká že V KSČM i v ČSSD má své stoupence jak Zeman, tak Dienstbier. a že zatímco ČSSD má proto vnitrostranický problém,.tak vedení KSČM se svým neutrálním rozhodnutím vyhnulo těmto debatám.
S jednou nuancí - Diesntbier je stranický kandidát ČSSD,v tom je pdosata problému. kdyby KSČM kandidovala Remka a někdo ve vedení se rozhodli bojova např. za Okamuru, tak by nás to trhalo naprosto stejně.
Takhle ale říci nějaké jméno není srovnatelný problém, jednak se každý volič stejně zachová dle uvážení a jednak se tím vysílá signál zda je nám bližší politika pragmatické moci (Zeman) a nebo perspektiva součinnosti levice (Dienstbier). To že jako partner je rozdíl mezi ČSSD a
SPOZ je snad jasné.
Ale ta opatrnost KSČM je jako svého druhu vzkaz také asi pochopitelná a je vizitkou celé této přímé prezidentské volby se kterou se spojovalo příliš nadějí a teď to dopadlo takhle. (lepší prováděcí zákon, společný kanddát levice - to všechno mohlo být a není....

Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

oprava Neděle, 9.Prosince 2012, 09:25:40

předchozí vstup měl být pod článek J. Patočky...inu, roztržitost

Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

S-karty Neděle, 9.Prosince 2012, 09:28:37

pro pí Špynarovou - kolega M. Opálka (stánový mistr práce a sociálích věcí) je pro zrušení plošené povinnosti S-karet

Štěpánka Šprynarová - důchodkyně, Praha 1

Oprava pana Dolejše Neděle, 9.Prosince 2012, 10:09:49

mě potěšila a bujaře jsem se zasmála, protože se mi při mém datu narození zdá, že v něčem odpovídám alespoň o dva chlupy mladší generaci.

Článek a vstupy J.D. ale s politováním vnímám a interpretuji tak, že jeho starost o průnik programů obou stran se děje pouze v obecnějších rovinách, do kterých řadím i volbu prezidenta. Byť se přitom zcela přízemně diskutuje o jednotlivých osobách (méně o jejich osobnostních rysech), přičemž se v české kotlině stává s procesu volby prezidenta fraška.

Snad by si ale v entraktech volebního jednání mohli politici obou stran porovnávat průniky svých programů v takových konkrétních systémových prvcích, jako jsou již fungující sKarty a zejména připravované zaměstnanecké karty.

Vítám, že komunistický stínový ministr práce a sociálních věcí Miroslav Opálka je pro zrušení plošné povinnosti S-karet. Zajímalo by mě ovšem, co to znamená konkrétně - předpokládám, že do plošné povinnosti S-karet patří podle M.O. též identifikační funkce sKarty . Samozřejmě by mě velice zajímalo, nakolik se při jednáních a hlasováních v senátě o záležitostech, spojených s každodenními starostmi občanů, dá hovořit o průniku programů KSČM a ČSSD.

1463599_10152404334252786_1734281146_a

David Lobpreis - Socio-ekononický migrant, Znojmo-Teplice

Famózní diskuse Neděle, 9.Prosince 2012, 12:31:36

...než se tím prokoušu, rád bych upozornil P.T. Šprynarovou, že karty vážně potřeba nejsou. A pokud ano, neměly by být rozhodně z plastu, ale raději něčeho jedlého.

Štěpánka Šprynarová - důchodkyně, Praha 1

že karty vážně potřeba nejsou Neděle, 9.Prosince 2012, 13:42:20

je sice milé upozornění, jenže o tom, jestli se budu či nebudu muset prokazovat sKartou, nerozhoduje bohužel pan David Lobpreis, nýbrž zákonodárci. Jak známo, tito pánové (případně dámy) přiměřenou úctou k Listině lidských práv netrpí. Takže se mohu nadít povinnosti sKartu, kterou jsem odmítla, pokorně převzít, abych se podle zákona, který posvěcuje s předstihem Petr Nečas, mohla tímto „dokladem“ povinně vykazovat.

1463599_10152404334252786_1734281146_a

David Lobpreis - Socio-ekononický migrant, Znojmo-Teplice

A který článek Neděle, 9.Prosince 2012, 14:08:10

Omlouvám se, zkoušel jsem hledat, jakému článku VDLP ty SKarty odporují a nepodařilo se mi to najít. Můžete mi prosím poslat nějaký odkaz (klidně stačí číslo článku...?).

Díky,
PS:http://www.reflex.cz/clanek/nazory/48788/jste-zmetek-dejte-si-pozor-sleduje-vas-ibuh.html

Štěpánka Šprynarová - důchodkyně, Praha 1

Shromažďování mých osobních dat spolu s údajem Neděle, 9.Prosince 2012, 15:13:55

o tom, že jsem nucena pobírat státní sociální příspěvek, považuji za neoprávněné zasahování do mého soukromého života podle článku 10 listiny, před čímž mám podle odstavce 3 tamtéž právo být chráněna. Jakmile ovšem bude postup, na kterém trvá Petr Nečas uzákoněn, pak nelze shromažďování údajů o tom, že jsem nucena pobírat státní sociální příspěvek považovat za neoprávněný zásah do mého soukromého života.

Že takovýto současnou vládou připravovaný postup pokládám zároveň za znak určité formy sociální exkluse, jsem zmínila v příspěvku zveřejněném v sobotu, 8.prosince 2012.

2009_09_19_5372

Bohumír Molnár - Československo

Faktická k sKartám Neděle, 9.Prosince 2012, 16:01:35


Na poslední schůzi Senátu předložili senátorky a senátoři z ČSSD, KSČM a Severočechů návrh zákona na zrušení sKaret.

Podpořila ho i senátorka Wagnerová, která mimo jiné řekla: „Jsem přesvědčena o tom, že institut sociálních karet jako takový, je skutečně nejenom nešikovně udělaný. On je, řečeno politicky, nemravný. A řečeno právně, on je protiústavní.“

Návrh zákona byl v prvním čtení schválen a postoupen do výborů. Do Sněmovny by mohl jít zhruba v březnu 2013. Proti tomuto návrhu byly v prvním čtení pouze 4 hlasy.

Více zde: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=9&IS=4898&D=06.12.2012#b13404

Štěpánka Šprynarová - důchodkyně, Praha 1

Průnik programů Neděle, 9.Prosince 2012, 17:11:23

KSČM a ČSSD se tak začíná uplatňovati i tam, kde má dopad do každodenního života lidí - dík panu Molnárovi za informaci.

Jen abychom to nezakřikli, když jsme teď v očekávání ofenzivy na ztečení zaměstnaneckých karet. Prý by vyhovovaly podnikatelům, pravilo se v Hospodářské komoře a přišly by vhod i ministerstvu práce a sociálních věcí........to už má s úspěšným zadáváním projektů karet a s ještě úspěšnější jejich realizací bohaté zkušenosti.

1463599_10152404334252786_1734281146_a

David Lobpreis - Socio-ekononický migrant, Znojmo-Teplice

No jo... Neděle, 9.Prosince 2012, 18:56:32

Tak já si samozřejmě přeju, aby brzy nebyly žádné karty vůbec potřeba, všechna data budou brzy cloudu snadno dohledatelná a stačit k tomu bude pouze biometrika.
Vzhledem k tomu, že často bývám placen z veřejných peněz jsem si celkem zvykl, že lidi zajímá kolik a za co jsem peněz dostal, takže toto mi přijde jako celkem férové řešení.
Takže to budu dál sledovat :-)

Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

možnosti ři znevolnění informačního světa ? Pondělí, 10.Prosince 2012, 08:47:10

otázkou je zda cíle kritiky je zrušit jakékoliv karty vůbec a nebo zda je to logický směr (ve vyspělém světě už použití), ale špatně udělaný.Jsou země kde ani jinak než kartou nepaltíte a taky vás to eviduje...z toho bych oror nedělal.
Nevole vůči S-kartám se zvedla přeci ze dvou důvodů - 1) kšefty s nimi spojené - dodavatel systému a provozovatel účtu 2) že nutí lidi aby už napříště používali jen tuto metodu bez ohledu na své možnosti
Já třeba používám Opencard, protože je to praktické a předpokládám, že návrat k papírovým tramvajenkám ani nikdo moc nechce. Co lidi štvalo je nedotaženost a předraženost projektu.
P.S. Arbeitsbuch, tedy zaměstnanecká knížka (třeba i elektornicky), je něco jiného.

Štěpánka Šprynarová - důchodkyně, Praha 1

Nevadí mi , Středa, 12.Prosince 2012, 11:14:34

že člověka evidují informační technologie všude, kde je to jen možné (proti větru se neplive).

Silně mi ale vadí společenská diskriminace sociálních menšin v ČR. Na rozdíl od Všeobecné deklarace lidských práv, přijaté v OSN v r. 1948 není v Listině základních práv a svobod přijaté Federálním shromážděním ČSSR v r. 1991 zmínka o nepřijatelnosti diskriminace sociálních skupin.

Viz čl.2.odst.1 Všeobecné deklarace lidských práv: „Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení“.
Naproti tomu se v naší Listině základních práv a svobod zmiňuje pouze ve hlavě 3, čl. 24, že: „Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu“.

Sociální rozvrstvení a politické klima nedlouho po pádu vlády jedné strany v české kotlině nebylo zřejmě takové, aby vládnoucí činitelé pokládali za nutné formulovat v Listině základních práv a svobod nějaká antidiskriminační stanoviska na ochranu menšinových sociálních skupin, podrobených soustavnému existenčnímu a sociálnímu znevýhodňování.
Soudím, že je nejvyšší čas, aby se zákonodárci s touto skutečností vypořádali - dřív než bude pozdě.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.