Král králů a jeho dvorní šašci

Nový král Karel Janeček si našel dva dvorní šašky: Vladimír Dlouhý mu radí v boji proti korupci a Daniel Landa v boji za slušnost a spravedlnost v politice i společnosti.

Jsou tři muži, příští panovník a dva jeho rádcové.

První muž: Karel Janeček
Druhý muž: Vladimír Dlouhý
Třetí muž: Daniel Landa.

První muž
První muž, známý podnikatel, se stylizuje do role bojovníka proti korupci a vizionáře, který chce měnit politický systém. K tomu chce využít nedůvěry k politickým stranám, za kterou si mohou politici sami, a nový volební systém, většinový. Prý se tak do parlamentu dostanou osobnosti.

O návrhu volebního systému se na webových stránkách Pozitivní evoluce, jak Janeček pojmenoval svůj projekt, píše:

Celkem by se volilo v 81 volebních obvodech (jako do Senátu). „Volební obvody jsou dvoumandátové, to znamená, že v každém obvodu se volí dva poslanci. Politická strana má právo nominovat v každém volebním obvodu jednoho či dva kandidáty. Nezávislý kandidát musí předložit petici s tisíci podpisy registrovaných voličů z volebního obvodu, ve kterém kandiduje. Každý volič disponuje dvěma plusovými hlasy. Buď zvolí politickou stranu jako celek, což znamená, že oba její kandidáti získají po jednom hlase, nebo své hlasy přidělí dvěma kandidátům z odlišných kandidátních listin.

Volič má také jeden minusový hlas, který udělí kandidátovi z kterékoliv kandidátky, kterého v poslanecké sněmovně nechce. Všechny hlasy mají stejnou váhu, tudíž za každý plusový hlas se kandidátovi jeden bod přičte a za každý minusový jeden bod odečte. Poslanecký mandát získají v každém volebním obvodu dva kandidáti s největším počtem platných hlasů. Jedná se o jednokolový volební systém, na základě kterého se zvolí 162 poslanců na volební období čtyř let.“

Cílem je podle něj „znovunastolení faktické a spravedlivé demokracie ve společenském uspořádání.“

Sociální inženýrství, jak vidno, je nesmrtelné. Totéž v 90. letech tvrdili různorodí odborníci na společenské vědy o většinovém dvoukolovém systému, kterým se volí do Senátu. Přesto se tam skutečná osobnost dostane málokdy (nyní například Eliška Wagnerová, dříve Zdeněk Bárta, ale je jich vážně jak šafránu), navrch mají populisté různého druhu či neomylní straničtí šíbři.

Žádný volební systém sám o sobě nepřináší lepší demokracii a politickou kulturu - tu přinese až poznání politiků, že je voliči příště volit nebudou, pokud se nepokusí o zlepšení. My, voliči, se tomu sice velmi pomalu, leč přeci učíme, jak ukazuje pád ODS v posledních letech. Teď zbývá ještě pochopit, že náhradou za jednu velkou stranu není druhá velká strana (ČSSD - či jakákoli jiná z těch současných parlamentních), protože tím se změní pouze majitelé pašalíků, nikoli systém. K tomuto pochopení může napomoci sebevědomá občanská otevřená společnost a odhození strachu z kritického rozumu.

Je ovšem třeba dodat, že změna k lepšímu také přijít nemusí, pokud si voliči budou přát změnu k horšímu, tedy nikoli demokracii, ale pevnou, silnou ruku. Pokud ano, žádný volební systém jim v tom (sám o sobě) nezabrání.

Současný poměrný volební systém navíc přináší tzv. slabé vlády, což je pro postupné zlepšení demokracie a politické kultury to nejlepší, co si můžeme přát. Dokud má vládní koalice jen něco málo přes polovinu hlasů v Poslanecké sněmovně, musí se politici a strany alespoň občas mezi sebou dohadovat a hledat kompromisy, nemohou ostatní převálcovat, kdykoli si vzpomenou. A chraň nás Stvořitel, aby se některé ze současných parlamentních stran povedlo realizovat svůj předvolební program beze zbytku. Výrazná výhra jedné ideologie nad druhou vede přímo k ostrému rozdělování společnosti a s tím spojené nespokojenosti.

Janečkem navrhovaný systém může (nemusí, ale může) docílit pravého opaku, než deklaruje. Každý jednokolový většinový systém je výhodnější pro velké, zaběhnuté strany, protože většina voličů se o politiku nezajímá a volí toho, kdo má nejmasivnější reklamu (třeba i negativní) v médiích. Janeček se tedy de facto nesnaží o nic jiného než o dovedení současné mediokracie k dokonalosti.

Shrnuto: pozitivní změna přichází velmi zvolna, postupně… a bez ohledu na volební systém. TOMUHLE se říká POZITIVNÍ EVOLUCE, nikoli populistickému pokřiku - nic jiného totiž Janečkovo tažení republikou není.

Druhý muž
Jako jednoho ze svých pomocníků si Janeček zvolil druhého muže, který v naší zemi v 90. letech spoluzaváděl současný politický systém, založený na korupci. Ba dokonce byl jedním z nejdůležitějších mužů v procesu ekonomické transformace a privatizace prostřednictvím tunelování, rozkrádání a korumpování.

V červenci letošního roku zveřejnil server Aktuálně.cz článek pod názvem Bijec korupce Janeček se spojil s Vladimírem Dlouhým. Janeček oslovil Dlouhého, aby zasedl ve správní radě jeho Nadačního fondu pomoci. Dlouhý svou účast potvrdil: „Pan Janeček se na mě obrátil, jestli bych mu nešel do správní rady fondu, který s bojem proti korupci nesouvisí, je to nový fond, pomoci.“

Inu - tento fond s bojem proti korupci přímo nesouvisí. Avšak údajný bojovník proti korupci Janeček si sám vybral Dlouhého. A ten je spoluautorem systému, proti němuž Janeček prý nyní bojuje. Přitom Dlouhý se nikdy nejen neomluvil, ale ani žádnou systémovou či vlastní chybu nepřiznal. Zde podrobně popisuji, jak konkrétně se „druhý muž“ na oné korupčnické demokratuře podílel: Proč Vladimír Dlouhý nepatří na Pražský hrad.

Třetí muž
A třetí muž, mistr prázdných frází Daniel Landa, si toho prvního vybral pro svou další pózu z mnoha, a pojmenoval jej „král králů“. Prvnímu muži se to pochopitelně líbí. A nejen to - má potřebu se svého poddaného, který jej dosadil na trůn, zastat.

Landa v proslovu na jedné z popových reklamních soutěží, plném napadání, vyhrožování a urážení druhých, prohlásil i toto: „Můj král králů je Karel, je to Karel Janeček... Jestli mu budete vyhrožovat, já vám ublížím.“

A jak na to první muž reagoval? „Jsem velmi rád, že mne podpořil… sice nepoužil úplně nejvhodnější slova, zase je to ale jeho styl… setkal jsem se s ním a právě o vizi cesty ke slušné a spravedlivé společnosti jsme hovořili," uvedl Janeček pro sever Lidovky.cz.

Král králů Janeček se svými dvorními šašky Dlouhým a Landou bojuje za lepší svět. Dlouhý mu radí, jak postupovat proti korupci, a Landa jak zavést slušnost a spravedlnost do politiky a společnosti vůbec. Jen není jasné, o co je takový panovník lepší než „král Václav“ se svými dvěma orolničkovanými mudrlanty Hájkem a Jaklem po boku.

A co si myslíte vy? Diskuse (10 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Libor Vodička - Brno

Souhlasím. Středa, 28.Listopadu 2012, 18:31:28

Pane Kostláne, děkuji - mluvíte mi z duše. A jen za sebe k tomu ještě dodávám, že nemohu důvěřovat ani na okamžik člověku, který své bohatství postavil na burzovních spekulacích. I kdyby nakrásně legálních a řádně zdaněných, což se - pokud je mi známo - nestalo, neb firma pana "krále" sídlí v kterémsi daňovém ráji...

Jaroslav Hajek - Přisluhovač globálního kapitalismu, Mnichov

Pane Vodičko, a jak jste na to přišel, Středa, 28.Listopadu 2012, 22:11:40

že firma sídlí v daňovém ráji?

Podle stránek RSJ jde o ryze českou firmu, a kdybyste obětoval minutu a zkusil online obchodní rejstřík, tak byste ji tam našel.
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a462541&typ=actual&klic=67c5n7

Libor Vodička - Brno

Pane Hájku, Středa, 28.Listopadu 2012, 23:03:19

je to docela jednoduché: před nějakým časem, možná 2-3 roky o tom on sám mluvil v jakémsi TV pořadu, když líčil své studia a počátky podnikání, jak byl nejprve úspěšný hráč rulety atd. a hájil právě existenci daňových rájů, které mají být snad v něčem fajn, už si nepamatuju podrobnosti. Celkem mne nezajímá kolik a kde ten pán má jaké firmy a skutečně nemám čas gůglovat rejstříky. "Jen" si ho trochu pamatuju ještě z doby, kdy se nestylizoval do mesiáše. Víte.

Zima1

Petr Jedlička - redaktor DR

Janečkovy daně Čtvrtek, 29.Listopadu 2012, 12:15:8

Pokud vím, s těmi Janečkovými daněmi je to tak i tak. RSJ skutečně daní u nás; hlavní příjmy má ovšem Janeček z obchodních aktivit zahraničních fondů, jež spravuje společnost DTOS, kterou on sám spolu s několika kolegy s RSJ ovládá. A příjmy z těchto aktivit jsou daněny na ostrově Mauriciu.

Janeček tak má pravdu, když tvrdí, že on sám daně z ČR nevyvádí – peníze z obchodů jeho fondů totiž vznikají mimo ČR. Na druhou stranu je myslím správné platit daně ve státě, kde využívám veřejné služby, jehož vzdělávací systém mi umožnil dělat to, co dělám, a kde mi pomáhají tvořit zisk lidé, kteří zde rovněž vystudovali a žijí.

Takže ... pokud neplatí, že Janeček zbohatl především s pomocí lidí vzdělaných a žijících na Mauriciu (což je samozřejmě možné, ale myslím, že to tak nebude), vnímám já osobně jeho chování jako nemorální ... ne tak nemorální, jako kdyby přímo kradl či bohatl pouze v ČR a zisk prostě ulíval, ale – alespoň z mého pohledu – dost nemorální na to, aby byl tento člověk pro mě nějakou o hodně morálnější alternativou než naši politikové.

Zima1

Petr Jedlička - redaktor DR

a ještě jedna citace ... Čtvrtek, 29.Listopadu 2012, 12:24:41

... kde svůj přístup hájí sám Janeček:

"Skupina RSJ investuje prostřednictvím řádně regulovaných fondů kolektivního investování v zahraniční. V době jejich vzniku bohužel v ČR neexistovala možnost založení takových fondů na obchodování s deriváty. Zisk fondů tak vzniká mimo území ČR, kde je také zdaněn podle platných zákonů." (pro Hospodářské noviny, 20. prosince 2011)

...ovšem jestli ta možnost v ČR vskutku neexistovala, zůstává stále otázkou, proč si člověk s křišťálovými úmysly nevybral jako alternativu třeba Británii či Nizozemsko s přeci jen jakýmsi dohledem nad příslušnou částí podnikatelských aktivit, a zvolil zrovna ostrovní daňový ráj, který proslul co sídlo firem nejrůznějších šejdířů

Jaroslav Hajek - Přisluhovač globálního kapitalismu, Mnichov

Je určitě správné platit daně ve státě, kde využívám veřejné služby Čtvrtek, 29.Listopadu 2012, 16:24:20

ale to snad pan Janeček dělá - tedy měl by platit daň z příjmu jako všichni. Zda by firma sídlící v zahraničí a de facto řízená z české republiky měla platit korporátní daň v ČR, to je asi na delší diskusi. V tomto případě to asi zní spravedlivě, ale na druhou stranu, když u nás funguje korejská automobilka, asi by se nám spíš líbilo, kdyby platila korporátní daň u nás, ne?

Jaroslav Hajek - Přisluhovač globálního kapitalismu, Mnichov

Mimochodem, Čtvrtek, 29.Listopadu 2012, 16:27:2

tomu "bohužel" pana Janečka taky pochopitelně nevěřím. Přesun firmy založené na počítačovém obchodování na burze do ČR by jistě nebyl moc nákladný :)

Zima1

Petr Jedlička - redaktor DR

Čtvrtek, 29.Listopadu 2012, 17:33:7

Mi právě příjde, že rozdíl mezi korejskou automobilkou a DTOS tu je, a to značný - v Nošovicích pracují čeští dělníci, kteří získali vzdělání (resp. určité dovednosti) v českých školách. Díly se do Nošovic dopravují po českých silnicích, které se takto ničí, automobilka ničí českou krajinu a provoz kolem ní ovlivňuje život v celém regionu. Hyundai navíc čerpal českou investiční pobídku ...

DTOS má, pokud vím, na Mauriciu formálně jednu kancelář ...

... ale je samozřejmě možné, že někde jinde pro Janečka pracují skupiny mauricijských matematiků, ekonomů či dalších expertů. V takovém případě by mi samozřejmě danění na Mauriciu nevadilo, naopak. Je tomu ovšem tak? Já poprvdě nevím ... novináři s HN, kteří se snažili zjistit o struktuře DTOS bližší informace, nepochodili s odkazem na obchodní tajemství. A když se na to Dagmar Daňková ptala přímo u Janečových lidí, byla prý označena za Zjeda, Zlojeda, nebo jak je ten výraz správně ...

Jaroslav Hajek - Přisluhovač globálního kapitalismu, Mnichov

Já ten rozdíl nezpochybňuji, Čtvrtek, 29.Listopadu 2012, 20:50:7

poukazoval jsem hlavně na to, že skutečnost, že společnost je řízena z ČR, jako zdůvodnění nestačí. Jak to asi přesně je, to ví málokdo - RSJ musí nejspíš mít někde nějaké počítače, taky nějaké své lidi na různých burzách a tak dále. Myslím ale, že se musíme smířit s tím, že se nedá přesně říci, které zemi pan Janeček za svůj zisk "vděčí". Ano, vystudoval MFF UK, ale pak taky myslím studoval někde v zahraničí a tak dále. Chtěl byste snad, aby absolventi českých univerzit v zahraničí posílali povinně malou domů ze svých příjmů, jsou-li dostatečně vysoké? Já jsem taky vystudoval MFF a taky pracuju v zahraničí, takže bych to dvakrát neocenil.

Jiří Janeček - Brno

K místu danění.... Čtvrtek, 29.Listopadu 2012, 21:28:21

Jedna věc je, jak poukazuje pan Hájek, že dnes není vůbec snadné určit, kde zisk vzniká... Navíc jsou tu i takové ty neoliberární principy (hájené i "socialistickou" EU) o volném pohybu kapitálu, takže třeba pan Rittich daní své zisky z tisknutí jízdenek (nebo z čeho) v Monaku či na Kypru. Prosadit nějakou změnu k lepšímu v tomto na mezinárodní úrovni bude chtít asi tak 20 let jednání nebo jadernou válku...
Mne docela udivuje, že předloňské tahanice o RUD (kde, pokud se nepletu, korporátní daně také hrají roli) u nás nikdo nezkusil využít pro nějaký "spravedlivější" model... Nebyl by podle mne problém, rozpočítat celkový zisk např. společnosti Kaufland po jednotlivých okresech (nebo v případě RUD po obcích) podle počtu zaměstanců (nebo odvedeného soc. pojištění). Místo toho se řešilo, kolik venkovanů používá brněnské tramvaje, kde vezmou ostravští fotbalisté na kopačáky a kde sehnat šest miliard na doplnění rozpočtu Prahy...

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.