Vel_ovsk_

Václav Velčovský

Profil

Autor se věnuje historickým i soudobým otázkám dobrého vládnutí, veřejné správy a státní služby a rovněž česko-německým vztahům. Absolvoval bohemistiku a historii. Má zkušenosti z práce v akademické sféře, neziskovém i vládním sektoru a byznysu u nás i v zahraničí.

Komentář

Národ, kam se podíváš

Pojém státu devalvoval a v lecčems byl nahrazen problematickým pojmem národa. Česká republika přitom nestojí na principu národním či národnostním, ale občanském. Jsme stát občanů České republiky, nikoli stát osob české národnosti.

Komentář

Kapitalizace zisku, socializace ztrát

Akreditační komise navrhla odmítnout prodloužení akreditace oboru speciální pedagogika na UJAKu. Je příznačné, že v případě „krachu“ vysoce výnosného byznysu, podá stát pomocnou ruku v duchu kapitalizace zisku, socializace ztrát.

Komentář

O snazší nehistorii

Představení drážďanské Staatsschauspiel Můj spis a já, které se uskutečnilo minulý týden, připomnělo, co je problém našeho vztahování se k minulosti. Stále máme pochybnou potřebu dělit lidi na vítěze a poražené, na hrdiny a padouchy, na nás a ony.

Komentář

Státní služba revisited

Zákon o státní službě má za cíl profesionalizovat a depolitizovat státní správu. V současné době existuje několik jeho možných úprav. Na své mimořádné schůzi 21. ledna bude Sněmovna jednat o tzv. Tejcově novele původního zákona z roku 2002.

Komentář

Proč nejde stát řídit jako firmu

Soukromý sektor nemůže nahradit veřejný, stejně tak jako veřejný soukromý. Vzhledem k jejich odlišnému poslání, cílům a hodnotám nelze na jejich řízení (či lépe vedení) aplikovat stejné „manažerské“ principy.

Image

Tip

Umíme si vládnout? Konference o dobrém vládnutí

Zveřejňujeme pozvánku na konferenci s názvem Umíme si vládnout? Dobré vládnutí v České republice. Konference se koná v pondělí 14. října od 13:00 hod. v aule Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Komentář

Volby, politika a (dobré?) vládnutí

České politické reprezentaci chybí povědomí o tom, co znamená vládnutí, neřkuli dobré vládnutí. Přitom koncept dobrého vládnutí politickým stranám nabízí základ, ze kterého by bylo možné vytvořit program, jež by mohl oslovit voliče.

Komentář

Jak se u nás připravují zákony, čili příběh jednoho paskvilu

Tvorba zákona o státních úřednících může sloužit jako příklad nefungujícího legislativního procesu. Do jeho přípravy nebyli zahrnuti relevantní aktéři a výsledkem byly stovky zásadních připomínek.

Komentář

Jana Nagyová jako profesionální úřednice

Případ Jany Nagyové ukázal hloubku politizace státních úředníků v České republice. Nový zákon o státních úřednících, který má brzy jít k projednávání do Sněmovny, ale právě takovou politizaci petrifikuje, ba ještě dále prohlubuje.

Komentář

Diagnóza úředník

Další díl seriálu o situaci ve státní správě se věnuje sociologické charakterizaci úředníků a nedostatkům personalistické práce s nimi.

Komentář

Kdo se bojí státní služby?

K plné účinnosti deset let starého služebního zákona nikdy nedošlo. Namísto toho je nyní připravena legislativní úprava, která petrifikuje současný stav zpolitizované státní správy a ještě rozšiřuje okruh institucí, jichž se zákon týká.

Komentář

Profesionální státní správa?

Dobré personalistické práci v oblasti státní správy brání její nadměrná politizace a také svévole při odměňování úředníků. Služební zákon, který by situaci řešil, je přitom na stole. Pokračujeme v miniseriálu Václava Velčovského o situaci ve státní správě.

Komentář

Kolik je vlastně těch úředníků?

Česká republika není státem s přebujelým byrokratickým aparátem – úředníků je zde ve srovnání s jinými zeměmi EU spíše podprůměrné množství. Problémem je ovšem politizace státní správy a nepochopení smyslu veřejného prostoru.

Zobrazeno 13 / 13