Vaclavwalach

Václav Walach

Profil

Autor studuje postgraduální politologii se zaměřením na bezpečnostní teorii na FSS MU. Je stoupencem iniciativy Za svobodné vysoké školy.

Image

Esej

Mít svůj neklid: kritika postkomunistické bezpečnosti

Kritika postkomunistické bezpečnosti musí být založena na nových pojmech. Pohoda a klid nemohou být řešením, po němž slušní lidé touží. Představa, že problémům lze uniknout opevňováním se ve vlastním světě, je překážkou v jejich řešení.

Komentář

Paradox antikomunismu

Kde má komunismus, o němž mluví čeští antikomunisté, svůj původ? Je svrchovanou záležitostí antikomunistické fantazie.

Image

Esej

Intelektuál je mrtev, ať žije demokracie

Představa o vládě intelektuálů jako nejkompetentnějších vykladačů světa stojí v cestě uskutečnění demokracie, jejímž východiskem je idea rovnosti všech občanů bez ohledu na jejich intelekt.

Image

Esej

Neoliberalismus mezi ideologií a skutečností

Autor představuje koncept reálného neoliberalismu sociologa Loïce Wacquanta. Pokouší se zprostředkovat jiný, ideologickými předsudky nezatížený pohled na termín nezbytný pro porozumění současným politickým diskusím.

Image

Polemika

Poziční válkou k ne-rasistické společnosti

V polemice s článkem Saši Uhlové se nabízí další přístupy. Nedémonizujme rasisty, ale ani netolerujme nedemokratické názory ve veřejném prostoru. Změnou myšlení vyloučíme ze společnosti škodlivé myšlenky, ne však jejich momentální nositele.

Komentář

Konec diskusím

Odmítnout diskusi s ministrem Dobešem mělo smysl: nešlo mu o dialog, ale o kašírovanou diskusi zneužitelnou k propagandě. Na rozhovorech je třeba trvat, ale nejprve je nutné vědět, že druhá strana je připravena naslouchat.

Zobrazeno 6 / 6