Unger2

David Unger

Profil

Autor je klinický psycholog a psychoterapeut, vystudoval psychologii a filozofii na FSS a FF MU v Brně. Pracuje v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Od prosince 2013 je předsedou Společnosti pro Moravu a Slezsko.

Komentář

Proč vlastně vlály pátého července moravské vlajky?

Velkorysost, s jakou většinově Moravané odložili vlastní identitu pro záchranu jednotného českoslovanského národa, se nesetkala s velkorysostí u slovanských bratrů z Čech. Moravské vlajky, které zavlály na moravských radnicích, jsou voláním po různosti.

Komentář

Moravská národnost jako politický problém

Většina Čechů v čele s Pražany si snad jednou uvědomí, že Morava není jen okrajová folklorní a trochu exotická část republiky. Obnovením skutečné samosprávy Moravy a Slezska může Praha dohlédnout dále než na hranice Čech, a tím se lépe postavit k otázce evropské.

Zobrazeno 2 / 22