Linda_sokacova

Linda Sokačová

Profil

Autorka je socioložka. V současné době působí v Poradně pro občanství, občanská a lidská práva, kde vede výzkum týkající se postavení migrantů a migrantek s trvalým pobytem. Podílí se také na činnosti obecně prospěšné společnosti Alternativa 50+, která se zabývá věkovou diskriminací a diverzitou a mezigenerační solidaritou. Je také mluvčí Platformy pro sociální bydlení.

Komentář

Proč sociální bydlení nemusí stačit

Linda Sokačová polemizuje se Štěpánem Ripkou z Platformy pro sociální bydlení o kritériích, na základě kterých by mělo být přidělováno sociální či dostupné bydlení.

Komentář

Splněno, v trestání chudoby pokračujeme. Souhlasí i pravicová opozice.

S ministryní Michaelou Marksovou-Tominovou jsou spojeny mnohé naděje, zmrazení sociálních dávek ale potvrzuje směřování sociální politiky a politiky zaměstnanosti, jak ji známe z vlády vedené Petrem Nečasem a Miroslavem Kalouskem.

Komentář

Chiméra daňových úlev

Minulý týden byly schváleny daňové úlevy na podporu rodin a rodičovství. Otázkou je, co skutečně tyto slevy přináší a zda neodebírají finanční zdroje na podporu služeb financovaných z veřejných rozpočtů, jejichž užitek může být mnohem větší.

Komentář

Opravdu nepotřebujeme dostupné bydlení?

Je chvályhodné, že vláda Bohuslava Sobotky začala pracovat na vzniku zákona o sociálním bydlení. Celá řada diskuzí se ale bohužel až příliš často ubírá směrem, že přeci není možné pomáhat těm, kteří si za to, že nebydlí, mohou sami.

Komentář

Koncepce sociálního bydlení v ČR

Linda Sokačová a Jan Snopek komentují „Koncepci sociálního bydlení v ČR“. Realizace tohoto materiálu může vést k zakonzervování stavu, kdy se sociální bydlení zaměňuje za segregované ubytovny, v nichž je nucena živořit stále větší část obyvatel.

Komentář

Sociální bydlení v programech politických stran

Platforma pro sociální bydlení zkoumala postoje jednotlivých politických stran k sociálnímu bydlení. Jedním ze zásadních problémů v České republice je, že zde neexistuje zákon, který by definoval, jaká jsou kritéria sociálního bydlení.

Komentář

Mateřské školky a nerovnosti

Rovná kritéria pro přijímání dětí do mateřských školek jsou ve skutečnosti nerovná: vzhledem k nedostatku míst systém znevýhodňuje chudší rodiče, pro něž znamená nepřijetí dítěte citelný ekonomický problém.

Komentář

Řešením problému s bydlením nejsou ubytovny, nýbrž koncept veřejného bydlení

Setrvalý nárůst počtu lidí bydlících na ubytovnách je důsledkem chybného konceptu privatizace bytů a deregulace nájemného. Je třeba vypracovat a realizovat koncept veřejného bydlení nepodléhajícího logice trhu.

Komentář

Sociální reforma, cenzura a demagogie

sKarta, DONEZ a veřejná služba by měly být zrušeny: přispívají pouze k vytváření a reprodukci chudoby a namísto politiky zaměstnanosti jsou politikou nezaměstnanosti – přesně jak to nově definuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Komentář

Je budoucnost zaměstnanosti v práci zadarmo?

Represivní přístup státu vůči nezaměstnaným není českým specifikem. Jedná se o strategii současných neoliberálních vlád, které své politiky zakládají na přesvědčení, že nezaměstnanost nevzniká úbytkem pracovních míst, ale chybou nezaměstnaných.

Komentář

Kde si nejlépe poradí s nezaměstnaností? Na poště

Jedním z nejdůležitějších nástrojů proti černé práci se stal systém DONEZ – docházka nezaměstnaných, který začal fungovat letos na podzim. Tento systém je však problematický ve všech možných souvislostech.

Glosa

Ministr práce: Drábek, nebo dráb?

Drábové byli dozorci na polích a panských statcích v dobách feudalismu a hlídali robotující nevolníky. Jejich postavení vyplývalo z přesvědčení, že lidé jsou líní a je třeba je k práci donutit.

Zobrazeno 12 / 12