Chci přispět X
Azemancikova1

Alena Zemančíková

Profil

Autorka je redaktorka literárně dramatické redakce Českého rozhlasu. Po letech manuálních zaměstnání vystudovala dramaturgii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Napsala řadu scénářů, píše i prózu. V roce 2004 získala rozhlasovou cenu Prix Bohemia Radio v kategorii Literární pořad za pořad Lukava, roku 2008 Cenu generálního ředitele Českého rozhlasu za dokument Julie a její skok do tmy.

Sloupek

Příběh jedné trati

Oznámení ministra dopravy Víta Bárty, že zastavuje všechny stavby na železnici, je jen přirozeným vyústěním přístupu českého státu k železniční dopravě. Nesmírná hodnota, která se tím ztrácí, nelze vyčíslit. Snad jen popsat příběhem.

Sloupek

Ženy v konzervativním světě mužů

Od ženy se dnes požaduje totéž, co od muže, ale stále není v politickém světě brána jako rovná muži. Diskuze o dostatečné způsobilosti žen pro politiku předjímají, že politici-muži jsou elitou a výkvětem národa.

Sloupek

80. Jiráskův Hronov skončil

Jiráskův Hronov stejně jako amatérské divadlo je významným českým kulturním statkem. Je jednou z myšlenek a aktivit, kterou se udržuje zdraví společnosti a je samozřejmým zdrojem budoucích generací divadelních profesionálů. Nemá ve světě obdoby.

Sloupek

Hronov začal

Do příštích voleb by sociální demokracie mohla opustit věčné omílání péče o památky a zkusit obrátit zrak k živému, skutečně lidovému a přitom mnohdy ideově velmi progresivnímu tvoření z ochoty.

Sloupek

Lež osobní zodpovědnosti

Velká výzva polistopadové éry, abychom vzali život do svých rukou, byla jednou velkou lží. Odpovědnost za vlastní život a skutky se v nové době ve veřejné sféře nehodila a ani nežádala. Šlo stejně jako předtím o ovládnutí prostoru a jeho příležitostí.

Sloupek

Příběh o nové střeše

Pravidlo náš zákazník náš pán jakoby ve většině případů nefungovalo. Možná to bude i tím, že mírný nátlak, či dokonce hrubost dosahují beztak dobrých výsledků. Zákazníci se raději podvolí.

Sloupek

Pokud jde o kulturu

V devadesátých letech chebské divadlo bojovalo o přežití. Radnice tehdy odvolala schopného ředitele a nahradila ho člověkem, který se v oboru neorientoval. Pozoruhodná analogie.

Sloupek

Odešel Vladimír Justl

Zemřel Vladimír Justl, editor spisů Vladimíra Holana, Františka Langera, Josefa Škvoreckého, literární historik, divadelní vědec a jeden z největších znalců české literatury a divadla.

Sloupek

Zbabělá řeč

Přesvědčivé vítězství koalice rozpočtové zodpovědnosti je snižováno nejasnou a vyhýbavou řečí politiků. Jako zvolení zástupci ani nevěřili, že mají skutečný mandát ke svým reformám.

Sloupek

Praha v den, kdy vysvitlo slunce

Po dlouhém nečase v Praze konečně vysvitlo slunce a město se ukázalo v celé své kráse. Historické i moderní části města mohou být podmanivé a příjemné, pokud v nich žijí lidé. Ano, ti obyčejní.

Sloupek

Zkáza a nahota

Cesta na přehlídku experimentálního divadla zacpanou Prahou, doplněná o rozhlasové vysílání s komentářem voleb, se zdála být zlým snem. Až poslední představení dokázalo ten dojem smazat.

Sloupek

Nová vyprávění starých příběhů

Nejzásadnějšími „starými texty“ naší civilizace jsou mýty všeho druhu. A zatímco v tvorbě bohatého evropského Západu je ironicky interpretujeme, na Jihu a Východě jde o zachycení ještě živé mytologie. Rozhlas tento proces zaznamenává.

Sloupek

Orchestr jako vojsko

Vladimír Darjanin je zdatný podnikatel v oblasti kultury, hudby pak zejména. To jistě vyhovuje členům orchestru, ale nikterak to nedokazuje jeho schopnosti vést Českou filharmonii jako státem zřizované kulturní těleso.

Sloupek

Staří a mladí

Dluhy jsou různého druhu, a dluh na přírodě, kultuře, výchově a sociálních vztazích je mnohem horší než prostý dluh v bance. K tomu, abychom to pochopili, však potřebujeme jistou moudrost. Dá se nabýt i věkem.

Sloupek

Kdo je úspěšný

Co je a co není úspěch, zdá se býti otázkou úhlu pohledu. Není překvapivé, že mnohdy se měří množstvím vydělaných peněz a skutečné hodnoty se do kritérií úspěšnosti nevejdou.

Sloupek

Kdo zabíjí kočky?

Debata o protiromském rasismu v literatuře není vůbec od věci. Antisemitismus, který je v uměleckých dílech rovněž přítomen, vnímáme negativně. V čem je tedy rozdíl?

Sloupek

Všichni chtějí totéž

Blíží se volby, měli bychom přemýšlet o tom, co je v naší správě veřejných věcí špatně a jak zajistit, aby s v tom nepokračovalo. Politici nám však předkládají plány, jak neměnit nic podstatného. Volební programy jsou v podstatě negativní.

Sloupek

Cizinci v metropoli

Píle a někdy až otrocká práce cizinců, kteří žijí v České republice, není dána jejich větší vrozenou pracovitostí, ale zejména tím, že pokud se zde chtějí vůbec prosadit, musejí být maximálně výkonní.

Sloupek

Mezi podstatou a ideologií

Roman Sikora vyvolal svými recenzemi podivuhodné reakce a jeho kritici se pouštějí do osobních invektiv. Zřejmě proto, že je to jednodušší než psát o divadle a zamýšlet se nad jeho současným stavem.

Sloupek

Volnomyšlenkáři a maloměšťáci

Dva lidé, kteří spolu žijí nebo mají vztah, aniž by byli manželé, dnes nejsou pronásledováni falešnou morálkou. Přesto by však měli zachovávat některá pravidla.

Zobrazeno 20 / 376