Azemancikova1

Alena Zemančíková

Profil

Autorka je redaktorka literárně dramatické redakce Českého rozhlasu. Po letech manuálních zaměstnání vystudovala dramaturgii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Napsala řadu scénářů, píše i prózu. V roce 2004 získala rozhlasovou cenu Prix Bohemia Radio v kategorii Literární pořad za pořad Lukava, roku 2008 Cenu generálního ředitele Českého rozhlasu za dokument Julie a její skok do tmy.

Sloupek

Zbabělá řeč

Přesvědčivé vítězství koalice rozpočtové zodpovědnosti je snižováno nejasnou a vyhýbavou řečí politiků. Jako zvolení zástupci ani nevěřili, že mají skutečný mandát ke svým reformám.

Sloupek

Praha v den, kdy vysvitlo slunce

Po dlouhém nečase v Praze konečně vysvitlo slunce a město se ukázalo v celé své kráse. Historické i moderní části města mohou být podmanivé a příjemné, pokud v nich žijí lidé. Ano, ti obyčejní.

Sloupek

Zkáza a nahota

Cesta na přehlídku experimentálního divadla zacpanou Prahou, doplněná o rozhlasové vysílání s komentářem voleb, se zdála být zlým snem. Až poslední představení dokázalo ten dojem smazat.

Sloupek

Nová vyprávění starých příběhů

Nejzásadnějšími „starými texty“ naší civilizace jsou mýty všeho druhu. A zatímco v tvorbě bohatého evropského Západu je ironicky interpretujeme, na Jihu a Východě jde o zachycení ještě živé mytologie. Rozhlas tento proces zaznamenává.

Sloupek

Orchestr jako vojsko

Vladimír Darjanin je zdatný podnikatel v oblasti kultury, hudby pak zejména. To jistě vyhovuje členům orchestru, ale nikterak to nedokazuje jeho schopnosti vést Českou filharmonii jako státem zřizované kulturní těleso.

Sloupek

Staří a mladí

Dluhy jsou různého druhu, a dluh na přírodě, kultuře, výchově a sociálních vztazích je mnohem horší než prostý dluh v bance. K tomu, abychom to pochopili, však potřebujeme jistou moudrost. Dá se nabýt i věkem.

Sloupek

Kdo je úspěšný

Co je a co není úspěch, zdá se býti otázkou úhlu pohledu. Není překvapivé, že mnohdy se měří množstvím vydělaných peněz a skutečné hodnoty se do kritérií úspěšnosti nevejdou.

Sloupek

Kdo zabíjí kočky?

Debata o protiromském rasismu v literatuře není vůbec od věci. Antisemitismus, který je v uměleckých dílech rovněž přítomen, vnímáme negativně. V čem je tedy rozdíl?

Sloupek

Všichni chtějí totéž

Blíží se volby, měli bychom přemýšlet o tom, co je v naší správě veřejných věcí špatně a jak zajistit, aby s v tom nepokračovalo. Politici nám však předkládají plány, jak neměnit nic podstatného. Volební programy jsou v podstatě negativní.

Sloupek

Cizinci v metropoli

Píle a někdy až otrocká práce cizinců, kteří žijí v České republice, není dána jejich větší vrozenou pracovitostí, ale zejména tím, že pokud se zde chtějí vůbec prosadit, musejí být maximálně výkonní.

Sloupek

Mezi podstatou a ideologií

Roman Sikora vyvolal svými recenzemi podivuhodné reakce a jeho kritici se pouštějí do osobních invektiv. Zřejmě proto, že je to jednodušší než psát o divadle a zamýšlet se nad jeho současným stavem.

Sloupek

Volnomyšlenkáři a maloměšťáci

Dva lidé, kteří spolu žijí nebo mají vztah, aniž by byli manželé, dnes nejsou pronásledováni falešnou morálkou. Přesto by však měli zachovávat některá pravidla.

Sloupek

Lepší nežli sex

Všudypřítomné reklamy se sexuálním podtextem se nám vnucují a nelze se jim vyhnout. Ale může se takto prodávat i umění?

Sloupek

Mezioborové sympozium a „vražedná realita“

Tak jako mnohé jiné aktivity i plzeňská mezioborová sympozia k problematice devatenáctého století ztratila po roce 1989 svůj původní náboj. V současnosti se však objevují nové rozměry ve vztahu k aktuálním tématům.

Sloupek

Lepší pohled na normalizaci?

Při přemítání o dnešku a dobách minulých se může najednou ledacos jevit v jiném světle. Plochý a černobílý obraz normalizace se tak stane plastickým a barevným.

Sloupek

Akce dosídlení

Snaha dosídlit vyprázdněné pohraniční oblasti nebyla zcela úspěšná. A to nikoliv proto, že by lidé, kteří sem po válce přišli, neměli k oblasti vztah, nýbrž proto, jakým způsobem bylo toto dosídlení prováděno.

Sloupek

Strašidelné hospodaření lesů a divadelní dílny

Stát by měl být zárukou péče o veřejné statky a základní ochrany i koncepce do budoucna. Dnes tomu tak není, kapitál důvěry se totiž podařilo rozkrást.

Sloupek

Ceny bytů mírně klesly, nájmy však zdražují

Přestože ceny bytů klesají, velká část populace si koupi bytu nemůže dovolit. Nájmy však stoupají a otázka bydlení se tak stává pro mnohé velmi stresující záležitostí.

Sloupek

Zvláštní případ undergroundu

Současná nabídka obchodů a zejména chybějící tržnice nám neumožňují nakupovat zeleninu a ovoce od producentů – farmářů. Ještě že existují bedýnky.

Sloupek

Knížák maloměšťákem

Dříve nekonformní Milan Knížák provokoval svými počiny a nabourával ustálené měšťácké vnímání světa. To, co se snažil v minulosti zpochybňovat, však dnes sám představuje.

Zobrazeno 20 / 368