Azemancikova1

Alena Zemančíková

Profil

Autorka je redaktorka literárně dramatické redakce Českého rozhlasu. Po letech manuálních zaměstnání vystudovala dramaturgii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Napsala řadu scénářů, píše i prózu. V roce 2004 získala rozhlasovou cenu Prix Bohemia Radio v kategorii Literární pořad za pořad Lukava, roku 2008 Cenu generálního ředitele Českého rozhlasu za dokument Julie a její skok do tmy.

Komentář

Kalich a meč

Princip mužství a ženství se vyjadřuje kalichem a mečem. V dnešní době, kdy dochází ke zmatení pojmů i hodnot, se zdá, že to ztrácí na významu. Svému pohlaví však neunikneme.

Sloupek

Jsme v pasti

Když se zakládaly kraje, mělo to také znamenat hospodářskou politiku, bližší zájmům regionu. Byla to iluze – regionální politika je bezmocná proti nevyzpytatelné moci globálního byznysu. Turistický rozvoj, na nějž se kraje tolik soustředí, likviduje normální život regionu.

Sloupek

Dva metály

Václav Klaus ocenil Karla Šiktance, jehož dílo je málo nápadné, byť v jazyce místy docela výstřední, a Milana Knížáka, který se zasloužil zejména o veřejný poprask kolem okázalé nonkonformity – a pak o důsledné přitakání měšťáckým hodnotám.

Sloupek

Co bude dekadentní za padesát let?

Vidět vizuálně zmanipulovanou, komerčně vykořistěnou, z podstaty lživou realitu jako projev dekadence doby, je jistá možnost, jak se jí bránit. Právě teď na výstavě Dekadence Now je možné absolvovat takový zážitek.

Sloupek

Dvojí majestát slavného města evropských dějin

Nakladatelství Paseka vydalo knihu Franka Boldta Cheb, město evropských dějin. Esej o česko-německé koexistenci. Kniha je podrobnou redakcí rukopisu z pozůstalosti člověka, který miloval Evropu a její kulturu a do veřejného diskursu v ČR téma evropanství soustavně prosazoval.

Sloupek

Poslouchejte rozhlasové hry a dokumenty

Česká rozhlasová hra docílila mezinárodní úrovně. Má to své problémy – spolu s tím, jak se dobrala vynikajících zvukových řešení, přijala i globální témata postdramatické dramatiky. Složka realizační je podstatnější než složka autorská. České rozhlasové drama ztrácí vlastní téma.

Sloupek

Co naše umění nedovede

Je smutné a v podstatě hloupé, že si společenskou změnu dnes oficiálně vykládáme jako změnu režimu z takzvaně komunistického na takzvaně demokratický a jako bychom si nevšimli, že svět jde jinam a jinudy a bylo by snad namístě reflektovat také tyto změny.

Sloupek

Hlučící monstrum

O státních zaměstnancích mají ostatní často představy, které neodpovídají realitě. Jejich demonstrace vyvolala v médiích různé ohlasy. Vrcholem nevkusu byl ovšem text redaktorky Mladé fronty Dnes, když psala o hlučícím monstru.

Sloupek

Bruslení na tenkém ledě

Mezinárodní festival Divadlo 2010 v Plzni zahájila slovenská inscenace dramatizace románu L. N. Tolstého Anna Karenina. Soužití mužského a ženského světa se dá v této inscenaci uvidět v nových souvislostech.

Sloupek

Co stojí nezávislost

Ve chvíli, kdy se veřejnoprávní rozhlas naučí „hospodařit jako komerční“, jak řekli politikové v Polsku, začne se chovat jako firma, která plní státní zakázku – a víme, že nejvíc finančních úniků a předražených činností se dá najít právě u firem, které plní státní zakázky.

Sloupek

Výpis z tisku

Česká média se vyznačují nízkou profesionalitou a sociální necitlivostí. V minulém týdnu je toho dokladem sebeprezentační rozhovor Mirka Topolánka v Právu a článek, který propaguje automobilismus na úkor investic do městské hromadné dopravy, v Lidových novinách.

Sloupek

Několik snímků pohraničí po dvaceti letech

Nechceme-li řešit potíže pohraničí spjaté s globalizací proměnou pracovních podmínek v čínské či vietnamské, musíme spolupracovat na udržení a utváření životaschopnosti místa opřeného o jeho svébytnost a zkušenosti.

Sloupek

Příběh jedné trati

Oznámení ministra dopravy Víta Bárty, že zastavuje všechny stavby na železnici, je jen přirozeným vyústěním přístupu českého státu k železniční dopravě. Nesmírná hodnota, která se tím ztrácí, nelze vyčíslit. Snad jen popsat příběhem.

Sloupek

Ženy v konzervativním světě mužů

Od ženy se dnes požaduje totéž, co od muže, ale stále není v politickém světě brána jako rovná muži. Diskuze o dostatečné způsobilosti žen pro politiku předjímají, že politici-muži jsou elitou a výkvětem národa.

Sloupek

80. Jiráskův Hronov skončil

Jiráskův Hronov stejně jako amatérské divadlo je významným českým kulturním statkem. Je jednou z myšlenek a aktivit, kterou se udržuje zdraví společnosti a je samozřejmým zdrojem budoucích generací divadelních profesionálů. Nemá ve světě obdoby.

Sloupek

Hronov začal

Do příštích voleb by sociální demokracie mohla opustit věčné omílání péče o památky a zkusit obrátit zrak k živému, skutečně lidovému a přitom mnohdy ideově velmi progresivnímu tvoření z ochoty.

Sloupek

Lež osobní zodpovědnosti

Velká výzva polistopadové éry, abychom vzali život do svých rukou, byla jednou velkou lží. Odpovědnost za vlastní život a skutky se v nové době ve veřejné sféře nehodila a ani nežádala. Šlo stejně jako předtím o ovládnutí prostoru a jeho příležitostí.

Sloupek

Příběh o nové střeše

Pravidlo náš zákazník náš pán jakoby ve většině případů nefungovalo. Možná to bude i tím, že mírný nátlak, či dokonce hrubost dosahují beztak dobrých výsledků. Zákazníci se raději podvolí.

Sloupek

Pokud jde o kulturu

V devadesátých letech chebské divadlo bojovalo o přežití. Radnice tehdy odvolala schopného ředitele a nahradila ho člověkem, který se v oboru neorientoval. Pozoruhodná analogie.

Sloupek

Odešel Vladimír Justl

Zemřel Vladimír Justl, editor spisů Vladimíra Holana, Františka Langera, Josefa Škvoreckého, literární historik, divadelní vědec a jeden z největších znalců české literatury a divadla.

Zobrazeno 20 / 368