Stholubec_foto1

Stanislav Holubec

Profil

Autor je sociolog a historik. Předmětem jeho zájmu je historická sociologie, dějiny každodennosti 20. století a globalizace. Vydal dvě desítky článků (Politologická revue, Časopis národního muzea, Paideia, Zeitschrift für Weltgeschichte, Debatte, Contemporary Politics, Kuděj), je editorem sborníků Válka míra politická moc (Svoboda, 2009) a Mladí, levice a rok 1968 (BCS, 2010). Je autorem dvou knih: Sociologie světových systémů. Hegemonie, centra, periferie (Slon, 2009) a Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době (FF ZČU, 2009).

Komentář

Ivan Sviták už dvacet let není mezi námi

Tento týden uplynulo dvacet let od smrti Ivana Svitáka. Jaké byly jeho životní osudy? Je možné, že Sviták chtěl být celoživotně především politikem nebo politickým publicistou a pouze únor 48 jej donutil se přeorientovat na filosofii.

Komentář

Evropa jinak, koalice pirátů, zelené levice a KPÖ v Rakousku

V Rakousku došlo k dohodě na společné kandidátce do Evropského parlamentu mezi Piráty, Komunistickou stranou Rakouska, levicově emancipační a ekologickou stranou Změna a občanským hnutím. Jedná se o zajímavou inspiraci pro politické strany v ČR.

Komentář

Sudety 1938 a východ Ukrajiny 2014, možnosti a meze srovnání

Stanislav Holubec srovnává současnou ukrajinskou krizi a sudetskou krizi roku 1938 vedoucí k Mnichovu. Podle autora mezi nimi lze nalézt řadu paralel i rozdílů.

Komentář

Bondy a Blomkamp, dva prorokové budoucnosti

Stanislav Holubec nad filmem Elysium od Neila Blomkampa vzpomíná na druhou polovinu devatesátých let v České republice. Neoliberální kulturní hegemonie podle něho tehdy byla nabourávána jen velmi výjimečně.

Komentář

Ještě jsme ve válce

Kniha „Ještě jsme ve válce“ je zřetelným nástrojem jak ustavit antikomunistický výklad dějin zaměřený nejen proti současné KSČM, ale též sociální demokracii, proti snaze vytvářet spojenectví na levici a hledat alternativu k dnešnímu systému.

Komentář

Dejte nám zbraně, dali jsme si na ně

Československo bylo v roce 1938 podle všeho hájitelné pouze v případě, pokud by se armádní velení rozhodlo obětovat česko-moravský prostor a učinilo by od počátku svou hlavní frontou česko-slovenskou hranici.

Komentář

Lothar Bisky, bývalý předseda Die Linke, zemřel

Bisky se rozhodujícím způsobem podílel na fúzi PDS s Volební alternativou práce a sociální spravedlnosti. Die Linke ale přes Biskyho snahu zůstala pokusem spojit příliš rozdílné politické proudy. Výsledkem jsou stagnující volební výsledky strany.

Komentář

Dvacáté století střední a východní Evropy jako předmět dějepisného bádání

Češi mají tendenci srovnávat se západem a pomíjet jiné státy z východní a střední Evropy. Je to na škodu historickému bádání i jiným společenským vědám.

Komentář

O Slovanství

Každá společnost by měla usilovat o prohlubování vazeb a hledání společných kořenů se společnostmi ostatními. Slovanská vzájemnost nebyla špatnou cestou, byť dnes není v módě.

Komentář

Havel a levice

O Václavu Havlovi není možné pronášet paušální odsudky ani bezvýhradné adorace. Je vhodnější rozlišovat dvě základní období jeho veřejné činnosti a diferencovat.

Komentář

Dobrovolní strážci kapitalismu

Dnes již není žádný Ústav pro tisk a informace, paragrafy, schvalovací komise a všemocní tajemníci. Je tu jen diskurs vytvářený mocnými a svádějící bezmocné svým „zdravým rozumem“, oslavou cynismu, zábavností, jednoduchostí a demagogií.

Komentář

Žijeme na počátku nového režimu?

Nastávající poměry budou lepším pařeništěm pro vznik mladé levicové generace, která nemohla vzniknout v mocensky nevyjasněné první dekádě 21. století, kdy to byli dost často sociální demokraté, kdo vládnul, nebo měl přímý vliv na vládu.

Zobrazeno 12 / 12