Vzdělání

Další témata

_olc

Komentář

Roman Šolc: Volby se blíží! I na Univerzitě Karlově…

Volba nového rektora UK je velmi odpovědným úkolem, neboť se jedná o náročnou funkci vyžadující na svém držiteli množství znalostí, schopností i zkušeností. Jedná se o akt zásadní nejen pro univerzitu, ale pro celou českou společnost.

Ods

Zpráva

Občanští demokraté netrvají na školném. ČSSD: voliči si paměť vymazat nenechají

Občanští demokraté představili druhou kapitolu svého předvolebního programu. Věnuje se tématům školství a kultury. ODS již netrvá na zavedení školného, podle exministra školství Petra Fialy potřebují pedagogové a studenti především stabilitu.

Evickacb2

Komentář

Eva Kaličinská: S cikány jsem žil, myslel jsem to dobře a už je ze mě taky rasista

Přístup společnosti k romské menšině i k jiným minoritám je podmíněn změnami systému vzdělávání.

P1010065_1

Sloupek

František Kalenda: Viva o Bolsa Família

Je obecně známo, že se posledním brazilským vládám podařilo pomoci milionům lidí z chudoby. Méně se ale ví jak. Stálý spolupracovník DR vysvětluje principy fungování příslušného programu, jenž právě slaví deset let existence.

Chalu_

Komentář

Petr Chaluš: Volte podle pohledu stran na vás a vzdělávání

Důležitým kritériem pro rozhodování ve volbách může být postoj stran ke vzdělávání. Cílem politiků by mělo být, aby další generace dokázaly žít společně na jedné planetě, aby naše děti, až dospějí, dokázaly mít rády druhého člověka.

Igor_demo20

Sloupek

Saša Uhlová: Bez mobilu do školy nelez

Zpráva vytvořená na základě analýzy Home Creditu sugeruje rodičům prvňáků, že jejich potomci nutně potřebují mobilní telefon. Ale kde na něj vzít a nekrást? Můžou si přeci zřídit spotřebitelský úvěr.

Hru_ka

Komentář

Matouš Hruška: Důtka hned prvního září!

Začátek nového školního roku je dobrou příležitostí zamyslet se nad školským systémem a studentskou participací. Právě tudy může vést cesta ke zvýšení zájmu mladých lidí o společnost a politiku obecně.

136713_mediafax_vaclav_vacek

Zpráva

Lidé považují kvalitu českého školství za průměrnou

V pondělí začal nový školní rok. Společnost Eduin při té příležitosti zveřejnila výstupy šetření, které se zabývalo postojem veřejnosti ke vzdělávacímu systému. Ze zveřejněných dat vyplývá, že lidé považují kvalitu českého školství za průměrnou.

Kolman2010

Glosa

Nový školní rok a šachy do českých škol i vězení

Zařazení výuky šachu včetně aktivní hry do školních osnov českých základních a středních škol by mohlo přinést rozvoj mnoha důležitých schopností a dovedností mimo jiné logického myšlení, smyslu pro strategii či paměti.

Images

Komentář

Jan Štern: K otázce moderní levice

Během diskuse, kterou rozpoutal Jiří Pehe svojí kritikou sociální demokracie, si člověk nutně musel položit otázku, co je to vlastně moderní levice. Čím se liší od té nemoderní, tradiční levice? Co člověk od moderní levice očekává?

_olc

Komentář

Roman Šolc: Prezidentská novela vysokoškolského zákona

Dočasný ministr školství Dalibor Štys plánuje předložit vládě novelu vysokoškolského zákona, která by přenesla kompetenci jmenovat univerzitní profesory z prezidenta republiky na ministra školství. Tato změna má dva vážné důsledky.

Photo_filipoutrata

Komentář

Filip Outrata: Bezvýznamní človíčkové

Varování: tento text obsahuje kritiku Miloše Zemana z nepokrytě pravdoláskařských pozic. Všem, kdo mají podobných textů plné zuby, doporučujeme, aby v četbě nepokračovali.

_olc

Komentář

Roman Šolc: Potřebuje univerzita vizi?

Většina kontinentální Evropy se dnes přiklání k tzv. humboldtovskému modelu univerzity. Tato koncepce je ovšem z některých míst zpochybňována. Ministerstvo školství v tomto ohledu předvádí typicky „manažerský“ způsob řízení.

Fotka_j

Komentář

Jiří Karen: Člověk v tísni ideologie

Člověk v tísni vydal brožuru „O komunistických časech“, ve které varuje před tím, že českou společnost jako by v posledních letech postihla ztráta paměti. Místo, aby brožura přispívala k pochopení historie, snaží se ji oznámkovat.

Zuzana_valkova_cb

Sloupek

Zuzana Válková: Situace si žádá růžový nátěr. Jsme mistři!

Nedostatek civilizovaných zpráv, které by českému občanovi pomohly odstranit z úst banánovou pachuť, lze řešit po vzoru Rudého Práva. Přinášíme proto informaci o českých nadějích v zahraničí. Zakládá se na pravdě a neobsahuje cviky na hrazdě.

Karel_chlouba

Komentář

Karel Chlouba: Na MŠMT vše při starém

Nový ministr školství ve svých komentářích nastiňuje nutnost většího propojení univerzit a průmyslu. Společenskou roli univerzit nezná. Zdá se, že podpoří novelu VŠ zákona připravenou ministrem Fialou. Ta je ovšem v mnoha ohledech podobná té Dobešově.

Chladek

Zpráva

Chládek: ČSSD bude iniciovat pokračování změn v českém školství

Sociální demokraté se podle jejich stínového ministra školství obávají negativních dopadů současné vládní krize na oblast českého školství. ČSSD chce proto v Senátu iniciovat jednání o pokračování prací v klíčových oblastech resortu školství.

Azemancikova1

Sloupek

Alena Zemančíková: Co čekají lidé od komunistů v kraji

Karlovarský krajský radní pro školství Václav Sloup předložil plán, ve kterém se počítá se zrušením několika gymnázií a odborných škol. Lidé ale komunisty volili právě proto, že jim mimo jiné záleží na dostupnosti zdravotnictví a škol.

75957_mediafax_jiri_rubes

Zpráva

Sociální demokraté mají plán, jak navýšit kapacitu mateřských škol

Sociální demokracie považuje oblast předškolního vzdělávání za jednu z klíčových pro rozvoj a funkčnost celého systému školství. Ve čtvrtek proto představila čtyři návrhy řešení pro nedostatečnou kapacitu veřejných mateřských škol.

75957_mediafax_jiri_rubes

Zpráva

Zástupce ombudsmana: Dítě lze přijmout do školky i nad kapacitu míst

Pokud nebylo dítě protiprávně přijato do mateřské školy, měl by podle zástupce ombudsmana Stanislava Křečka krajský úřad v odvolacím řízení přijmout dítě dodatečně, a to i kdyby tím mělo dojít k překročení maximální kapacity míst ve školce.

Slerkanew

Komentář

Josef Šlerka: Devět poznámek ke kauze Putna, nikoli však o Putnovi

Jedině společné úsilí demokratické levice, demokratické pravice a demokratického středu může zabránit naší cestě k autoritářské a netolerantní společnosti.

Knapova

Sloupek

Kateřina Kňapová: Akademické svobody zavřené na půdě

Spor o jednu profesuru je uzavřen, odhalil však určité představy, které o akademické půdě, svobodách a „těch správných akademicích“ určitá část české společnosti má.

Samzaj_ek

Komentář

Samuel Zajíček: Novela zákona o vysokých školách aneb Pečení je radost

Novela zákona o vysokých školách přichází s dobrou ideou změny akreditačního procesu, jejíž provedení je ovšem problematické; nad to pak vysokým školám přidává především byrokracii.

136703_mediafax_vaclav_vacek

Zpráva

Z matematiky letos neodmaturoval každý pátý student

U povinně volitelné zkoušky z matematiky letos propadlo 20,6 procent žáků. S výsledky svých didaktických testů jarního termínu státní maturitní zkoušky budou maturanti obeznámení ve čtvrtek.

136713_mediafax_vaclav_vacek

Zpráva

Testování nezletilých dětí bez souhlasů rodičů je protiprávní, tvrdí kritici projektu

Česká školní inspekce a ministerstvo školství zavádí plošné testování nezletilých dětí bez vyžádání informovaného souhlasu rodičů. Podle kritiků projektu má ale každý rodič právo otestování svého dítěte odmítnout.

Jirka

Sloupek

Jiří Silný: Akademický výprodej

Hranice mezi vědou a politikou je často nejasná z povahy věci; podnikatelské a investiční zájmy si akademický život podmaňují s potřebou expanze kapitálu – neoliberální reformy školství mísení vědy, politiky a byznysu dále posilují.

Profilovka_2

Komentář

Tomáš Schejbal: Dva majálesy, dvě studentské kultury

Dva majálesy, které letos proběhly – Pražský a Studentský – jsou projevem rozštěpu akademického světa na akademický průmysl, přinášející na univerzitu kapitalistické vztahy, a akademický underground, vůči předchozímu subverzivní.

Knapova

Sloupek

Kateřina Kňapová: Vědy, které nejsou

Jedním ze způsobů, jak marginalizovat význam humanitních studijních oborů a sociálních věd, je jejich existenci raději ani nepředpokládat – postupuje tak dotazník projektu Reflex, mapující uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce.

Pato_kaj

Komentář

Josef Patočka: Chceš-li odmaturovat ze Základů společenských věd, přetvařuj se

Celkově odbyté téma globální ekologické krize je v přípravě na maturitu i v maturitním testu zpracováno z ideologicky předpojatých pozic.

Knapova

Sloupek

Kateřina Kňapová: Věda jako věc veřejná

Možná je to nepříjemnou zkušeností české společnosti s úzkým vztahem politiky a vědeckosti, kterou se zaštiťoval minulý režim, ale o společenské situovanosti nebo možné angažovanosti společensko-vědního poznání se u nás příliš nemluví.

Dr

Komentář

Lukáš Matoška: Co se stalo s vysokoškolskou reformou?

Loňský neklid na vysokých školách a studentské protesty zastavily reformu, ale jen na rok. Ani mírnější novela zákona o vysokých školách, která je dokončována, není výhrou akademické obce. Dnešní Akademická noc na dění z minulého roku navazuje.

Mvfotocb

Komentář

Martin Vrba: Brno za svobodné vysoké školy – vývoj a současná situace

Protestnímu hnutí vysokoškoláků se před rokem podařilo zastavit „reformu“ terciárního vzdělávání. Co se za uplynulý rok událo s brněnskou částí Iniciativy za svobodné vysoké školy?

Bican

Sloupek

Jaroslav Bican: Majáles a studentská identita

Studenti se pod tlakem trhu stále více vzdávají toho nejcennějšího, co mají – ideálů a prostoru je uplatňovat. Jenže konkurenční projekt úspěšné kariéry pro ně bude v časech nezaměstnanosti stále méně realizovatelný.

Simek

Komentář

Miroslav Šimek: S dětmi nezatopíš…

Současný nedostatek mateřských škol není nijak překvapivý a dalo se mu předejít. Prorodinná politika státu je nedostatečná stejně jako plánování počtu potřebných míst ve školách a školkách.

A1

Zpráva

Dánsko zažívá nezvyklou učitelskou "stávku"

Dánské učitelské odbory odmítly podepsat novou kolektivní smlouvu, jež by v důsledku zvýšila pracovní zátěž padegogů. 69 tisíc učitelů tak formálně ztratilo přístup do zaměstnání. Většina škol nižších stupňů je od pondělka zavřená.

Knapova

Sloupek

Kateřina Kňapová: Student veřejný – ohrožený druh

Student veřejný jako druh je v české společnosti na ústupu a stává se vysoce ohroženým. Jeho místo pomalu přebírá jiný druh studenta – student soukromý.

Chladek

Zpráva

ČSSD: Nečasova ODS se vysmívá všem studentům i pedagogům

Sociální demokracie považuje programové priority pro oblast školství, které ODS představila v rámci Agendy 2014, za výsměch celé oblasti vzdělávání. Podle nejsilnější opoziční strany sliby ODS potvrzují, že Nečasova strana žádným řešením nedisponuje.

Komentář

Jan Havlík: Grantová agentura České republiky – o „přerozdělování“ a morálce české vědy

Historici, kteří zasedají v panelu Grantové agentury České republiky, přidělují granty též sami sobě – není to korupce svého druhu?

Portret

Komentář

Markéta Hrbková: Jak naučit naše žáky i učitele kritickému myšlení?

Kritickému myšlení ve školách u nás bránily v minulosti nedemokratické režimy a v současnosti chaotické reformování školství. Základní předpoklad pro samostatní myšlení přitom asi spočívá v lidské zralosti.

Hejduk

Komentář

Radim Hejduk: Stáváme se produkty dělby práce?

Pokročilá dělba práce a specializace deformuje vysokoškolské studium – univerzity plodí fachidioty bez porozumění společenské situaci. Dalo by se tomu zamezit lepším pojetím tzv. společného, humanitního základu.

Image

Zpráva

Sociální demokraté chtějí debatovat o změnách ve školství

Sociální demokracie chce iniciovat veřejnou i odbornou debatu o změnách, které by měly zásadně zlepšit stav českého školství. Napomoci ji k tomu mají Národní kulaté stoly pro záchranu českého školství, které by měly odstartovat v Senátu.

488465_mediafax_jiri_novacek

Zpráva

Již letos hrozí zavalení krajských úřadů a ministerstva žádostmi maturantů

Nejvyšší správní soud zamítl stížnost ministerstva školství, kterou se domáhalo zrušení rozsudku Městského soudu v Praze. Nemají-li být krajské úřady a ministerstvo paralyzovány žádostmi maturantů o přezkum, musí se zásadně změnit styl práce CERMATu.

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: Ponížení, zavržení a vyloučení

Naše společnost nutí Romy stále více k tomu, aby se stahovali do svých vlastních komunit; další skupinou vyloučených jsou mladí nezaměstnatelní absolventi středních škol a odborných učilišť na malých městech. Co jsme schopni s tím dělat?

Fiala

Zpráva

Fiala představil deset kroků, které mají zlepšit české školství

Ministr školství Petr Fiala představil deset kroků, které by podle něj měly Českou republiku dovést ke kvalitním školám. Pro zajištění rovných šancí na vzdělání dětí je podle něj potřeba nastavit systém rovnoměrného rozdělování peněz do školství.

Kl

Komentář

Karel Lippmann: Politika a škola

Politická manipulovatelnost nastupující generace koření v instrumentálním typu výuky na školách všech stupňů. Nepěstuje se kritický vhled do skutečnosti, nýbrž pouze technika nutná ke zvládnutí centrálně určovaných standardů.

251567_mediafax_jiri_rubes

Zpráva

Fórum Věda žije!: Grantová agentura blokuje práci vědců

Občanské sdružení Fórum Věda žije! je znepokojeno aktuálním stavem systému pro zadávání grantových zpráv Grantové agentury. Ta totiž nedokázala vyhodnotit grantové žádosti z minulého roku včas. Výsledky oznámila teprve 23. ledna.

Image

Esej

Tereza Stockelová: Imperativ praxe

Zveřejňujeme úryvek ze studie Nebezpečné známosti: O vztahu sociálních věd a společnosti, kterou na sklonku loňského roku vydalo nakladatelství SLON.

Jasurek

Komentář

Miroslav Jašurek: „Prestižní“ české školy a talentovaní Slováci

Jako bychom v oblasti vysokého školství žili v České republice stále ve starých poměrech: nové výzvy pro nás nejsou takové téma, jako pro naše slovenské sousedy. Pokračujeme v seriálu dvojčlánků k dvacátému výročí rozpadu Československa.

Tizik

Komentář

Miroslav Tížik: Ako ľahko stratiť rozum

Slovensko se svou špatnou politikou v oblasti vysokého školství dostává do pozice provincie. Ideologizované a na politických vztazích závislé vzdělávání nepřitahuje především talentované studenty, kteří odcházejí studovat do České republiky.

Fiala

Zpráva

Fiala připravuje strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Ministerstvo školství připravuje dokument Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, jehož cílem je aktualizovat a konkretizovat směry rozvoje celého vzdělávacího systému. Strategie vznikne na základě veřejné konzultace.

Zobrazeno 50 / 638