Ombudsman

319527_mediafax_tompol

Zpráva

Křeček: povodně se budou opakovat, prevenci přesto zanedbáváme

Podle zástupce ombudsmana je s podivem, že i po rozsáhlých záplavách posledních let přetrvávají nedostatky v protipovodňové ochraně. Zdůraznil přitom, že soukromé zájmy mnohdy převládají nad veřejnými.

Durajova

Komentář

Zuzana Durajová: Veřejný ochránce práv

Odchod ombudsmana Pavla Varvařovského dokazuje, že i člověk, jenž má všechny potřebné kvality, nemusí vždy ustát politické tlaky. Bude třeba místo něho najít někoho, kdo bude důstojně, ale i nekompromisně bojovat za lidská práva.

361309_mediafax_michal_kalasek

Zpráva

Ombudsman Pavel Varvařovský potvrdil rezignaci

Tiskové oddělení veřejného ochránce práv ve středu odpoledne potvrdilo, že Pavel Varvařovský opustí k 20. prosinci úřad. Důvody svého rozhodnutí nechce Varvařovský zveřejnit.

366999_mediafax_mikulas_krepelka

Zpráva

Ombudsman odmítá monitorovat práva osob se zdravotním postižením

Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský odmítá stát se monitorovacím orgánem pro práva osob se zdravotním postižením. Ombudsman podle něj není „sběrnou“ institucí pro nejrůznější agendy, ke kterým se Česká republika zavázala.

370745_mediafax_jiri_novacek

Zpráva

Ombudsman: péče o ohrožené děti je příliš institucionalizovaná

Podle veřejného ochránce práv Pavla Varvařovského je péče o ohrožené děti příliš institucionalizovaná. Podle jeho zjištění je nedostatečná preventivní péče, práce s rodinou a užší spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí a sociální služby.

370749_mediafax_jiri_novacek

Zpráva

Ombudsman: stát při zamítání dotací z programu Zelená úsporám chyboval

Podle veřejného ochránce práv by měli neúspěšní žadatelé o dotace z programu Zelená úsporám napadnout rozhodnutí ministerstva životního prostředí správní žalobou u Městského soudu v Praze.

370745_mediafax_jiri_novacek

Zpráva

Ombudsman k demolici budov v centru Prahy: Magistrát zásadně chyboval

Magistrát hlavního města Prahy se podle ombudsmana dopustil závažných procesních pochybení v případě vydání kladného stanoviska k povolení demolice tři objektů na nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice.

488195_mediafax_mikulas_krepelka

Zpráva

Ombudsman: Počet stížností souvisí s dopady sociálních reforem

Na ombudsmana se v loňském roce obrátilo přes osm a půl tisíc lidí se stížnostmi a podněty k šetření. V oblasti sociálního zabezpečení, která patří k nejpočetněji zastoupeným, došlo oproti roku 2011 ke zvýšení počtu stížností o šestatřicet procent.

366999_mediafax_mikulas_krepelka

Zpráva

Ombudsman od ledna připomínkoval třináct zákonů

Ombudsman Pavel Varvařovský připomínkoval od začátku roku třináct projednávaných zákonů, jejichž obsah se dotýká problémů, s nimiž se v rámci své činnosti setkává. Využil tak oprávnění, které mu umožňuje přispívat ke zlepšení právního prostředí.

Skabraha

Komentář

Martin Škabraha: Stát jako garant základních práv

Stanislav Křeček by nebyl dobrým obhájcem lidských práv: pravděpodobně neuznává hlavní princip jejich uplatňování, totiž jejich bezpodmínečnost a nezcizitelnost.

366999_mediafax_mikulas_krepelka

Zpráva

Lidé nemají povinnost převzít sKarty, tvrdí ombudsman

Podle Pavla Varvařovského nejsou lidé pobírající dávky povinni převzít k jejich vyplácení sociální kartu. Do dne převzetí karty má podle něj navíc příjemce dávky nárok na to, aby mu úřad práce vyplácel dávky dosavadním způsobem.

370749_mediafax_jiri_novacek

Zpráva

Sociální karty provází řada protiprávních aspektů, upozorňuje ombudsman

Stávající právní úprava sociálních karet má podle ombudsmana Pavla Varvařovského řadu nedostatků a přináší závažné problémy, které dle jeho slov ministerstvo práce a sociálních věcí odmítá řešit.

366999_mediafax_mikulas_krepelka

Zpráva

Nový zákon o dávkách na bydlení ohrozí tisíce penzistů, tvrdí ombudsman

Pokud poslanci schválí návrh změn příspěvků na bydlení, dostanou tisíce seniorů a rodin s dětmi pod hranici existenčního minima. Upozorňuje na to ombudsman s tím, že to může znamenat porušení ústavně zaručeného práva na pomoc v hmotné nouzi.

370747_mediafax_jiri_novacek

Zpráva

Ombudsman: Romské děti jsou diskriminovány v přístupu ke vzdělání

Přestože se podíl romské populace v České republice pohybuje v rozmezí 1,4 – 2,8 procent obyvatel, romské děti tvoří dvaatřicet procent žáků základních praktických škol. Podle Pavla Varvařovského to lze považovat za nepřímou diskriminaci.

Image

Zpráva

Obce se shodly na společném postupu při regulaci hazardu

Obce ze Sdružení místních samospráv chtějí vymáhat regulaci hazardu prostřednictvím ústavních stížností. Současné právo sice nabízí řadu nástrojů pro regulaci hazardu, jeho vymahatelnost jsou však nuceni prosazovat soudně.

Image

Zpráva

Ombudsman: Inspektoři staveb mnohdy obcházejí zákon

Podle právníků kanceláře veřejného ochránce práv zneužívají autorizovaní inspektoři v některých případech nedostatků ve stavebním zákoně a povolují stavby bez nutných náležitostí. Zákonodárci by se podle nich měli zasadit o zvýšení kontroly jejich činnosti.

Image

Zpráva

Ombudsman: Ministerstvo financí povolovalo hrací automaty nezákonně

Kalouskův resort postupoval při povolování části hracích automatů nezákonně, uvedl ve své zprávě veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský. Podle něj se ministertsvo financí dopustilo nezákonností v celé řadě aspektů.

Image

Zpráva

Ombudsman: Každý šestý pracovní inzerát je diskriminační

Nejčastěji zaměstnavatelé uchazeče o práci diskriminují pro věk a pohlaví. Podle ombudsmana Pavla Varvařovského některé inzeráty diskriminují i zdravotně postižené. Jiné jsou diskriminační z důvodu státní příslušnosti či národnosti.

Zpráva

Lidé bez odstupného by měli dostat podporu v nezaměstnanosti

Stát by měl vyplácet podporu v nezaměstnanosti i lidem, kterým zaměstnavatel nevyplatil odstupné, přestože tuto povinnost měl. Počítá s tím pozměňovací návrh k sociálnímu balíčku, který ve středu schválil sociální výbor Sněmovny.

Image

Zpráva

Ombudsman: Nahrávky jsou důkazem při řešení přestupku

Audio a videonahrávky v občanskoprávních sporech jsou podle ombudsmana Pavla Varvařovského důkazem při řešení přestupku. Nahrávka tak může usvědčit pachatele přestupku, a to i když nedal s nahráváním souhlas či vůbec nevěděl, že si ho někdo nahrává.

Image

Zpráva

Před rokem zemřel první český ombudsman Otakar Motejl

Otakar Motejl patřil jako ombudsman k nejdůvěryhodnějším ústavním činitelům. Byl obhájcem disidentů, předsedou Nejvyššího soudu, ministrem spravedlnosti a prvním veřejných ochráncem práv. V jeho osobě si tato funkce vydobyla velký respekt.

489231_mediafax_ales_behounek

Zpráva

Exekuce dávek v hmotné nouzi jsou na spadnutí

Poslanecká sněmovna projedná návrh poslankyň Ivany Řápkové a Lenky Kohoutové, kterým se novelizuje zákon o hmotné nouzi. Norma by měla být upravena tak, aby bylo možné zákonně zabavit sociální dávky dlužníků až do výše existenčního minima.

488121_mediafax_mikulas_krepelka

Zpráva

Ombudsman Varvařovský si porozuměl s Klausem

Prezident Václav Klaus souhlasí s podněty ombudsmana Pavla Varvařovského, adresovanými poslancům Parlamentu. Návrhy jsou součástí zprávy o činnosti ombudsmana za rok 2010. Jedná se o osm změn zákonů či předpisů.

Image

Zpráva

Ombudsman požaduje po poslancích osm změn zákonů

Po zkušenosti s nepřijatými doporučeními z minulých let se ombudsman rozhodl předložit Sněmovně v rámci své každoroční zprávy o činnosti pouze osm doporučení na změnu či přijetí nové právní úpravy. Těchto osm doporučení ombudsman považuje za zásadní.

361325_mediafax_michal_kalasek

Zpráva

Obce nedůsledně posuzují černé stavby

Zástupkyně veřejného ochránce práv Jitka Seitlová šetřením dospěla k závěru, že obce nevymáhají pokuty za nepovolené stavby a bojí se rozhodnutí o jejich případném odstranění. Své závěry Seitlová dokresluje na známém případu černé stavby podnikatele Oulického.

370747_mediafax_jiri_novacek

Zpráva

Ombudsman radí rodinám i úřadům, čím nahradit zrušené dávky

Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský doporučil úřadům, jak by měly postupovat v případech žádostí sociálně slabých rodin o finanční příspěvek. Sociální příplatek vláda zrušila. Ochránce proto připomenul možnosti, které chudým rodinám zbývají.

Ivan-stampach-profil-foto

Sloupek

Ivan Štampach: Ochránce odmítá chránit diskriminované

Bude-li veřejný ochránce práv zpochybňovat ochranu práv občanů, musí počítat s tím, že ho občanské iniciativy a jednotliví nezávislí občané budou kritizovat. Také by měl pochopit, že parlamentem schválený zákon pro něj je závazný, byť neladí s konzervativními ideologickými východisky.

369621_mediafax_jakub_polacek

Zpráva

Helsinský výbor kritizuje ombudsmana: jste neprofesionální

Český helsinský výbor napsal veřejnému ochránci práv ostrý otevřený dopis. Vytýká mu v něm, že znevažuje stížnosti, které mu chodí, a bagatelizuje diskriminaci. Obojím podle výboru znevažuje svůj úřad a jeho agendu.

213783_mediafax_michal_vanac

Zpráva

Ombudsman: Náhradní rodinná péče není trh s dětmi

Ombudsman Pavel Varvařovský spolu se svou zástupkyní Jitkou Seitlovou upozornili na podivné praktiky Fondu na ochranu ohrožených dětí, který na svém webu zveřejňuje o dětech údaje, které jsou v rozporu s jejich právy.

370745_mediafax_jiri_novacek

Zpráva

Ombudsman kritizuje formalistní přístup úřadů ke stížnostem

Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský dospěl se svým týmem právníků po šetření na několika ministerstvech k závěru, že žádosti o odškodnění za protiprávní jednání státu nejsou vyřizovány v souladu se zákonem.

Image

Zpráva

Ombudsman odmítl nižší podporu pro ty, kdo dají výpověď

Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský ve středu odmítl zamýšlené snížení podpory v nezaměstnanosti lidem, kteří skončí dohodou či dají výpověď. Navrhovaná změna zákona o zaměstnanosti je podle ombudsmana v rozporu s ústavou.

369627_mediafax_jakub_polacek

Zpráva

Varvařovský složil slib a ujal se funkce ombudsmana

Úřad veřejného ochránce lidských práv má opět svého šéfa. Varvařovský prohlásil, že chce navazovat na Motejla; Anna Šabatová jemu i občanům popřála, aby se mu to dařilo.

Image

Zpráva

Novým ombudsmanem zvolili poslanci Pavla Varvařovského

Bývalý soudce Ústavního soudu Pavel Varvařovský, navržený na funkci ombudsmana Senátem, nastoupí do úřadu do deseti dnů. Stane se tak po složení slibu do rukou předsedkyně Sněmovny Miroslavy Němcové.

Image

Zpráva

Komunisté ombudsmana volit nebudou

Podle předsedy strany Vojtěcha Filipa je volba dohodnutá mezi koaličními stranami, a veřejný ochránce práv tak nebude zastupovat všechny občany.

Hanaholcnerov_

Sloupek

Hana Holcnerová: Poznáme ještě extrém?

Opatrnost a mlčení levice víc a víc pootevírá dveře postojům, které by v demokratické společnosti měly být vnímány jako okrajové.

Image

Zpráva

Možný ombudsman Bányai byl nepravomocně odsouzen za šikanu

František Bányai převzal na přelomu let 2004/5 pražskou židovskou obec takměř pučem. V té souvislosti se podle soudu dopustil i šikany své sekretářky, což potvrzuje i bývalý předseda obce Tomáš Jelínek. Nyní je Bányai kandidátem senátorů ODS na ombudsmana.

361309_mediafax_michal_kalasek

Zpráva

Šanci stát se veřejným ochráncem práv má Varvařovský

Před poslanci stojí druhá volba ombudsmana, která se uskuteční v úterý 7. září. Na schůzi vystoupí i prezident.

Jelinek-4

Sloupek

Lukáš Jelínek: Oltář koaliční jednoty

Při výběru kandidátů na ombudsmana se projevilo, že vzývaný nový politický styl se nekoná. To jen staré známé válcování získalo širší rozsah a větší intenzitu.

274219_mediafax_mikulas_krepelka

Rozhovor

Jiří Dienstbier: Veřejný prostor je antilevicový

Podle senátora za ČSSD a zakladatele české zahraniční politiky ve svobodných poměrech a bývalého kolegy Anny Šabatové z vedení Charty 77 se na volbě ombudsmana ukázalo, že veřejný prostor je dnes u nás antilevicový.

Image

Zpráva

Senát na ombudsmana navrhl pouze kandidáty ODS

Senát navrhl na ombudsmana kandidáty ODS Pavla Varvařovského, v jehož prospěch se vzdala kandidatury Jitka Seitlová, a předsedu židovské obce Františka Bányaie. Anně Šabatové podpora senátorů ČSSD nestačila, potopili ji senátoři TOP 09.

Image

Zpráva

Klaus navrhl do funkce veřejného ochránce Zahradníka a Boka

Jedna z dvojic kandidátů na ombudsmana je po úterku známa. Prezident navrhl bývalého jihočeského hejtmana Jana Zahradníka a znovu aktivistu Johna Boka.

Zpráva

Česká ženská lobby: Zvolte veřejnou ochránkyní práv Šabatovou

Anna Šabatová je v oblasti lidských práv a nediskriminace v České republice výjimečnou osobností, píší senátorům občanské organizace.

343181_mediafax_mikulas_krepelka

Zpráva

Strany navrhly možné ombudsmany, dva z nich vybere plénum

Čtvrtek byl poslední den, kdy mohli jednotliví senátoři či jejich kluby nominovat kandidáty na opakovanou volbu veřejného ochránce práv. Mezi kandidáty na ombudsmana se nečekaně objevil i předseda Židovské obce v Praze František Banyai.

347563_mediafax_jakub_polacek

Zpráva

ODS tají svoji nominaci na ombudsmana

Senátoři ODS už nebudou znovu do funkce ombudsmana navrhovat ani předsedkyni Nejvyššího soudu Ivu Brožovou, současnou zástupkyni ombudsmana Jitku Seitlovou a ani bývalou ministryni spravedlnosti Danielu Kovářovou.

Image

Zpráva

Aktivista Bok podal stížnost na průběh volby ochránce práv

Předseda spolku Šalamoun John Bok by rád dosáhl zneplatnění červencové, i když neúspěšné, volby veřejného ochránce práv. Podal proto v pondělí stížnost k Ústavnímu soudu. Boka do této funkce navrhl prezident Václav Klaus.

Hanaholcnerov_

Komentář

Hana Holcnerová: Pochopí Kalousek, že je třeba vyvážit Jocha?

Pokud Miroslav Kalousek vnímá nebezpečný posun premiéra Nečase směrem k postojům Občanského institutu, mohl by se jej pokusit svým postojem k volbě veřejného ochránce práv vyrovnat.

Image

Zpráva

Senátoři ČSSD nominovali na ombudsmanku opět Šabatovou

Anna Šabatová je první kandidátka do funkce veřejné ochránkyně práv po Otakaru Motejlovi a neúspěšné první volbě, která má opět nominaci. Znovu ji v pátek navrhl senátní klub sociální demokracie.

173655_mediafax_pavel_smrz

Zpráva

Nejste z EU? VZP vás nepojistí

Některé pojišťovny včetně VZP odmítají pojistit cizince pocházejícího z tzv. třetích zemí, pokud je mu více než sedmdesát let. Ze zákona totiž k takovému kroku nejsou povinny přistoupit.

Fischerova_11_p1

Sloupek

Táňa Fischerová: Pryč s dinosaury a korupcí

Volba ombudsmana ukázala neochotu poslanců vážně se zabývat některými svými povinnostmi a také nechuť k úřadu veřejného ochránce práv jako takovému.

Image

Analýza

Vratislav Dostál: První volba ombudsmana neúspěšná navzdory předpokladům

Přes deklarovanou podporu tří poslaneckých klubů nebyla Anna Šabatová zvolena veřejnou ochránkyní práv. Výsledek dokládá podle Karla Schwarzenberga smutný stav české politiky.

Zobrazeno 50 / 160