Partnerství se společností Home Credit poškozuje Univerzitu Karlovu

Výzvu studentů a akademických pracovníků Univerzity Karlovy v souvislosti s uzavřením smlouvy mezi společností Home Credit a rektorátem zveřejňujeme jako komentář.

Výzva studentů a akademických pracovníků UK v souvislosti s uzavřením smlouvy mezi společností Home Credit a rektorátem

Společnost Home Credit se svým neodpovědným úvěrováním podílela na obchodu s chudobou a významnou měrou přispěla k dnešnímu množství vedených exekucí. Stále také vymáhá velké množství nezákonných exekucí. Kromě etického rozměru celé věci je třeba říci, že tento stav je dávno problémem přesahujícím jednotlivé životy lidí v dluzích.

Vysoký počet lidí v exekucích má dopad na trh práce, jakož i těžko vyčíslitelné dopady spojené s životem v chudobě a z toho vzniklé další celospolečenské problémy. Vysoká zadluženost české společnosti dalece přesahuje jednu generaci a na jejím řešení se budou podílet i nynější studenti Univerzity Karlovy napříč studijními obory.

Rovněž nesouhlasíme s tím, že významné smlouvy přiznávající společnosti Home Credit status „hlavní partner univerzity“, byly na úrovni Rektorátu UK uzavřeny bez předchozího projednání s Akademickým senátem UK. Podivuhodná je i suma, za kterou společnost Home Credit získává významné postavení jednoho z hlavních partnerů univerzity. Půl milionu ročně je v rozpočtu Univerzity zcela zanedbatelná částka.

Vyjádření Univerzity Karlovy, že „výhradní rozhodovací pravomoc, jakým způsobem budou peníze využity, má Univerzita Karlova.“ se jeví jako rozporné s textem Smlouvy o spolupráci. V té jsou taxativně vymezeny projekty, na něž mají být finance od společnosti Home Credit vynaloženy. Změna účelu je přitom ve Smlouvě o spolupráci podmíněna písemnou dohodou stran.

Třebaže v případě smluvního závazku „zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst Stran nebo co by mohlo negativně ovlivnit jejich spolupráci.“ jde o obvyklou smluvní klauzuli, vzhledem ke smluvnímu partneru se jeví jako zcela nemístná a vyvolávající pocit ohrožení akademické nezávislosti. Partnerství se společností Home Credit v našich očích poškozuje Univerzitu Karlovu a snižuje její morální kredit ve společnosti.

Z nastíněných důvodů se nám, níže podepsaným studentům a akademickým pracovníkům UK, jeví spolupráce se společností Home Credit na univerzitní úrovni jako nepřípustná a rozporná se zájmem akademické obce usilovat o prostředí, kde i mravní, nejen ekonomický faktor hraje roli při výběru komerčních partnerů.

Vyzýváme rektora UK, aby:
1. Vypověděl Smlouvu o partnerství a Smlouvu o spolupráci (obě uzavřené 30.9. 2019) mezi UK a společností Home Credit.

Vyzýváme Akademický senát UK, aby:
2. Do budoucna stanovil jasná etická kritéria, s kým a za jakých podmínek Univerzita může navazovat komerční spolupráci tak, aby tím nebylo poškozováno její dobré jméno.
Seznam podepsaných:

1.Matěj Hána, PF, student
2.František Pfann, FF, student
3.Matěj Goláň, FF, student
4.Anna-Ester Šotolová, FF, student
5.Karel Kolář, FF, student
6.Viki Škorvagová, FHS, student
7.Kateřina Fuková, MFF, student
8.Hana Hoskovcová, LF HK, student
9.Vojtěch Syrovátka, PF, student
10.Vojtěch Berka, 2.LF, student
11.Jan Kouřil, PřF, student
12.Klára Čermáková, PedF, student
13.Tereza Nádassy, PedF a FF, student
14.Jan Kuliš, FSV, student
15.Julie Balážová, PF
16.Ondřej Kučera, PF
17.Jan Ort, FF a FHS
18.Jáchym Pivoňka, Škola života
19.Alexandr Kasal, ISS FSV UK
20.student Daniel Dus, FHS
21.Matěj Čermák, člen AS FF UK
22.Kryštof Knapp, PřF
23.Jonáš Jauernig, FTVS
24.Jiří stoklaska PrF
25.Jan Nešpor, Právnická fakulta
26.Kryštof Klika, FF
27.Diana Rybová, Právnická fakulta
28.Dita Jirková, PedF
29.Jana Muroňová, PrF
30.Monika Sýkorová, PrF
31.Petr Louda, FF
32.Šimon Presser, Právnická fakulta
33.Veronika Houdková, PF UK
34.Anna Sovadinová, FF
35.Tomáš Novák, Právnická fakulta
36.Hana Stýblová, PF
37.Ondřej Kos PF
38.Tomáš Maux, Právnická fakulta
39.Ondřej Sliš, FF
40.Nela Syvulja, PrF
41.Anna Mrázová PedF
42.Jan Kosař, FSV a PF UK
43.Viktor Janiš, FF
44.Jakub Raška, FF UK
45.Daniel Bejbl, Právnická fakulta
46.Tereza Dvořáková, PF
47.Tomáš Kasalický, PrF
48.Eliška Mainclová, PrF
49.Klára Seidlová, FF
50.Johanka Čablíková, FF, studentka
51.Michal Otáhal, FF, student
52.Matěj Marek, PF, student
53.Kryštof Buchal, FF
54.Vítězslav Vlček, PF UK
55.Jana Somogyiová, PF UK
56.Veronika Falešníková, Právnická fakulta, studentka
57.Zdeněk Zrůst, FF, student
58.Jakub Maule, PF UK, student
59.Ondřej Baloun, FF a PrF, student
60.Daniela Marková, FF, studentka
61.Bára Mocová, Pedf, studentka
62.Marie Sajdlová, PF
63.Jan Venc, PF
64.Ondřej Fliegel, PF, student
65.Miroslava Váňová, PF UK, student
66.Anna Šťastná, FF, studentka
67.Jiří Hruban, PF, student
68.Lucie Sikorová, FF, studentka
69.Gabriela Filipovičová, Právnocká fakulta, student
70.Petra Sýkorová, PF UK
71.Hana Loudová, PřF, studentka
72.Jakub Hnaníček, Prf, student
73.Anežka Bendová, MFF, student
74.Nelli Kim, FF, student
75.Kateřina Šmídková, FF
76.Anna Wanková, FF, studentka
77.Bc. Pavlo Prints, PF, student
78.Jiří Turoň, PF, student
79.Karolina Šebková, PF, studentka
80.Barbora Luňáková, FF
81.Daniel Netrval, PF, student
82.Kateřina Nováková, PF, studentka
83.Miroslav Crha, PF, student
84.David Smolař, PF, student
85.Jakub Tomšej, odborný asistent, PF UK
86.Anna Yaghobová, MFF UK, student
87.Jan Kořistka, PrF, student
88.Gabriela Zukalová, PF, studentka
89.Jiří Komorous, PF, studentka
90.Eliška Konečná, PF, studentka
91.Šimon Pepřík, PF UK
92.Martin Petrů, FF, student
93.Václav Hána, 1.LF
94.Kateřina Kňapová, FF UK, doktorandka
95.Klára Jechová, FF, studentka
96.Karolína Chocholoušová, PF UK
97.Tomáš Kučera, FSV
98.Mahulena Kopecká, FSV, studentka
99.Michaela Krajíčková, FF, studentka
100.Jan Sácký, PedF UK, student
101.Olga Staňková, FSV, absolventka
102.Jakub Béreš, FHS, student
103.Tran Viet Anh, FF, student
104.Kryštof Zindr, FF UK
105.Tomáš Barták, FF a FSV, student
106.Kateřina Koňaříková, FF UK
107.Adam Martinek, PedF, student
108.Ondřej Novotný, FF, student
109.Tereza Swětíková, PedF, studentka
110.Michaela Trtíková Vojtková, absolventka FF a PřF UK
111.Jan Karel Černý, FF, student
112.Lukáš Matějka, FSV, student
113.Kristýna Pechová, PedF, studentka
114.Barbora Kácová, FF, studentka
115.Helena Chalupová, FF UK/PedF UK, doktorandka
116.Jáchym Nerad, FSV, student
117.Pavlina Svobodova, FF, student
118.Jan Líkař, Právnická fakulta, student
119.Alžběta Změlíková, FSV, student
120.Jan Kubíček, PedF, student
121.Tomáš Pulda, Právnická fakulta, student
122.Adam Paták, PedF, student
123.Tereza Havelková, PřF, studentka
124.Dana Marková, FSV, studentka
125.Jana Bedaňová, PF, studentka
126.Barbora Lónová, PF UK, studentka
127.Jitka Černá, studentka, FF
128.Karolína Nová, PF
129.Jakub Procházka, FF, student
130.Pavol Kukla, PřF, student
131.Barbora Štěpánková, FSV, studentka
132.Jitka Graciasová, FF, studentka
133.Nikol Frantová, FSV, absolventka
134.Agadise Derflová, FF, studentka
135.Jana Kovarova, MVDr., PhD., FF student
136.Huyen Trang Truongová, FSV, studentka
137.Jiří Kordík, FSV, student
138.Noemi Purkrábková, FF UK
139.Anna Novák Vanclová, PřF, studentka
140.Dominika Mňuková, FSV, studentka
141.Daniel Platil, FSV
142.Tomáš Hubka, FSV, student
143.Charlotte Panušková, FF, student
144.Klára Coufalová, FFUK, studentka
145.Kateřina Štrofová, FF, studentka
146.Ondřej Mužík, FF, student
147.Adam Kahánek, FSV, Student
148.Jiří Žádník, FSV UK, student
149.Sámer Melhem, FF, student
150.Robin Bureš, FF, student
151.Kathryn Williamsová, PedF, studentka
152.Miroslav Igaz, FF, student
153.Alžběta Jurčová, FF, studentka
154.Barbora Zelenková, 3.LF, student
155.Veronika Dvořáková, FF
156.Yana Gridneva, FF, doktorandka
157.Ondřej Novák, absolvent FF UK
158.Tereza Houšková, FF UK, studentka
159.Natálie Tůmová, PF UK, studentka
160.Kristýna Buršíková, FFUK, studentka
161.Saša Floriánová, FF, studentka
162.Jakub Skřivánek, PřF, student
163.Klára Mentzlová, FF, studentka
164.Denis Habulinec, FSV, student
165.Tereza Plíštilová, FSV, studentka
166.Christian Horák, FSV, student
167.Pavel Raus, PF, student
168.Martin Kodada, FFUK Student
169.Zuzana Mudrová, FSV, absolvent
170.Zuzana Boháčová, FSV, studentka
171.Marie Heřmanová, FHS UK, výzkumná pracovnice
172.Barbora Zavadilová, FSV a PedF UK, absolventka
173.Michal Hruška, Pedf Uk, student
174.Jakub Třešňák, FF UK, student
175.Jakub Havel, FSV UK, absolvent
176.Kateřina Vnoučková, FSV, studentka
177.Martina Melhemová, FF UK, absolventka
178.Mohamad Melhem, FF, absolvent
179.Lucie Vitáková, LF HK, student
180.Tomáš Krause, FF, student
181.Blerta Sejdija, FFUK, studentka
182.Martin Čihák, FF, student
183.Anna Kašparová, 3. LF, studentka
184.Tomáš Kyzek, PřF, student
185.Tereza Měkotová, FF
186.Matěj Šulc, ETF, student
187.Nikola Doubravová, FFUK, studentka
188.Tereza Počtová, FSV, studentka
189.David Fatka, PřF, doktorand
190.Anna Sálová, FSV IPS, Absolventka
191.Sára Abboudová, PF, FSV, studentka
192.Kryštof Tomáš Říha, FF, student
193.Jiří Sýkora, 3. LF UK, student
194.Linda Štybnarová, PFUK, student
195.Šárka Grauová, FFUK, odb. asistentka
196.Alexa Labajová, FF, student
197.Adéla Lindnerová, PFUK, student
198.Karolína Kašparová, FF UK, absolventka
199.Robert Smutný, FF a FHS
200.Natálie Sedláková, PřF, student
201.Tereza Sieglová, FF UK, doktorandka
202.Hana Špačková, FF, studentka
203.Karolína Sýkorová, FF, studentka
204.Veronika Homolová, FSV
205.Jan Hamalčík, PřF a MFF, student
206.Zuzana Skálová, MFF, student
207.Roman Skokan, PřF, doktorand
208.Michaela Grulyová, PřF UK, studentka
209.Matěj Krofta, FHS, FF UK, student
210.Ladislav Pokorný, FSV UK, student
211.Kateřina Hudáčová, FF, studentka
212.Veronika Matějová, PedF UK, studentka
213.Natali Kirakosyan, FF a PF UK, studentka
214.David Chytil, PF UK, student
215.Kristian Ott, PřF, student
216.Lukáš Brezina, FHS, ETF, absolvent
217.Kryštof Duda, FSV, student
218.Lucie Arendacká, PF, studentka
219.Vít Nýdecký, PFUK, student
220.Ondřej Vančo, FSV, student
221.Dominik Tykvan, PedF, student
222.Jitka Mrnuštíková, KJBS, studentka
223.Martin Fikáček, PřF UK, odborný asistent
224.Kristýna Šimralová, FF, studentka
225.Monika Šimáková, FF UK
226.Karolina Konečná, PF, studentka
227.Eliška Harceková, FF, studentka
228.Hana Haĺamová, FF, student
229.Barbora Paulová, FF UK, studentka
230.Jan Křeček, 3.lf, student
231.Martin Panský, PedF, student
232.Tomáš Zbíral, PedF UK, student
233.Martin Baroch, PřF, doktorand
234.Petra Slížková, FF, studentka
235.Anežka Kantová, PřF UK, studentka
236.Kateřina Přibylová, absolventka PřF
237.Barbora Vávrová, PřF, studentka
238.Tereza Nádvorníková, FF, student
239.Jakub Čech, PF, student
240.Tereza Bubníková, KTF, studentka
241.Rozálie Nováková, PřF UK, student
242.Sabina Přibylová, PedF UK, studentka
243.Doubravka Velenská, PřF, student
244.Nikola Novotná, FF, studentka
245.Žofie Šolcová, Právnická fakulta, student
246.Benjamín Kunc, FF UK, student
247.Kateřina Smetanová, FSV, studentka
248.Anna Hrudková FF UK
249.Tereza Opacká, PF UK, studentka
250.Nikola Kobzová, PřF, student
251.Karolína Bendová, FF, Student
252.Barbora Hubáčková, PřF, studentka
253.Simona Zajíčková, PF, studentka
254.Milan Hanyš, FHS UK, učitel
255.Ondřej Pomahač, PřF, student
256.Pavel Navrátil 2.LF student
257.Linda Dalecká, PřF UK, student
258.Šárka Stránská, FF, studentka
259.Lenka Ungrová, PřF, student
260.Karolína Hrušková, FF, studentka
261.Martin Pehal, FF UK, odborný asistent
262.Alica Dodoková, PřF, student
263.Štěpán Rejent, FF, student
264.Jan Horníček, Přf UK, Pedf UK, student
265.Evžen Šíma, FF, student
266.Nikola Schmidt, FSV, výzkumný pracovník
267.Bc. Kristýna Štromajerová, PřF UK, student
268.Helena Baštářová, PF, student
269.Viktor Šebo, 3. LF UK, student
270.Veronika Matějčková, PŘF UK, student
271.Zuzana Hovorková, PrF, studentka
272.Vladimír Krigl, FFUK, student
273.Aleš Karmazin, FSV, externí vyučující, absolvent
274.Filip Karásek, PřF, student
275.Anna Čížková, FSV, studentka
276.Hana Semeradova, PrF, Absolventka
277.Michaela Vodenkova, LF HK UK
278.Miloš Hroch, FSV UK, doktorand
279.Valerie Šebková, PF UK, studentka
280.Pavel Havlíček, FSV UK, Alumni
281.Ivana Syrovátková, FF, student
282.Pavel Hušek, PřF, student
283.Václav Malina, PF, student
284.Jakub Šnajdr, PřF, student
285.Rút Ní Eithir, PřF , studentka
286.Jakub Štenc, PřF UK, student
287.Martin Škop, PF, FSV, student
288.Kristýna Neffeová, PřF, studentka
289.Matěj Hřib, FHS, student
290.Stanislav Štech, PedF UK
291.Bohumil Melichar, FF UK, doktorand
292.Kristýna Musilová, FSV, studentka
293.Zuzana Houšková, PřF, studentka
294.Štěpán Vala, PrF, student
295.Vlastimil Horálek, PřF UK, student
296.Filip Hausknecht, FF, student
297.Tereza Jeřábková, FSV, studentka
298.Lenka Čtvrtečková, PedF UK, studentka
299.Andrea Kučerová, FF, doktorandka
300.Frantisek Duska, 3. LF UK, absolvent
301.Štěpán Šanda, FSV a FF, student
302.Jiří Komárek, FSV, student
303.Tomáš Zdeněk, PřF, student
304.Jiří Komárek, FSV, student
305.Jiří Novák, FF, student
306.Hana Šiková, FF, studentka
307.Adéla Škorvagová, 2.LF
308.Martina Vašíčková, FF, studentka
309.Michal Illichmann, FF, student
310.Tomáš Treichel, FF
311.Adam Klabouch, FF student
312.Marek Stodola, FSV, student
313.Radomír Szajter, FSV UK, doktorand
314.Kateřina Štajerová, PřF UK, doktorandka
315.Sarah Baroni, FF UK, doktorandka
316.Jakub Gemrot, MFF UK, odborný lektor
317.Lucie Sršňová, FSV, absolventka
318.Petr Schovánek, FF UK, student
319.Lydie Franka Bartošová, FF, studentka
320.Soňa Veselá, FF UK, student
321.Gabriela Gálová, FSV, studentka
322.Aleksi Mikkonen, FF, student
323.Ondřej Vaňátko, PřF, student
324.Tereza Kabelova, PedF, studentka
325.Magdaléna Lemfeldová, PF, studentka
326.Richard Sliva, FF, student
327.Xuan Mai Phamova, FSV, student
328.Anna Havránková, PF
329.Kristýna Jiroutová, FSV, studentka
330.Tereza Novotná, FSV, student
331.Ondřej Krýza, PřF UK, doktorand
332.Štěpánka Dvořanová, PF, studentka
333.Lucie Sikorová, FF, studentka
334.Kateřina Rubešová, Pedf UK, absolventka
335.Sára Pecková, FSV, studenka
336.Michael Polák, FF, student
337.Barbora Prýmková, 2.LF, student
338.Petra Hajžmanová, PřF, studentka
339.Barbora Srbová, FSV, studentka
340.Jan Trnka, 3. LF UK
341.Martin Philipp, FSV, student
342.Jakub Fišer, FSV, student
343.Jiří Palounek, FSV, student
344.Tereza Pískačová, FSV, student
345.Jakub Zuza, FSV, student
346.Ondřej Krátký, FSV UK, student
347.Ondřej Kutman, FSV UK, student
348.Tereza Kučerová, FSV, studentka
349.Bc. Ondřej Špika, PřF, absolvent
350.Michal Ďurian, FSV, student
351.Michaela Fikejzová, FHS, studentka
352.Ladislav Roušar, Prf UK, student
353.Hoang Nguyen, PF, student
354.Duong Nguyen Jiraskova, zadatelka o doktoratni program
355.Jakub Khan, FSV, student
356.Jakub Motyčka, FSV, student
357.Adéla Kadeřábková, FF, student
358.Barbora Vičarová, FSV UK, student
359.Leoš Koupý, FSV, student
360.Anna Kárníková, FHS, studentka
361.Kateřina Jakubová FF UK, studentka
362.Daniel Müllern, PF, student
363.Petr Klička, FSV, student
364.Kristýna Königová, FF, studentka
365.Jonáš Kreisinger, FHS, student
366.Kristián König, FSV UK, student
367.Michaela Pokutová, FHS, studentka
368.Michaela Mazná, MFF, studentka
369.Klára Staňková, FF, studentka
370.Veronika Vrabcová, PřF, studentka
371.Hynek Telerovský, FSV, student
372.Jakub Gogela, PF a FF, student
373.Sebastian Kemel, FSV, student
374.Jiří Rýdl, PF, student
375.Michaela Kudrnáčová, FSV UK, doktorandka
376.Matouš Pepřík, 1.LF, student
377.Václav Vlček, FSV, student
378.Vojtěch Čaniga, FSV, student
379.Jakub König, KTF, student
380.Kristine Jandečková, FHS, studentka
381.Eliška Kloučková, PF, studentka
382.Mária Lišková, FSV, studentka
383.Anna Stehlíková, FF, studentka
384.Gabriela Lotová, PřF, studentka
385.Jan Novotný, PF UK, student
386.Jan Kašpárek, FSV, absolvent
387.Adéla Jakešová, PřF UK, student
388.Rebeka Veselá, FSV, studentka
389.Mgr. Miroslava Jindrová, PřF, absolventka
390.Barbora Štěpánová, FSV, studentka
391.Cyril Mrázek, FF, student
392.Tereza Kořánová, PřF, studentka
393.Vilém Kubáč, KTF a FF, student a akademický senátor KTF UK
394.Yasmina Melliti, FF, studentka
395.Michaela Marková, PrF, studentka
396.Aneta Formanová, FF, student

Úplný seznam podepsaných a možnost připojit podpis je zde

A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.