Vyšší podpora rodin má zelenou, vláda posiluje i ochranu spotřebitelů

Vláda schválila věcný záměr zákona o ochraně spotřebitele. Nový zákon by měl vzniknout do dvou let. Podporu získala i dlouho odkládaná Koncepce rodinné politiky, přestože ji kritizovalo politické hnutí ANO a lidovci.

(jg)

18.09.2017 11:17

Toy-2595473_1280

„Jsem přesvědčen, že Koncepce rodinné politiky, kterou jsme dnes schválili, představuje kvalitní vizi rodinné politiky, na níž může příští vláda v následujících letech stavět,“ řekl Bohuslav Sobotka. Foto Pixabay

Vláda Bohuslava Sobotky na jednom ze svých posledních jednání v pondělí schválila věcný záměr zákona o ochraně spotřebitele. Připravil ho ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) ve spolupráci s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO). Kabinet podpořil i dlouho diskutovanou a často kritizovanou Koncepci rodinné politiky, již předložila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD).

Věcný záměr zákona o ochraně spotřebitele předchází návrhu zákona, který mají rezorty průmyslu a obchodu a spravedlnosti předložit do června 2019. Dnes je ochrana spotřebitele v České republice rozptýlena v mnoha soukromoprávních a veřejnoprávních předpisech, proto je ambicí nového zákona ji sjednotit a posílit vymahatelnost práv spotřebitelů. Nový, samostatný zákon by měl usnadnit přenášení evropské legislativy do domácího práva.

Zákon, který by měl v příštích letech vzniknout, upraví kontrolu řádného poskytování předsmluvních informací nebo stanoví, že smlouvy uzavírané po telefonu budou platné teprve v okamžiku, kdy spotřebitel podepíše nebo odešle přijetí nabídky v písemné formě. Současně by mělo dojít k přesnějšímu zakotvení způsobů odstoupení od smlouvy nebo zákazu předem zaškrtnutých políček v různých formulářích.

„Uzákonění spotřebitelského práva je nezbytné. Dojde k odstranění roztříštěnosti a dvojkolejnosti stávající právní úpravy, zajištění vyšší míry vymahatelnosti práva a k celkovému posílení právní jistoty. Nový zákon by měl zvýšit ochranu spotřebitelů a posílit jejich práva především tam, kde se dnes setkávají s problémy. Měl by být i praktickou pomůckou, kterou spotřebitelé a profesionálové využijí k řešení běžných záležitostí souvisejících s uzavíráním smluv a jejich plněním při každodenním nakupování," řekl ministr Havlíček.

Odkládaná Koncepce rodinné politiky
Koncepce rodinné politiky, kterou zpracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí, je dlouhodobě odkládaným materiálem. Přestože byla koncepce takřka tři a čtvrtě roku připravena k projednání, dostali ji členové a členky vlády na stůl až krátce před koncem volebního období. Ministryni Michaele Marksové (ČSSD) se totiž nepodařilo v průběhu minulých měsíců odstranit zásadní připomínky reprezentantů politického hnutí ANO a KDU-ČSL. S některými navrženými opatřeními nesouhlasili ani straničtí kolegové ministryně práce.

Cílem koncepce je vytvořit příznivější společenské a ekonomické podmínky pro fungování rodin a odstraňovat tlaky či bariéry, kterým jsou vystaveny. „Koncepce si dává za cíl podpořit všechny typy rodin a ocenit jejich přínos pro naši společnost. Založení rodiny nesmí bránit obava z propadu životní úrovně, naopak musí být více oceněna péče o členy rodiny,“ uvedla ministryně Marksová. Koncepce obsahuje celkem devětatřicet opatření, která mají zlepšit postavení rodin v české společnosti. Kromě podpory dostupného bydlení nebo novomanželských půjček materiál navrhuje zvyšování porodného, úpravu slev na manželku, bezplatné předškolní vzdělávání včetně mikrojeslí a valorizaci rodičovského příspěvku.

Nejvýraznějším kritikem materiálu bylo ministerstvo financí. Ještě v době, kdy v jeho čele stál Andrej Babiš, rezort uváděl, že s koncepcí zásadně nesouhlasí, neboť je „zcela mimo realitu veřejných financí a není proveditelná“. Babiš i jeho nástupce Pilný kategoricky odmítali navyšování porodného a příspěvků na dítě nebo bezplatné školní družiny pro všechny žáky. S koncepcí nebyli spokojeni ani lidovci. Ministr kultury Daniel Herman uváděl, že považuje přijetí materiálu za účelové a kontroverzní.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.