Stavba hal na Ústecku skončila před soudem, kvůli ochraně přírody

Poslední nepoškozený prostor, kde v České republice žije střevlík zlatitý, je ohrožen stavebními plány developera. Ministerstvo životního prostředí se postavilo na stranu ekologických iniciativ. Developer rozhodnutí napadl u krajského soudu.

(pd)

30.05.2017 03:00

Strevlik-zlaty_fmq67wi

Střevlík zlatitý se u nás vyskytuje pouze na severozápadě republiky. Stavba logistické haly u Žďárku by mohla ohrozit poslední místo jeho stabilního výskytu. Foto www.chovzvirat.cz

Ostrá diskuse mezi spolky a obcí Libouchec na straně jedné a pražskou firmou CPI Park Žďárek, a s. skončila po čtyřech a půl letech letos v únoru. Firma chce u dálnice D8 nedaleko obce Libouchec na Ústecku na přibližně deseti hektarech postavit logistický areál se sedmi obrovskými halami. Krajský úřad v Ústí nad Labem loni v srpnu nepovolil škodlivý zásah stavby do biotopů, tedy míst výskytu, kriticky ohroženého střevlíka zlatitého. Ministerstvo životního prostředí pak s tímto rozhodnutím letos v únoru souhlasilo. Spor nově řeší krajský soud. Do jeho rozhodnutí developer stavět nesmí.

Firma CPI Park Žďárek nejprve v říjnu 2012 chtěla u obce Žďárek mezi dálnicí D8 a Ústím nad Labem vybudovat na ploše třiatřiceti hektarů logistický areál s obrovskými skladovacími halami a s parkovišti pro šest set třicet pět aut. Nakonec svůj záměr postavit sedm hal a parkoviště zmenšila a usilovala o zástavbu plochy o zhruba desetihektarové výměře.

„Krajský úřad sice povolil výjimku ze zákona ke škodlivému zásahu do biotopů třinácti zvláště chráněných druhů živočichů, ale nakonec vše zatím skončilo šťastně pro střevlíka zlatitého, jehož populace je na tomto území zřejmě poslední stabilní a perspektivní v Čechách,“ vysvětlil předseda Dětí Země Miroslav Patrik. Mezi další živočichy, jejichž biotop by mohla stavba ohrozit, patří čolek obecný, modrásek bahenní, skokan skřehotavý nebo žluva hajní.

Proti rozhodnutí kraje vždy podal odvolání investor a místní spolky Přátelé přírody a Zdravé Ústí. Dvakrát se odvolaly také Děti Země a jednou obec Libouchec. „Průběh řízení jednoznačně prokázal, že nebýt aktivní účasti spolků a obce, možná by ke zmenšení záboru půdy stavbou o dvě třetiny vůbec nedošlo a řízení by skončilo povolením výjimky pro všechny cenné druhy živočichů. Naštěstí vzácnost střevlíka potvrdila i Správa CHKO Labské pískovce v říjnu 2009, takže ministerstvo životního prostředí, na rozdíl od krajského úřadu, rozhodovalo konzistentně,“ dodal Patrik. Ministerstvo totiž poprvé zrušilo rozhodnutí krajského úřadu už v roce 2013.

Stavba se třikrát objevila v anketě o antiekologický čin roku Ropák. V roce 2009 se předseda představenstva CPI Park Žďárek, a. s. Zdeněk Hlavenka za zodpovědnost při nezákonné likvidaci biotopů zvláště chráněných druhů živočichů jejich zoráním a navezením močůvky dostal na osmé místo. V roce 2012 se pak za první povolení výjimky na dvanácté místo dostal vedoucí oddělení životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje Tomáš Burian. Za druhé povolení výjimky v roce 2014 se Burian v anketě posunul na deváté místo.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.