TOP 09 ke smlouvě o mýtném: Stát zřejmě porušil zákon

TOP 09 kritizuje postup ministerstva dopravy, které s firmou Kapsch prodloužilo smlouvu o mýtného systému. Podle Františka Laudáta se může ukázat, že stát porušil zákon o zadávání veřejných zakázek. V takovém případě by tratil miliardy.

(vd)

31.08.2016 14:11

Laud_t

Akceptování zadání zakázky bez výběrového řízení může být v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, upozorňuje Laudát. Foto Top09.cz

„Pokud se prokáže, že byl postup ministerstva dopravy při prodloužení smlouvy o mýtném protizákonný, od ledna příštího roku státu hrozí přerušení výběru mýtného. To by znamenalo mnohamiliardové ztráty pro státní rozpočet, respektive pro rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury.“ Tak hodnotí postup ministra dopravy Dana Ťoka z hnutí ANO, jehož resort prodloužil na další tři roky smlouvu na výběr mýta s firmou Kapsch za 5,27 miliardy korun, předseda poslaneckého klubu TOP 09 František Laudát.

Připomíná také, že již některé firmy z oboru deklarovaly, že podají podnět proti postupu ministerstva na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Laudát se obává, že ministerstvo porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek. Hovoří v této souvislosti o precedentu, který by se mohl v budoucnu státu vymstít a případ srovnává s kauzou Opencard.

„Ministr dopravy Dan Ťok odmítl již koncem května moji nabídku, aby byla připravena novela zákona, která by změnila parametry výběru mýtného oproti stávajícímu stavu. Jednalo by se například o změnu rozsahu zpoplatněných komunikací, plnou kompatibilitu s ostatními mýtnými systémy v sousedních zemích, povinnost poskytovat další služby podobně,“ vysvětluje poslanec TOP 09.

Podle Laudáta by takovým postupem mohlo ministerstvo vytvořit právně lepší legitimitu pro svůj dnešní postup, neboť by tak mohlo argumentovat novými okolnostmi a z toho vyplývající časovou tísní. „Bylo by pak na rozhodnutí ministra, případně vlády, jestli by upravené legislativy využili. Tato nabídka opozičních stran byla údajně chápána některými vládními politiky jako nastražená léčka,“ říká Laudát.

„Dnes je situace taková,“ pokračuje opoziční politik, „že nový tendr není nejen vypsán, ale ani technicky připraven. Jedinou věrohodnou a snadno doložitelnou skutečností je, že do dnešní riskantní situace dostalo záležitost svojí nečinností a neschopností ministerstvo dopravy.“

Zdůrazňuje přitom, že cena poskytování služby výběru mýtného nebyla ověřena otevřeným výběrovým řízením, právě proto není možné tvrdit, že zvolený postup je pro stát ekonomicky výhodným i přes poskytnutou slevu. Ministr Ťok přitom opakovaně do médií řekl, že nemohl postupovat jinak.

Jako důvod uvedl, že v čase, kdy byl ministrem dopravy Aleš Řebíček z ODS, podepsal resort dopravy dodatek, který zavazoval společnost Kapsch stavět mýtné brány na všech nových úsecích, které budou mít ke konci roku 2016 územní nebo stavební rozhodnutí. Hrozila tak absurdní situace. Pokud by totiž proběhl tendr, mohl by být vybrán systém, který by stávající technologii vůbec nepoužíval.

Avšak podle Laudáta přes tuto výmluvu státu nic nebránilo v tom, aby vypsal výběrové technologicky neutrální řízení. „Pokud by Kapsch v novém tendru neuspěl, mohlo s ní ministerstvo vyjednat se ukončení dodatku, případně by novému provozovateli odložilo účinnost smlouvy například o tři roky. Potom by byl postup ministerstva věrohodný,“ myslí si Laudát.

Spor v koalici a nejednotná vláda

Připomeňme, že postup Dana Ťoka původně kritizovali také sociální demokraté. Jen několik dnů předtím, než se materiál dostal na jednání vlády, vystoupili na tiskové konferenci ministr vnitra Milan Chovanec a expert sociálních demokratů na dopravní tématiku Jan Birke s ostrou kritikou. Na chvilku to dokonce vypadalo, že je ČSSD ochotna vyvolat kvůli mýtnému koaliční krizi.

Nakonec ale sociální demokraté otočili a materiál vláda Bohuslava Sobotky schválila. A Jan Birke od té doby tvrdí, že odpovědnost nese výhradně ministr dopravy. „Vláda se vinou ministra dopravy Ťoka dostala do situace, kdy musela v otázce budoucnosti mýta volit jen mezi samými špatnými řešeními,“ vysvětluje Jan Birke z ČSSD.

„Pokud by vláda návrh odmítla, hrozilo, že od příštího roku nebudeme mít v rozpočtu deset miliard korun, které by nám chyběly například na opravu silnic a dálnic,“ pokračuje Birke a dodává, že prodloužení smlouvy s Kapschem je řešení prosazované ministrem Ťokem. „A a ten by také za toto svoje rozhodnutí měl nést veškerou politickou odpovědnost,“ zdůraznil Birke.

Podle zjištění Deníku Referendu ale vláda o prodloužení smlouvy nehlasovala jednotně. Její mluvčí Martin Ayrer nám sice odmítl říct, jak jednotliví minstři hlasovali, od dvou zdrojů, jejichž jména nemůžeme prozradit, jsme ale zjistili, že pro hlasovali kromě všech ministrů hnutí ANO pouze dva lidovci (ministr kultury Daniel Herman a ministr zemědělství Marian Jurečka) a tři sociální demokraté (premiér Bohuslav Sobotka, ministr zahraniční Lubomír Zaorálek a ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček), ostatní se buď zdrželi nebo hlasovali proti.

Laudát připomíná, že Sobotkova vláda byla jmenována v lednu 2014 a tehdejší ministr dopravy Antonín Prachař dostal ihned po nástupu do funkce za úkol problém výběru mýtného vyřešit. „Vypsal tendr na strategického poradce. Výběrové řízení jako jeden z prvních svých kroků zrušil jeho nástupce Dan Ťok. Ten se uvedl při nástupu do funkce výrokem, že mýtné nebude problém,“ vzpomíná Laudát.

Loni v květnu pak vláda uložila ministrovi dopravy vypsat technologicky neutrální výběrové řízení. Krátce poté do tzv. „řídícího výboru pro výběr mýtného“ byli přizváni zástupci opozičních stran s hlasem poradním. „Od počátku nejen od nás, ale i z řad některých členů řídícího výboru zaznívala kritika na nekvalitní přípravu podkladů,“ tvrdí Laudát.

Ministerstvo opakovaně selhalo, tvrdí Laudát
Jejich úroveň podle něj dokonce s postupujícím časem klesala: „Předkládané časové harmonogramy byly nereálné a občas neaktuální krátce po svém vypracování. Řídící výbor minimálně od května minulého roku nic neřídil. Zmatečné kroky ministerstva mu byly víceméně dávány na vědomí. Vláda se problémem se stále větší frekvencí zabývala, často ale nepříjemné jednání odkládala a materiál ministerstva dopravy vracela k přepracování.“

Zdůrazňuje přitom, že se od práce řídícího výboru postupně distancovali i odborníci v čele s profesorem Moosem. „Marně jsme také upozorňovali, že ministerstvo není schopno zajistit odborné zázemí, že problém samo nezvládá. Někdy na podzim loňského roku ministr rozhodl přidělit zakázku na poradenské služby společnosti Deloitte. A to i přes naše varování, že nebylo postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ zdůrazňuje předseda klubu TOP 09.

Tím se podle něj řešení problému pokračování výběru mýtného dostalo do stavu z ledna 2014. „V momentě, kdy se celý problém dostal do krizové situace,“ pokračuje, „byl učiněn pokus o pozvolnou změnu statusu opozičních poslanců z přizvaných na členy řídícího výboru.“ Na to zástupci TOP 09 a ODS zareagovali odchodem a dalších jednání se již neúčastnili.

V únoru letošního roku pak ODS a TOP 09 svolaly kvůli mýtnému mimořádnou schůze dolní komory, koaliční poslanci ale zablokovali schválení programu, rozprava se tedy nekonala. „Předseda klubu ANO, Jaroslav Faltýnek nicméně deklaroval, že bude ustavena při Hospodářském výboru pracovní skupina z poslanců a odborníků, která bude monitorovat postup přípravy tendru a spolupracovat s ministerstvem dopravy,“ vzpomíná Laudát.

K ničemu takovému nakonec ale nedošlo. „Ministr dopravy si již byl vědom, že záležitost je v časové krizi a snažil se vládu donutit k akceptování zadání zakázky stávajícímu provozovateli bez výběrového řízení na další tři roky. Vláda se však dlouho bránila přistoupit na toto řešení, protože se typově velmi blíží kauze Opencard, za kterou stojí deset z jedenácti bývalých členů Rady hlavního města včetně dvou bývalých primátorů před soudem,“ uzavřel Laudát rozhovor pro Deník Referendum.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.