Nebezpečná dojmologie Stanislava Humla

Poslanec ČSSD Stanislav Huml se pokusil podpořit svou kolegyni Pavlínu Nytrovou v boji proti adopcím dětí homosexuálními páry. Jeho práce se zdroji dosahuje stejně tragické úrovně.

Rozmach sociálních sítí a zlidovění publikačních možností je meč o dvou ostřích. Kromě lepšího přístupu k informacím rovněž zaplavil mediální prostor gigantickým množstvím smyšlených, lživých, překroucených a jinak nekvalitních informací.

Schopnost pracovat s médii a informacemi, stejně jako reflektovat vlastní klamy a předsudky, se stává sofistikovanou kvalifikací, kterou mnozí postrádají i v té nejzákladnější podobě. Stávají se tak snadnou kořistí nejrůznějších hoaxů a propagandy. A zdaleka nejde jen o lidi, u nichž je neschopnost práce s informacemi pouze osobním problémem.

Jednou z chronických obětí nekvalitních informací je poslanec ČSSD (dříve Věcí veřejných) Stanislav Huml. S dětskou bezelstností surfuje po serverech jako Protiproud, We are here at home nebo blogy astrologa Baudyše a následně nejen šíří jejich dezinformace dále, ale především na nich coby volený zákonodárce zakládá svoje politické rozhodování.

Právě díky nekompetenci v posuzování informací se poslanec Huml připojil ke své stranické kolegyni Pavlíně Nytrové, která se rozhodla vystoupit z politické neexistence kampaní proti adopcím homosexuálními páry.

Na Nytrovou, která díky své nulové informovanosti o tématu zpočátku tvrdila, že nesmíme povolit gay adopce, protože údajně nemáme informace o jejich vlivu na vývoj dětí, navázal Huml tím, že ty informace máme a údajně dokazují, že výchova homosexuálním párem děti psychicky poškozuje.

Za pozornost stojí, kde a jak oba ke svým názorům dospěli. Všechen odborný informační a poradenský aparát, který mají poslanci k dispozici, zůstal nevyužit. Poslankyně Nytrová se k tématu nechala nabrífovat v odpoledních diskuzích pod články na serveru Novinky, zatímco poslanec Huml se vzdělal četbou serveru Protiproud.

Právě článek z Protiproudu, který poslanec Huml použil jako zdroj pro utvoření (nebo spíše potvrzení) svého postoje, je názornou ukázkou rozdílu mezi seriózními informacemi, a účelovou propagandou:

Pomineme-li přítomnost mnoha formálních znaků neseriózního zdroje, jako je přepjatá emocionální zabarvenost spojená se sugestivním tlačením čtenáře k zaujetí postoje autora, odvolává se článek Protiproudu na jednu studii, která údajně dokazuje vyšší výskyt psychických problémů jako důsledek výchovy homosexuálním párem.

Jednou z chronických obětí nekvalitních informací je poslanec ČSSD (dříve Věcí veřejných) Stanislav Huml. Foto Mikuláš Křepelka

Kdyby byl poslanec Huml schopen základní práce s informacemi, udělal by jednu triviální věc - věnoval by alespoň pár minut ověření informací z Protiproudu. Zjistil by, že článek zamlčuje zásadní okolnosti citované studie. Její autor D. P. Sullins totiž není pouze „profesor sociologie“, ale rovněž katolický kněz, učitel na Catholic university of America a především poměrně známý anti-LGBT aktivista.

A co je nejpodstatnější, jeho studie je dávno známa svou odbornou nekompetentností a zásadními metodologickými chybami. Mezi hlavní patří to, že Sullins porovnával děti z funkčních rodin, kde heterosexuální rodiče spolu žili v manželství, s dětmi, jejichž homosexuální rodiče spolu v manželství nežili. To samo o sobě vůbec neposkytovalo data pro možné závěry ohledně vlivu výchovy v homosexuálním manželství na děti, které Sullins učinil.

Neméně podstatná chyba, která naprosto likviduje informační přínos jeho analýzy, je fakt, že Sullins neočistil data o případy, kdy děti homosexuálních rodičů zažily nejdříve trauma nestabilní rodiny a jejího rozpadu v původní, heterosexuální rodině. Tento vliv na psychický stav dětí, kterým byly zatíženy především děti ze vzorku homosexuálních rodičů, nevzal Sullins vůbec v potaz.

Informace máme
Není divu, že Sullinsova vadná studie je v rozporu s poměrně robustním konsensem vědecké komunity ohledně neškodnosti výchovy homosexuálním párem na psychiku a vývoj dětí. Není totiž pravda, že „nemáme informace“, jak tvrdila poslankyně Nytrová v Událostech komentářích. Téma vlivu homosexuálních sňatků na vývoj dětí je předmětem dlouholetého zkoumání psychologů a pediatrů a shoda na neškodnosti je na základě vědeckých důkazů naprosto drtivá.

Jak poukazuje například pedagog a výzkumník z Lékařské a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Boris Cvek, za homosexuální sňatky a možnost adopce homosexuálními páry se v souvislosti s vědeckým poznáním postavily například vlivné lékařské asociace amerických psychologů a pediatrů.

V důsledku neschopnosti práce s informacemi se tak lidé stávají obětí mystifikačních konspirací, lživé propagandy a dojmologických předsudků mimo realitu. Obzvláště nebezpečné je to u těch, kteří utváří veřejnou politiku a formulují zákony země. Namísto moderní společnosti založené na kvalifikovaném a racionálním rozhodování nás posouvají ke společnosti ovládané středověkými předsudky a pověrami.

Pokud chtějí být poslanci Huml a Nytrová svým voličům prospěšní a naplnit slib o výkonu mandátu ve prospěch všeho lidu podle nejlepšího vědomí a svědomí, měli by v první řadě zakládat svá rozhodnutí na seriózních informacích a ověřovat si je. V opačném případě by pro své voliče udělali nejlépe, kdyby se svého mandátu vzdali. Jako neinformovaní zákonodárci, kteří skočí na špek každé mediální kachně, jsou totiž společensky nebezpeční.

A co si myslíte vy? Diskuse (1 příspěvek)

Jiří Vyleťal - Praha 5 Stodůlky

Informace Pondělí, 22.Srpna 2016, 12:05:46

Jistěže je správné nakládat s informacemi odpovědně. A jistěže je špatné si informace vybírat a přizpůsobovat je podle předem daného záměru, jak to nejspíše dělají výše jmenovaní poslanci, a nejen oni.

Avšak ani sebelepší práce s informacemi nezaručuje takové poznání pravdy, které by bylo úplné.

K úplnému poznání pravdy se lze dopracovat jedině tak, že se na danou problematiku dokážeme dívat z hledisek, jež překračují dočasné lidské zájmy.

Vše dobré přeje, Jiří Vyleťal

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.