Česká republika si výrazně polepšila v každoročním žebříčku vnímání korupce

V každoročním žebříčku vnímání korupce Transparency International si Česká republika výrazně polepšila. Předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Jiří Dientsbier upozornil na protikorupční opatření, které koná současná vláda.

(red)

29.01.2016 17:51

Dienstbier

Lepší situaci ve vnímání korupce v České republice přivítal také předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Jiří Dientsbier. Foto web ČSSD

Mezinárodní organizace Transparency International tento týden zveřejnila každoroční žebříček Indexu vnímání korupce. V tom aktuálním za rok 2015 se Česká republika umístila na 37. místě oproti 53. místu z roku 2014. Po mnoha letech propadu tak Česká republika už druhým rokem za sebou své postavení v žebříčku zlepšuje.

Zatímco v roce 2014 se posunula dopředu o čtyři místa, v roce 2015 dokonce o šestnáct příček v žebříčku. Česká republika se tak podle Transparency International stala největším „skokanem“ roku. Z hlediska srovnání evropských zemí se Česká republika posunula z 25. místa na 22., výrazně tak předběhla Maďarsko a Slovensko, které jsou na 25. místě. Naopak na úplném konci žebříčku je z evropských zemí Itálie a Bulharsko.

Lepší situaci ve vnímání korupce přivítal také předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Jiří Dientsbier: „Současná vláda předložila celou řadu protikorupčních opatření včetně návrhu zákona o střetu zájmů, novely o posílení pravomoci NKÚ, která zavádí posílení pravomocí ve vztahu ke kontrole samospráv a společností ovládaných státem nebo s většinovou účastí státu nebo územní samosprávy krajů a obcí,“ vypočítává ministr pro lidská práva a legislativu Jiří Dienstbier,

A pokračuje: „Vláda také předložila novelu zákona o politických stranách, která má zavést jasná pravidla pro financování včetně nezávislé instituce, jež by na to měla dohlížet, transparentní účty a celou řadu dalších.“

Radim Bureš: Dlouhodobé úsilí má výsledky
Důležitým opatřením, které je v současné době vládou dokončováno, je zveřejnění Elektronické knihovny legislativního procesu, tzv. eKLEP. Z dalších již schválených opatření stojí za zmínku zákon o státní službě, který je účinný od 1. ledna 2015, a nedávno schválený registr smluv, který státu ukládá povinnost zveřejňovat jím uzavřené smlouvy.

„Potvrdilo se, že dlouhodobé úsilí a tlak na omezování korupčních příležitostí a postih korupce přináší výsledky. Pokračující trend zlepšování jsme předvídali, takhle razantní zlepšení ale přece jenom nikoli,“ komentoval letošní umístění České republiky v žebříčku programový ředitel Transparency International u nás Radim Bureš.

V letošním ročníku Transparency International srovnávala celkem 168 zemí. Mezi ty s nejlepším hodnocením se pravidelně umisťují skandinávské státy a Nový Zéland. Index vnímání korupce organizace zveřejňuje od roku 1995.

Žebříček je sestavován na základě výsledků expertních průzkumů, v nichž respondenti, ať již občané či experti, mimo jiné hodnotí schopnost vládních institucí potlačovat a postihovat korupci, účinnost protikorupčních opatření, rozsah korupce v různých institucích a oblastech veřejné správy, míru transparentnosti fungování institucí a zneužívání veřejných funkcí a prostředků. Česká republika byla hodnocena na základě devíti dílčích průzkumů renomovaných mezinárodních institucí, většinou expertního charakteru.


A co si myslíte vy? Diskuse (1 příspěvek)

Tomáš Tožička - Praha

Pozor! Pondělí, 1.Února 2016, 15:49:24

Titulek správně uvádí, že se jedná jen o VNÍMÁNÍ korupce. A to je dáno jen nemnoha vybranými lidmi, kterých se TI ptá.

Podle mě je mnohem správnější interpretace, že po skandálech s korupcí na nejvyšších místech, kterou posvětil i Ústavní soud ČR, se lidé stali otrlí. Prostě korupce přestala existovat, protože ji právní řád vypral doběla.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.