Legislativní rada vlády posiluje spolupráci s profesními komorami

Vláda navázala bližší spolupráci s profesními komorami. Dnes se na Úřadu vlády koná už druhý seminář Legislativní rady vlády, kterého se účastní i zástupci dvanácti profesních komor. Cílem je jejich větší zapojení do legislativního procesu.

(red)

29.04.2015 14:18

Dienstbier

Předseda Legislativní rady vlády Jiří Dienstbier považuje za důležitou pravidelnou komunikaci se zástupci profesích komor ke konkrétním tématům. Foto Saša Uhlová, DR

Na Úřadu vlády se ve středu uskuteční už druhý seminář, který pořádá Legislativní rada vlády pro zástupce dvanácti profesních komor zřízených zákonem. Náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a ředitelka Sekce Legislativní rady vlády Kateřina Valachová má se zástupci komor diskutovat o jejich zapojení do meziresortního připomínkového řízení a konkrétních normách v Plánu legislativních prací vlády, o jejichž připomínkování projevily komory zájem.

Jan Kravčík z Odboru koncepce legislativy a rozvoje státu představí výsledky dotazníkového šetření, zaměřeného mimo jiné na porovnání regulace práv a povinností profesních komor. Plánovaná je také diskuze k další spolupráci Legislativní rady vlády a profesních komor a jejich hlubšímu zapojení do legislativního procesu.

Semináře se zúčastní zástupci dvanácti profesních komor zřízených zákonem:

 • České advokátní komory
 • České komory architektů
 • Komory auditorů ČR
 • Komory daňových poradců ČR
 • České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • České komory patentových zástupců ČR
 • České lékárnické komory
 • České stomatologické komory
 • Exekutorské komory
 • Komory veterinárních lékařů ČR
 • Notářské komory ČR
 • České lékařské komory
Dnešní seminář je už druhý v řadě. První se uskutečnil na začátku dubna. „Cílem vlády je zajistit účast relevantních aktérů na tvorbě norem a také tím posílit legitimitu předkládané legislativy,“ uvedla Kateřina Valachová. Další schůzka se chystá na červen.

Oběma seminářům předcházelo březnové jednání premiéra Bohuslava Sobotky a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedy Legislativní rady vlády Jiřího Dienstbiera se zástupci zmíněných dvanácti profesních komor. Jednání, které vycházelo vstříc žádostem profesních komor o užší spolupráci na chystané legislativě, položilo základ pro další pravidelná setkání.

„Za klíčové pokládám, aby vláda profesním komorám naslouchala v tom, jak její kroky – ať legislativní nebo nelegislativní – působí na jejich činnost. Na druhé straně má vláda právo na to, aby se mohla spolehnout na profesionalitu, odbornost a objektivitu zjištění profesních komor, a žádat pro to záruky,“ zdůraznil tehdy Sobotka.

Na začátku bližší spolupráce mezi vládou a profesními komorami byla změna Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu Legislativní rady vlády, kterou vláda schválila v prosinci loňského roku. „Profesní komory nově posílily své postavení při tvorbě legislativy, tedy podávání zásadních připomínek a účast na Legislativní radě vlády,“ uvedl Dienstbier a dodal, že za ještě důležitější pokládá pravidelnou komunikaci se zástupci komor ke konkrétním tématům.

Uvedená novela Legislativních pravidel vlády posílila aktivní roli sociálních partnerů v rámci tripartity. Upravený jednací řád Legislativní rady vlády zároveň rozšířil okruh osob pravidelně zvaných na celé její zasedání o Veřejného ochránce práv a zástupce České advokátní komory.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.