Platforma pro lidská práva podporuje Annu Šabatovou do funkce ombudsmanky

Známá platforma sdružující občanské organizace i osobnosti se rozhodla vyslovit k aktuální volbě veřejného ochránce práv. Důvody rozhodnutí shrnuje sloupkař DR, který je zároveň jedním z mluvčích platformy.

Nejvhodnější kandidátkou na pozici ombudsmanky je podle Platformy pro lidská práva Anna Šabatová. Platforma (mám tu čest být jedním ze tří mluvčích) sdružuje 51 organizací občanského a akademického sektoru a veřejně činné osobnosti.

Anna Šabatová je jakožto bývalá zástupkyně veřejného ochránce práv detailně obeznámena s agendou úřadu, u jehož zrodu stála. Sama se celoživotně věnovala ochraně základních práv a svobod. Má požadovanou odbornost a navíc nezpochybnitelný morální kredit, který je pro tuto pozici nezbytně nutný. Nadcházející volba bude pro budoucí směřování celého úřadu ombudsmana důležitá.

„Fungování veřejného ochránce práv se pohybuje v rovině doporučujících stanovisek – sám ombudsman nedisponuje pravomocemi k tomu, aby autoritativně nařídil změnu praxe. To může být vnímáno jako jeho slabina. Současně se ale takto otevírá prostor pro smírné řešení sporů, které by jinak skončily před soudy. O to víc je podstatné, kdo v čele úřadu stojí a zda je schopen silou své argumentace svá stanoviska prosadit. Anna Šabatová tento požadavek beze zbytku naplňuje,“ řekla k tomu Lucie Otáhalová, jedna z mluvčích Platformy.

Platforma pro lidská práva vyjádřila svou podporu Anně Šabatové i otevřeným dopisem předsedům poslaneckých klubů, který podepsali jednak mluvčí Platformy, jednak organizace, které již dříve podepsaly žádost o vznik ministerstva pro lidská práva, adresovanou politikům.

Otevřený dopis poslancům
Otevřený dopis Platformy pro lidská práva předsedům poslaneckých klubů k volbě veřejného ochránce práv:

Vážený pane Sklenáku,
Vážený pane Faltýnku,
Vážený pane Kováčiku,
Vážený pane Kalousku,
Vážený pane Stanjuro,
Vážený pane Jurečko,
Vážený pane Fialo,

obracíme se na Vás v souvislosti s volbou veřejného ochránce práv, v okamžiku, kdy Vy a Vaši kolegové stojíte před rozhodnutím, kterého z navržených kandidátů do této funkce podpořit.

Z pohledu občanského sektoru, za který hovoříme, je bezpochyby nejvhodnější kandidátkou Anna Šabatová, osobnost, kterou není třeba dlouze představovat. Jako bývalá zástupkyně veřejného ochránce práv je detailně obeznámena s agendou úřadu, u jehož zrodu spolu s Otakarem Motejlem stála. Sama se celoživotně věnovala ochraně základních práv a svobod, naposledy jako předsedkyně Českého helsinského výboru. Má tak požadovanou odbornost a navíc nezpochybnitelný morální kredit, který je pro tuto pozici nezbytně nutný, vzhledem k tomu, že zákonné pravomoci veřejného ochránce práv jsou omezené.

Rádi bychom tímto dopisem podtrhli důležitost nadcházející volby pro budoucí směřování celého úřadu ombudsmana. Osobnost, která bude stát v jeho čele, ovlivní nejen to, jak budou činnost veřejného ochránce práv vnímat a využívat občané, ale dozajista i postoje vlády a ministerstev k jeho vyjádřením, stanoviskům a doporučením.

Kancelář veřejného ochránce práv je svébytnou institucí, která má v demokratickém právním státě své nezastupitelné místo. Působí jako pojistka v případech protisvévolnému či protiprávnímu jednání úřadů a institucí, radí obětem diskriminace, angažuje se v situacích, kdy jsou lidé omezeni na svobodě. Ve středu zájmu ombudsmana jsou lidé a ochrana jejich práv. Je důležité, aby úřad vedla osobnost, která svou dosavadní činností prokázala, že jí lidská práva nejsou lhostejná. Právě Anna Šabatová je člověkem, ke kterému může dle našeho názoru mít veřejnost důvěru a která má potenciál k tomu, aby fungování této instituce dále posílila.

Fungování veřejného ochránce práv se pohybuje v rovině doporučujících stanovisek – sám ombudsman nedisponuje pravomocemi k tomu, aby autoritativně nařídil změnu praxe. To může být na jednu stranu vnímáno jako jeho slabina, avšak na stranu druhou se takto otevírá prostor pro smírné řešení sporů, které by jinak skončily před soudy. O to víc je podstatné, kdo v čele úřadu stojí a zda je schopen silou své argumentace svá stanoviska prosadit. Platforma pro lidská práva je přesvědčena, že Anna Šabatová tento požadavek beze zbytku naplňuje.

Ombudsman je v úzkém kontaktu s veřejností, s lidmi, kteří se na něj obracejí často v momentě, kdy již neví, jak dále danou situaci řešit. Má tak cenné poznatky z praxe úřadů a dalších institucí, ví, co nefunguje, co je třeba zlepšit. Je naprosto nezbytné, aby politici a vysocí státní úředníci jeho hlasu naslouchali, přestože k tomu nejsou povinováni. Domníváme se, že Anna Šabatová je schopna vytvořit podmínky pro to, aby vztah mezi veřejnou ochránkyní práv a těmi, komu adresuje svá doporučení, byl smysluplným dialogem.

Za Platformu pro lidská práva
František Kostlán, Jana Smiggels Kavková, Lucie Otáhalová

Dále těchto 51 nevládních organizací:
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
Česká ženská lobby - síť nevládních neziskových organizací, které hájí práva žen v ČR
ROMEA
Vzájemné soužití
Romodrom
IQ Roma servis
Prague Pride
Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD)
Oranžový klub
Člověk v tísni
Ekumenická akademie Praha
Alternativa 50+
Katedra genderových studií UK
Síť mateřských center


Doplňující informace

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR zastřešuje následující organizace:
Amiga
La Strada ČR
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Sdružení pro integraci a migraci
Poradna pro integraci
InBáze Berkat
Multikulturní centrum Praha
Sdružení občanů zabývajících se emigranty
META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Centrum pro integraci cizinců, o.s.
Evropská kontaktní skupina o.s.
Most pro lidská práva, o.s.
Charita Česká republika
Lačhe ČhaveČeská ženská lobby je síť nevládních neziskových organizací, které hájí práva žen v České republice a je součástí evropské sítě European Women´s Lobby. Zastřešuje tyto organizace:

Aliance žen s rakovinou prsu
Aperio
Asociace podnikatelek a manažerek
Business and Professional Women Praha II
Česká asociace dul
Česká konfederace porodních asistentek
Český helsinský výbor
Český svaz žen
Evropská kontaktní skupina
Fórum 50 %
Gender Studies, o.p.s.
Hnutí za aktivní mateřství
Klub K2
Slovo 21 - Manuše
Národní kontaktní centrum - ženy a věda
NESEHNUTÍ Brno
Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.
Otevřená společnost
Pomoc v nouzi, o.p.s.
Porodní dům "U Čápa"
proFem
Rodinné centrum PEXESO
ROSA o.s.
UNIPA
Ženský web

A co si myslíte vy? Diskuse (1 příspěvek)

Manning5

Tomáš Imrich - Konstruktér, Suchdol nad Lužnicí

slovo do pranice od Ivana Davida Středa, 5.Února 2014, 20:09:3

http://blisty.cz/art/72042.html

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.