Pane Bože, za co?

Vládní koalice v demisi pořádá své zasedání v prostorách Břevnovského kláštera a my se musíme ptát: „Za co, Pane Bože, trestáš prostý lid?“ Jenomže netrestáme se sami tím, koho volíme?

Že situace je opravdu vážná, ukázalo krizové zasedání představitelů vládní koalice v demisi v prostorách Břevnovského kláštera. Prostý občan by se mohl ptát, proč nezasedají ve svém? To už všechny vládní budovy prošustrovali? Nebo je to pokus o konspiraci kvůli další vlně zatýkání? Anebo má tato vláda rozpočtové odpovědnosti oplátkou za velkorysý dar církvím v klášteře slevu na nájemném? A proč nejednali rovnou v Arcibiskupském paláci?

Zanechme všetečných otázek, které prostým občanům nepřísluší. Jistě to byly závažné důvody. Vždyť ti dva nejdůležitější demisionáři, Kalousek se Schwarzenbergem, se tam podle novinářů před jednáním modlili. Tito zbožní muži se jistě modlí v soukromí pravidelně a to, že v takovou důležitou chvíli mají potřebu svou zbožnost vystavit na odiv, má jistě nějaké poselství. Prý se modlili za to, aby dr. Ištván dostal rozum. Vybavuje se citát Martina Heideggera z rozhovoru, který poskytl v závěru svého života: „Už jen nějaký bůh nás může zachránit.“

U Karla Schwarzenberga, který na stará kolena prý zase sám sebe tituluje kníže, je zřejmé, na jakého boha může spoléhat: je to ten, který udržuje zavedené pořádky, dbá na poslušnost poddaných a garantuje nedotknutelnost ukořistěného, zděděného i zrestituovaného soukromého majetku bohatých.

Ale jaký by to musel být bůh, aby zachránil Miroslava Kalouska? V Bibli stojí, že Bůh je láska. Ale advokát Láska tvrdí, že Kalousek lže jako zkušený zločinec. Jsou sice známy případy, že se zločinci obrátí na pravou víru a vedou pak poctivý život anebo se uchylují do kláštera (sic!). Ale co s takovými zločinci, kteří už zastávají pravou víru? Však oni si nějak poradí. Důležité je vědět, že je dvojí spravedlnost – lidská a božská a tu božskou spravuje církev svatá. Ta lidská spravedlnost není samozřejmě tak důležitá a díky tomu se mohla např. spousta nacistických válečných zločinců s pomocí některých katolických institucí (a dlužno dodat také s pomocí Červeného kříže) dostat do bezpečného exilu v Jižní Americe a před světským trestem bývají ochraňováni i kněží, kteří se dopustili sexuálního zneužívání. A tak uvidíme, zda má bůh nebo Ištván pro Kalouska připraven exil nebo celu – klášterní či vězeňskou, z hlediska věčnosti v tom není velký rozdíl.

V těchto těžkých časech, kdy potopu střídá pekelné vedro, po kterém hrozí zas další potopa, kdy se vyjevují rejdy temných jehovistických sil v nejvyšších patrech naší politiky a náckové zas zvedají hlavu, se i kdejaký ateista nebo agnostik může ztotožnit s otázkou zpěváka Tomáše Kluse, novodobého českého žalmisty: „Za co, Pane Bože, za co, trestáš tento prostý lid?“

Jaký by to zas měl být bůh, který v naší krásné zemi nám nevinným obětem zařizuje ekonomický, politický a morální úpadek? Na to by už byl potřeba celý panteon božstev. Ke katastrofám, o kterých nás zděšeně zpravují korporátní média, patří propad preferencí ODS. To, že tuto stranu je pořád ještě ochotno volit osm procent voličů a TOP 09 prý má dokonce víc příznivců než při minulých volbách, ukazuje, že žádného trestajícího boha náš prostý lid nepotřebuje. Při nejbližší příležitosti se opět ztrestá sám.

Zdá se, že nikdo nestojí jen o toho divného Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova, Boha proroků, Boha Ježíše z Nazareta a Pavla z Tarsu, Boha svatého Františka nebo Mistra Jana Husa. Byl to on, komu se přičítá výrok „Svatá prostoto!“, když prý spatřil, jak jakási zbožná stařenka přikládá své polínko na hranici.

Nebylo té prostoty už dost?

A co si myslíte vy? Diskuse (35 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Jiří Vyleťal - Praha 5 Stodůlky

Když Bůh nedopouští ... Úterý, 25.Června 2013, 16:55:5

Vážený pane Silný,
velice s Vámi souhlasím. On totiž Pán Bůh nikoho netrestá, na to nás má všechny moc rád.

Podíváme-li se na naše trápení z krátkodobého a aktuálního hlediska, tedy zhruba od roku 2006, kdy se u nás vládne naprosto bezohledně (se stoupající tendencí), trestáme sami sebe za to, že jsme ve své rozhodující většině zvolili pravici. Dlužno ovšem dodat, že ani levicové vládnutí by se neobešlo bez škrtů a plateb do zdravotnictví, školství apod. Děje se tak všude v Evropě. Jen u nás se to děje pod taktovkou radikální pravice a za asistence prostých „ovčanů“, a to mnohem necivilizovaněji a barbarštěji než třeba v Rakousku apod.

Podíváme-li se na naše trápení z dlouhodobého hlediska, tedy zhruba od doby vzniku člověka (v souladu s tím, jak tuto dobu popisuje Bible), trestáme sami sebe tím, že se po vzoru Adama a Evy odvracíme od Boha. Chceme si vládnout bez Něho. Jeho rady a moudrosti nám všude překážejí, myslíme si, že Boha nepotřebujeme. Prý nám bere svobodu. Ta ovšem v našem pojetí, které s Bohem nepočítá, není ničím jiným než svévolí mocných a utrpením bezmocných. Po všech těch válkách, masakrech, rodinných neštěstích, hladovění a nesnesitelné chudobě, na jejímž konci je vysvobození skrze smrt, si pořád myslíme, že nám do toho Pán Bůh nemá co mluvit a že takto bez Něho je to lepší. Jsme zajatci vlastní pýchy a trestáme sami sebe. A když už nemůžeme dál, viníme z toho Boha. Co prý to dopouští a jaká utrpení na nás uvaluje, kdeže prý byl v Osvětimi, kterou jsme si sami vytvořili atd., atd ..… Větší namyšlenost a omyl si už nelze představit.

Procitneme někdy ???

Váš Jiří Vyleťal

Navandru_007_ego

Jan Zilzer z Chudobince - Praha-Řeporyje

Milý pane Vyleťale - Středa, 26.Června 2013, 08:31:36

to, že Vy procitnete v nebi, se zdá býti vysoce pravděpodobné. To, že tam potkáte Kalouska, Schwarzenberga, Václava Bendu, ale třeba i Alexandra Dubčeka, je také docela možné.

-- Já bych rád - if at all possible - procitl někde jinde. Alespoň v jiné hospodě! Ale člověk míní a Pánbůh mění, nicht wahr? --

Ale zatím, dokud "spíme" (ten plurál je vždycky problematický, viďte?), měli bychom méně vzdychat a více pracovat. To, co tato země (myslím tím naši rodnou zemi, ale také celou Zemi) potřebuje, není nějaká "metanoia", tedy (jen) změna smýšlení.

Už jsme tu měli Husovo vystoupení s následnou reformací, dobu pobělohorskou (podle KJiráska Temno), národní obrození, protinacistický odboj, pokus o vybudování "nové" společnosti po Únoru 1948 ( -- já vím, beru to trochu hopem -- ) - a k jakému "procitnutí", prosím pěkně, došlo v oněch generacích??

Otázka, kde byl Bůh, když byly masakrovány děti a jejich rodiče a prarodiče v Osvětimi a kdekoli jinde a jindy v dějinách, je - obávám se - nezodpověditelná.

A Martin Heidegger byl náfuka a vůbec bezcharakterní člověk. (Není jasné, co oblíbený citát - který nota bene dovolil publikovat až po své smrti - má vlastně říci! To by chtělo vysvětlit, pane Silný...)

Zdravím do Stodůlek, a autorovi děkuji za pěkný článek. Doufejme, že nejen vyvolá diskusi tady, ale přispěje k tomu, aby se lidé zamysleli.

A co se toho "procitnutí" týče, nenapsal někdo krátce před svou popravou - "Lidé, měl jsem vás rád, bděte!"

Amen.

Petrasek Milan - penzista

Srdce Heideggra tlouklo napravo Středa, 26.Června 2013, 11:26:41

A na stará kolena se také modlil, jak ta naše polit.elita. Na otázku proč tahle inkonsekvence řekl: Je nutno myslet historicky, neb kde je hodně modleno, tam je i božské obvzláště blízko.
Heidegger se na stará kolena odebral do klína katolické víry. nevěda, že za humny již povstává konzervativní revoluce.
I jeho historické myšlení mělo své mouchy.
Už jen nějaký bůh nás může zachránit.“ je však jeho povzdech, který zdejší politické elitě je ještě bližší než vzdychání očenášků ........rád bych se nemýlil.

Img_4546

martin škabraha - autor erót-ické literatury

jen bůh může rozumět Kalouskovi :-) Středa, 26.Června 2013, 14:25:41

Ad Heideggerův citát:
Pokud si správně vybavuji kontext, tak Heidegger tím beznadějným zvoláním uzavírá v rozhovoru pro Der Spiegel pasáž, v níž hovoří o neschopnosti demokracie vyrovnat se s otázkou techniky. Podle něj získala technika moc, kterou nedokážeme kontrolovat. Ve světle reálně hrozícího Orwella, kdy největší světová demokracie (vyslovujte s dávkou ironie) chce stůj co stůj lapit a potrestat whistleblowera Snowdena, je to problém mimořádně aktuální.

Uchylování se zločinných vládců do klášterů má hlubokou logiku. Možná si vzpomínáte na tu Čapkovu povídku, v níž je Bůh u posledního soudu toliko svědkem, ne soudcem; soudit musí lidé. Bůh totiž všechno ví, a proto každému jednotlivci rozumí. Tím pádem ho nemůže odsoudit, chápe, proč jednal, jak jednal, chápe jeho pravdu, umí se vcítit do jeho kůže. Uchýlit se do kláštera znamená zavřít se před světem lidí, kteří mi nerozumí, nechápou moji pravdu (ať už je jí cokoliv) a mají mě prostě za zločince. Musel bych se s nimi konfrontovat, těžce se obhajovat a možná být odsouzen. V klášteře je možné uniknout těm rozporným, nechápajícím pravdám druhých, a "bavit se" jen s tím Jedním, který mi přece rozumí...

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Středa, 26.Června 2013, 17:34:5

Možná si Kalousek o sobě opravdu myslí, kdovíjak skvělého politika v něm Česká republika ztratí.

Martin Šimsa - filosof, Litoměřice

Heidegger a Kalousek Středa, 26.Června 2013, 21:28:17

Článek mě pobavil a diskuse ještě více. Díky.

Na Heideggerovu otázku se zeptal v roce 1997 jeho žáka Hanse Georga Gadamera Bohumír Janát. Zda si myslí, že Heidegger došel na konci života někam dál než k tomuto povzdechu. Gadamer odpověděl, že podle něj už tímto povzdechem byl Heidegger dost daleko od svého učitele Nietzscheho, s kterým se celý život vyrovnával a že neví nic o tom, že by Heidegger šel nějak dál tímto směrem. Spolu s Habermasem si myslím, že Heidegger i postmodernisté jsou noví konzervativci.

Kalousek neodchází, a to ani do nebe, ani do kláštera, ale je stále zde a díky Zemanovým krokům a možností boje za parlamentní demokracii proti Zemanovi, zde bude jistě i po volbách na rozdíl od Nečase a jeho lidí v ODS.

Ale jde o to, kde bude sociální demokracie, zda se dokáže dost jasně a důrazně distancovat jak od pravice, tak od zemanovců ve vládě.

Petrasek Milan - penzista

Heideggera způsob nevole nad defekty demokracie Středa, 26.Června 2013, 21:35:8

koresponduje s jeho způsoben nevole vůči despocii, což byl také důvod rozkolu nejen s Arendt.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Čtvrtek, 25.Července 2013, 04:51:35

"Zdá se, že nikdo nestojí jen o toho divného Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova, Boha proroků, Boha Ježíše z Nazareta a Pavla z Tarsu, Boha svatého Františka nebo Mistra Jana Husa. "

A opravdu to byl pořád ten stejný Bůh?

Jiří Silný - Brno

Pěkná otázka, Čtvrtek, 25.Července 2013, 22:27:56

paní Hájková. Tím těžší odpověď. Je to vlastně narážka na citát od Blaise Pascala, který řekl, že nevěří v Boha filozofů (racionální konstrukci) ale v Boha Abrahama, Izáka a Jákoba - tedy takového, který proměňuje srdce, pod jehož vlivem je Abram ochoten opustit jistoty a vydat se na nové cesty a stát se Abrahamem, praotcem božího lidu. Můj rozšířený seznam naznačuje, že ten "nějaký bůh", který nás může zachránit vede své vyznavače k prosazování spravedlnosti a emancipace od nadvlády jedněch nad druhými. Přitom, jako většinou, lze označení bůh brát jako metaforu hodnot, které nás přesahují ať už jde o krátkou dobu našeho života nebo naši omezenou individualitu.

Navandru_007_ego

Jan Zilzer z Chudobince - Praha-Řeporyje

ano Pascal Čtvrtek, 25.Července 2013, 22:42:9

Doporučoval bych "Listy z provincie", jen nevím, za někdy vyšly česky? A skvělou studii Skrytý Bůh (Dieu caché) napsal Lukácsův žák Lucien Goldmann. Tam se člověk o jansenismu dozví skoro všechno.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Pátek, 26.Července 2013, 05:36:51

Dík za vysvětlení. Teď už tomu rozumím.

Petrasek Milan - penzista

Význam přítomnosti boha Pátek, 26.Července 2013, 10:15:10

se v globální době stal konkurenčním spletencem lecjakých bohů a lecjaké bezbožnosti
Vpřípadě toho našeho židokřesťanského je zajímavý postoj v germánském prostoru působícího pana Byung-Chul Hana z korejského Seulu.
Při srovnávání křesťanství s buddhismem cituje Hegela:
"V buddhistickém prostoru pramení immoralita a nečestnost z premisy, že to nejvyšší a absolutní není bůh, ale nic". Což Hegel považuje za opovržení člověkem v jeho nejvyšší dokonalosti a za doklad toho, že bezbožný buddhismus nabízí pouze nihilistické, bezradné nic, oproti pravdě a pravdivosti zaštítěnou židokřesťanským bůh.
Při pohledu do historie lidské agresivity a morální defektů je ale zřejmé, že s i bez boha to je jaksi všechno za pět, či za deset bez pěti....bych řekl.
.

Jedna z možných odpovědí, kde byl Bůh. Pátek, 26.Července 2013, 17:31:11

Jeden z nejstarších textů uvádí, že "Bůh stvořil člověka k obrazu svému". Znám lidi, kteří se hlásí k neukončenému stvoření a vnímají tento výrok jako předznačení cesty na jejímž konci bude člověk skutečným partnerem Božím. Aby k tomu došlo, dal Bůh člověku svobodnou vůli. Tak jako většina z nás nevede své děti za ručičku celý život, ale v určitém okamžiku jim přenechá svobodu konání i "svobodu" nést důsledky. Soukromě dodávám, že všichni jsme nějak dospívali a nebylo to vždycky jednoduché ani pro nás, ani pro rodiče. Že i Bůh prošel jakousi cestu vývoje, nám ukazuje Starý zákon. Hospodin nebyl vždycky láska. Mediálně nejnámější je patrně "Potopa", která podle dnešních měřítek nese všechny rysy genocidy. Ovšem ani likvidaci Sodomy a Gomory, faraonových vojsk a útok na Egypt s použitím biologických zbraní hromadného ničení nelze dnes považovat za humanitární akt. Jeho dospívání skončilo až Ježíšem, jehož několik agresívních excesů jde přehlédnout. Čili dává nám stejnou šanci a nechává zodpovědnost konečně na nás.

Navandru_007_ego

Jan Zilzer z Chudobince - Praha-Řeporyje

koncepce Boha solidarizujícího se s lidskými oběťmi Pátek, 26.Července 2013, 17:36:9

je možná (?) hezounká věc, pane Kolaříku...
Jen moc nechápu, co z toho mají ty děti, které prošly komínem, a jejichž matky se musely dívat na to, jak umírají. Fakt to nechápu.

--- Ale možná je to přínosné pro BOHOSLOVÍ? ---
Užitečná disciplina, jen co je pravda. Pomáhá lidem v životě moc a moc.

Vašek Umlauf sem - bohužel - nepíše, ale snad k tomu něco řekne někdo, kdo se také zabýval teologií a etikou?

Luděk Ševčík - OSVČ

Část debaty téměř kopíruje text punkové kapely NVU: Pátek, 26.Července 2013, 20:39:17

Pane bože jak ti bylo
tohle vskutku řekni mi
když k tobě vzpínali ruce
nevinný v Osvětimi
Pane bože usmíváš se
na zemi je křik a pláč
sestup dolů, ukaž se nám
řekni co seš vlastně zač
Tahle dilema věřícím nezávidím. Ale jak jsem tu už v nějaké debatě psal, když věřící čeká posmrtný život, musí se naučit čelit zpochybňování ze strany nás, kteří to máme jen na dobu určitou.Něco za něco.
Myslím ale, že debata měla být o něčem jiném. Kdyby pan Vyleťal zkraje hned nevyletěl, mohla se ubírat správnějším směrem.
Mohlo se tu debatovat o značném pokrytectví VEDENÍ české katolické církve, která se až příliš ochotně oblékla do neoliberálního hábu. Nejsem znalcem teologického učení, ale domnívám se, že z textů bible se dá odvodit, že primárně byla katolická církev zřízena jako ochránce chudých a ponížených - nechte maličkých přijíti ke mě, dříve projde velbloud uchem jehly, vyhánění kupčíků z chrámu atd., atd.. O tomhle sice vedení české katolické církve velmi mnoho hovoří, ale skutek daleko utek, což "po ovoci poznáte". Neoliberalismus nemá s původním posláním církve nic společného, tohle kritizují otevřeně poslední dva papeži.
Je zajímavé, proč je církev v některých, vzláště latinskoamerických státech, tak silně sociální a u nás tak asociální?

Petrasek Milan - penzista

Problémy s pořádkem Pátek, 26.Července 2013, 22:46:47

V demokracii je diskuze o pořádku věřících v boha a pořádku pohanů nutná a velmi přínosná tvorbě spol.konzensu.
Umět to jako ten Korejec Han by nebylo k zahození...posteskl bych si.

Nejde o o boha jde o zodpovědnost. Sobota, 27.Července 2013, 09:12:3

Bůh přijal zodpovědnost za své zločiny obětováním svého jediného syna. Zároveň tím přenesl zodpovědnost za naše činy na nás ! Není se na co vymlouvat. A jestliže říkám na nás, myslím tím na konkrétní lidi. V Norimberku byli odsouzeni (retrospektívními zákony) zločinci zodpovědní za hrůzy 2. světové války. Bohužel jen ti němečtí. Norimberk a Holocaust ( pořád se omílají jen hrůzy Holocaustu) dnes slouží jako zástěrka k zakrývání zločinů jež se dějí a jejichž jsme aktívními činiteli. Kdo v Čechách se zajímá o to, že po celou dobu studené války, bylo Československo špičkovým partnerem Varšavské smlouvy pro vývoj chemických zbraní. Koho zajímá, že chemické a biologické prostředky zkoušeli čeští lékaři na lidech v dobách korejské a vietnamské války. Koho zajímá, že dnes s "pravděpodobností hraničící s jistotou" pokračují v tomhle "výzkumu" pro partnery v NATO. Věděli proč nasazují v Iráku českou protichemickou jednotku. Zkušenosti jsou zkušenosti. Koho dnes používají čeští výzkumníci jako pokusné osoby když došla zásoba "západních zajatců" ? Jsou to bezdomovci, internováni cikáni a skinové (koho zajímají basisti), či některé z o něch stovek dětí, které se dle statistiky ročně ztrácí v téhle republice ? A tyhle pokusy platíme ze svých daní také my. Nehledejme zodpovědnost u Boha, hlede jme ji u sebe. Ty statisíce mrtvých a umučených v Iráku , Sýrii a Afganistanu máme na svědomí i my Češi. Tož za to trestá Bůh tento prostý lid.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

My Češi? Sobota, 27.Července 2013, 09:26:57

Kdo je to "my Češi"? Už zase jde o nějakou kolektivní zodpovědnost? Nechápu, z jakého důvodu bych musela tvořit nějaké "my" třeba s Kalouskem nebo s Bakalou, případně s někým podobným. Pro mě to nejsou žádní "my".

Omyl Sobota, 27.Července 2013, 09:40:58

Platíte daně, platíte. Volíte ve volbách volíte. Tudíž Vaše zodpovědnost za tyto zločiny padá i na Vaši hlavu, stejně jako na Němce padá zodpovědnost za Hitlera. Můžete to okecávat, ale nevykroutíte se z toho.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Sobota, 27.Července 2013, 09:57:11

Takže když přestanu chodit k volbám a přestanu platit daně, budu bez zodpovědnosti?
:-)

Luděk Ševčík - OSVČ

Pane Kuchejdo, Sobota, 27.Července 2013, 10:23:39

vy jste to vzal z jedný vody načisto.
Němci za druhé světové byli trochu jiná kategorie, než my teď. Oni tenkrát téměř stoprocentně podporovali Adu, páč žili v představě, že jako nadřazený národ budou vlastnit velkostatky na Ukrajině, kde budou z terasy shlížet, jak na ně dřou slovanští otroci, nebo prostě jinak z války budou těžit.
My jednak většinově stávající systém nevolíme. Pokud někdo, tak snad ne ze stejných pohnutek, jako to bylo v Německu.
Německo /i Rakousko, to ale méně/ doplatilo na po staletí pěstovaný pocit nadrasy.
A ještě k té zodpovědnosti, aby bylo jasno: Němci nenesli zodpovědnost za Hitlera, Němci nesli zodpovědnost každý za své osobní chování ve II. světové. Nebyli trestáni ani za to, že by se Ádovi nepostavili, byli trestáni za aktivní spolupráci s ním. A to ještě dost málo z nich. Oběti si musely jimi způsobenou škodu zaplatit ze svého a mnozí utrpěli válkou mnohem více, než Němci. A to na více způsobů. Za naše, mnohokráte opěvované vojáky Západní fronty, musela naše republika platit západním spojencům i náboje se kterými bránili jejich území. Inu válka byla velkým byznysem, vždyť jen jak nastartovala americkou ekonomiku do slavných padesátých let.

Nic ve zlém pane Ševčík. Sobota, 27.Července 2013, 11:03:34

Vy jste si to také zjednodušil. Ne všichni Němci se viděli jako velkostatkáři na Ukrajině a tu stoprocentní podporu jsme si vyzkoušeli i v Čechách v poměrně nedávné době. K těm stům procentům Němců (i Židé , sociální demokkraté a komunisti byli Němci) počítáte i "obyvatele" koncentračních táborů a jejich rodiny ? Museli bychom se bavit o politické a sociální situaci Německa po první válce, ale o tom byli popsány stohy papíru. Jinak ovšem dějiny běží stále stejně. Budou tedy jednou trestáni ti, kteří aktivně podporovali Schwanzerberga (tedy TOP 09 a ODS) strany, které prosazují aktivní účast při vraždění arabských civilistů ? A jak jsem uvedl patrně i pokusy na lidech? Bude trestána i Saša Úlová, která volila Schwanzerberga ? A p. Hájková vy máte zvlášť velkou zodpovědnost. V době kdy jste byla členkou vládnoucí strany, se pokusy na lidech v Čechách prováděli na pokyn KSČ. Myslíte si, že členové NSDAP nemají zodpovědnost za Osvětim?

Luděk Ševčík - OSVČ

Pane Kuchejdo, Sobota, 27.Července 2013, 11:19:47

jestli to není tím velkým teplem? Bojujete proti neoliberálním lžem a přitom se jednou z nich necháte ovlivnit, jen to fičí! Kdyby se nějaké, vámi popsané pokusy, u nás skutečně takto prováděly, dávno by se to vykecalo, u nás prasklo vždy všechno. A to srovnání KSČ s NSDAP to je výsledek těžké duševní masáže, je jak vyšité. Kam se na tohle hrabe Řecká lež. A je to šikovné - na jedné straně to z komunistů dělá super lumpy a na druhé straně to ze skutečných super lumpů /tehdejších nácků/ děla slušné, jen trochu pomýlené lidi.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Sobota, 27.Července 2013, 15:00:22

Převádět politiku, případně politicko-ekonomické systémy na morální problém je poněkud nešťastné, pane Kuchejdo. Ale když myslíte, že jsem vinna nějakými pokusy na lidech (máte aspoň důkaz, že se konaly?), tak prosím, s tím se opravdu nedá nic dělat....
Záleží však také na tom, co si myslí ostatní, nejen na tom, jak to vidíte vy.

To je pro Vás p. Hájková. Sobota, 27.Července 2013, 22:44:0

http://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/nejtemnejsi-tajemstvi-studene-valky.html

A za svoji ochotu, chci od Vás jednoznačnou odpověď na jednoduchou otázku. Nesou členové NSDAP spoluvinu za Osvětim?

Pane Ševčík některé věci se nevykecají ani v Čechách. Sobota, 27.Července 2013, 22:56:47

Například kolik bývalých komunistů je v tzv. pravicových stranách, či kolik kněží bylo donašeči STB. A něco jsem patrně špatně vysvětlil. Já nesrovnávám KSČ a NSDAP. Já pouze srovnávám situaci, kdy v nějaké zemi vládne jediná síla a ptám se,zda jestliže se tato síla (její vedení) dopustí zločinů, nesou spoluvinu i její aktívní podporovatelé. A mám pocit, že na to jste mi už odpověděl kladně. Tedy odpověděl jste i p. Hájkové.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Neděle, 28.Července 2013, 03:59:49

To, co napíše pan Šinágl, známý antikomunista, není pro mě žádné svědectví a také z toho žádná má spoluodpovědnost nevyplývá. Samozřejmě, že se mohly dít nějaké nekalé věci, o nichž nikdo nevěděl. Ovšem nevěděli o nich ani řadoví komunisté. Jak by mohli tedy být za ně odpovědní? Mohou být dejme tomu odpovědní za Miladu Horákovou, ačkoli i to je sporné, protože když ještě nežili, nemohli proti tomu nic udělat. Stejně tak mohli těžko něco udělat proti čemukoliv dalšímu, o čem nevěděli.
Členové NSDAP samozřejmě věděli o genocidě židů. Jak by ne, vždyť to bylo v plánu od samého začátku - nacistická ideologie stála na odstraňování méněcenných národů z velkoněmeckého prostoru a u Židů se s likvidací počítalo. Schvalovali to i mnozí Němci, kteří v NSDAP nebyli. Mimochodem, probírala jsem osobní písemnosti několika sudetských Němců, včetně jednoho člena NSDAP a mám o nich určitou představu. Ale to teď není důležité a nebudu to rozebírat. Váš výchozí předpoklad, tedy analogie KSČ a NSDAP je naprosto chybný. Ale pokud je srovnávat nechcete, jak tvrdíte panu Ševčíkovi, pak tedy nechápu, proč to vůbec vytahujete.

Ale ale p. Hájková. Neděle, 28.Července 2013, 05:02:18

To není tvrzení p. Šinágla na co odkazuji. To je odkaz, který má na svých stránkách, odkaz na pořad Německé veřejnoprávní televize ZDF. V tomto pořadu jsou důkazy, ba i dokumentární filmy o pokusech na lidech. A víte kdo je propašoval ? No přece ten korupčník a vlastizrádce gen. Šejna. Možná to je ovšem jen pokus těch zatracených Němců, jak pošpinit České holubičky. Slyšela jste někdy o konferenci ve Wannsee ? Tzv. konečné řešení židovské otázky utajoval Hitler a spol. před veřejností což je dnes dostatečně zadokumentováno. Něco jiného bylo potlačení Židů a něco jiného jejich likvidace. Je to stejná situace jako s Romy . Většina Čechů je pro jejich represi, ale troufám si říct, že pokud by někdo veřejně vystoupil s návrhem jejich likvidace, neměl by až na výjimky takovou podporu. Možná špatně vysvětluji, ale můj předpoklad je určitá výchozí společensko politická situace, nikoliv srovnávání KSČ a NSDAP z hlediska ideologie. Je to pro Vás těžké k pochopení ? A nevím co míníte onou poznámkou o tom, že máte představu o sudetských Němcích. Já mám také svou představu o komunistech, ale nikoliv z papírů, ale z vlastních zkušeností.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Neděle, 28.Července 2013, 06:41:50

Nechápu, o co vám vlastně jde, tak vám těžko mohu odpovídat. Pokud chcete, abych s vámi diskutovala, musíte mi klást jen takové otázky, pane Kuchejdo, na které můj omezený rozum stačí:-)
Nevím, co vlastně chcete slyšet, ale kolektivní vina prostě neexistuje. Tedy myslím tím vinu za něco, co člověk osobně nespáchal, pouze byl členem nějaké skupiny, a to buď tím, že se do ní narodil, nebo i tím, že do ní dobrovolně vstoupil, avšak její negativní podstatu (pokud takovou vůbec měla) neodhalil.
O sudetských Němcích v této diskusi nebudu vyprávět vůbec nic. Ty papíry, které jsem četla, psali oni sami, čili také bych mohla říci, že mám s nimi osobní zkušenost. Nikoho nehodlám soudit.

Luděk Ševčík - OSVČ

Neděle, 28.Července 2013, 07:17:0

Šejna - tomu se myslím říkalo semínkový generál, páč ve velkém rozkrádal vojtěškové semeno, určené pro armádu a když se na to přišlo, tak pláchl za kopečky. Ten toho pak na Západě napovídal, aby dostal azyl! Pokusy na lidech, plán útoku ČSSR na západní země, to si ještě pamatuju, a další a další. Po čase se tím Západ přestal zabývat, neboť pochopil, na koho kápl. Šejna a Šinogl, to jsou zdroje pro každý výzkum, teď se už nedivím, že pan Kuchejda má před námi takový náskok, protože většina veřejnosti výzkum těchto dvou významných zdrojů opomíjí.
Němci skutečně nemohli vědět, že existovalo konečné řešení židovské otázky. Vždyť do jejich přímé fyzické likvidace, bylo, kromě dozorců v koncentračních táborech a těch, kteří museli nutně celou tuto obrovskou operaci logisticky zabezpečovat, zapojeno jen snad několik desítek tísíc vojáků přímo na frontě /Babij Jar, kde se denně popravovalo přes 15 000 Židů atd./. A to logicky znamená, že to nikdo z Němců, kromě Hitlera a těch, kteří byli ve Wannsee, nemohl vůbec vědět. Německé dokumentární filmy, které bití Židů a další jejich ponižení, včetně jejich vražd v té době dokumentovaly, Němci nemohli chápat jako nějaká svědectví, protože se po právu domnívali, že se jedná o komedie ve stylu Chaplina. Taktéž svědectví židovek, které byly na konci války při slavných pochodech z koncentračních táborů napadány německým a rakouskými ženami, když se pokoušeli napít z kašen na návsích vody, byly špatně pochopeny. Ony německé a rakouské ženy jen nechtěly, aby se vězenkyně napily přehřáté a pak onemocněly.
Jestli jste pane Kuchejdo z mých textů vyčetl, že členové politických stran nesou kolektivní vinu za chování jejich vedení, pak se moc omlouvám. Jsem prostě špatný retor a to natolik, že ani nejsem schopen najít něco, co by vaši úvahu potvrzovalo.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Neděle, 28.Července 2013, 08:56:4

Jinak se musím přiznat, že nestíhám dostatečně podrobně číst, co kdo ve svém příspěvku přesně napsal, a navíc ještě přemýšlet o tom, co tím vlastně myslel. Někdy zareaguji na nějakou větu, která se mi zkrátka nelíbí. Občas z toho vznikne diskuse, která je možná zbytečná (a stojí mě to také dost energie), ale kdo ví, k čemu je to dobré?
Původně jsem zaregovala na slova pana Kuchejdy: "Nehledejme zodpovědnost u Boha, hledejme ji u sebe. Ty statisíce mrtvých a umučených v Iráku , Sýrii a Afganistanu máme na svědomí i my Češi. Tož za to trestá Bůh tento prostý lid."
Člověk by, pravda, měl mít odpovědnost i za druhé, ale to by na ně musel mít taky nějaký vliv. Skutečně odpovědným za nějaké "my" se stane jenom ten, kdo přijme svou odpovědnost dobrovolně a musí být přesvědčen, že je schopen něco ovlivnit. Člověk musí k tomu mít nějaký vnitřní důvod, aby se s nějakým "my" dobrovolně ztotožňoval. A žádné jiné "my" než to dobrovolné, neuznávám.

Pondělí, 29.Července 2013, 09:10:52

Všimněte si toho data p.Ševčík " 20. ledna 1942". To je datum konference ve Wannsee, kde bylo o konečném řešení rozhodnuto. Německému lidu to ani v této době nebylo oficiálně sděleno, přestože už byla Hitlerova moc absolutní. O možnostech obyčejných lidí vypovídá i to , že Český národ v téže době "nadšeně" vyráběl zbraně pro konečné vítězství říše.
A co se toho Šejny týče. Co jste čekal, že napíše Rudé právo o Šejnovi ? Samozřejmě, totéž co dnes píšou americké a bohužel i české noviny a Manningovi a Snowdenovi. Historie se opakuje a lidé na propagandu stále stejně hloupě reagují. A pro osvěžení Vaší paměti znovu opakuji. Nejde o Šinágla (co by zdroj) , jde o německou veřejnoprávní televizi ZDF. A opravdu si zcela naivně myslíte, že Mengelem to skončilo ?

p.s. Chápu, že pan Šinágl není seriozní. Pondělí, 29.Července 2013, 09:47:40

http://www.zdf.de/ZDFinfo/Mengeles-Erben-28919742.html

Pokud ovšem dodnes věříte Rudému právu, nedá se nic dělat.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Co myslíte, pane Kuchejdo, Čtvrtek, 15.Srpna 2013, 05:54:53

nedělají se v současné době na nás všech taky nějaké pokusy? Možná ne biologické, ale třeba nějaké jiné, taky ne právě příjemné....

Petrasek Milan - penzista

Zabedněnost a propaganda jsou údělem lidského ducha Čtvrtek, 15.Srpna 2013, 10:59:28

Včera jsem si pročetl text objasnující vznik poválečné ústavy Japonska - dnes nejpacifističtějšího státu v asijském prostoru. Ústava - kterou pod diktátem generála!! během týdne navrhla skupina us expertů - obsahuje dodnes platný článek 9 : Japonsko již nikdy nesmí vést válku.
Psal se rok 1947, a to poslední rok kdy duch doby ještě ovládala touha po občanské suverenitě - zakotvení základních práv a dominoval odpor k vzájemnému znásilňování.
Dnešní duch doby - zastoupený v posledních volbách do parlamentu vítěznými liberály - usiluje o vyloučení článku 9. z ústavy. Japonsko má současně druhé nejvyšší výdaje na zbrojení v asijském prostoru a páté na světě.
A to vše se odehrává v tradici poplatné společnosti, kde nejen demokracie, ale i pacifismus měly přes půl století podhoubí.
Poučení - nejen marný je boj s větrnými mlýny duchů doby pánaboha , ale parcielně!!! i velmi záslužný.
A některým z nás i sympatický pane Kuchejdo ..........řekl bych.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.