Proč volím Táňu Fischerovou, a ne Jiřího Dienstbiera

Volby prezidenta republiky jsou mimo jiné testem české levice. Je schopna odolat lobystickým tlakům, frázím nebo partajničení?

Mí přátelé se mne ptají, proč nebudu volit Jiřího Dienstbiera, ale Táňu Fischerovou, když je o mne známo, že jsem levičák jak řemen. Má odpověď zní, že Táňa Fischerová je svými politickými i filosofickými názory bližší koncepci křesťanského socialismu, chtete-li masarykiánství, než Jiří Dienstbier, o jehož filosofickém zázemí nevím vůbec nic. Volby prezidenta jsou možností ukázat pestrost české levicové scény, jejího rozkročení od sociáldemokratismu až k neblahému populismu. Od Jiřího Dienstbiera až k Miloši Zemanovi.

Měli bychom se při tak zásadním rozhodování chránit všech kupeckých kalkulů, protože, přemýšlíme-li o volbě hlavy státu, vyslovujeme svůj postoj a ne úvahy nad případným výsledkem prvního kola. Volíme podle svého vědomí a svědomí. Vědomí napovídá, kdo je nám bližší z hlediska programu, zakotvení v české politické tradici i případné vize budoucnosti; svědomí je podmínkou rozhodnutí, které činíme s ohledem k mravnímu řádu. Rozhodnutí proti svědomí je rozhodnutím mravně chybným.

Miloš Zeman je levicový politik. Dlouhodobě prosazuje např. progresivní zdanění, zakotvení státu v euroamerickém geopolitickém systému apod. Je ale levicový populistický politik. Žargon, provinčnost a nacionalismus, hrubost je tím instrumentáriem, jímž působí na nejširší vrstvy voličů, které nevidí jeho příchylnost k postavám šedé ekonomiky nebo ruským zájmům ve středoevropském prostoru. Snaha vyčlenit Miloše Zemana z levicového diskursu je pokusem nalhávat si o české levici, že je plná samých dobrých a čestných lidí.

Polarita mezi zlem a dobrem se neděje na hranici pravice, levice, ale ve schopnosti politiků hledat věcná řešení s vědomím věčnosti, sub specie aeternitatis. Bez tohoto vědomí se nemohou dobrat politiky jako služby republice a národu. Česká levice má svůj populisticko nacionální proud, jejím nejprůzračnějším představitelem je KSČM, a proto diskuse o její minulosti je oním lakmusovým papírkem, jež nám ukazuje čistotu jejích záměrů v současnosti a v budoucnosti.

Vidíme i na jihočeském příkladu, propojení s místními kmotry, její schopnost být součástí mafiánského kapitalismu, jehož představitelem na pravici je Václav Klaus a na levici Miloš Zeman. Nemusíte mít křišťálovou kouli, abyste věděli, kterého kandidáta preferuje KSČM. A čeští levicoví intelektuálové se nemohou vyhnout otázce, kde byli, když se Zeman měnil z vítěze sociální demokracie na zájmového favorita Šloufů a Zbytků? Na stoupence těžby ulhí i tichého pána v kauze Mostecká uhelná.

Od začátku prezidentské kampaně jsme bohužel svědky záměrného marginalizování Táni Fischerové v médiích. Táňa Fischerová je totiž jeden z mála kandidátů, který představuje nebezpečí pro mafiánský kapitalismus. Za ostudné z tohoto hlediska považuji vystoupení Alexandra Mitrofanova v Událostech komentářích na ČT 24. Levicový komentátor „levicového“ Práva zpochyňoval politickou způsobilost Táni Fischerové obdobně jako „levicové“ Rudé Právo zpochybňovalo politickou samostnost českého předlistopadového disentu.

V tomto proudu jdou i výzvy, aby Táňa Fischerová odstoupila ve prospěch Jiřího Dienstbiera. Jakým právem? Právem silnějšího? Pokud chceme kvalitativní jev, jakým volba je, posuzovat kvantitavním měřítkem, dopouštíme se stejné chyby jako současná vláda ve vztahu ke kultuře, školství, i zdravotnímu a sociální zákonodárství.

Jiří Dienstbier je potřeba jinde. Je potřeba v sociální demokracii, aby vyčistil tento Augiášův chlév od zemanovských pohrobků, rathovských hochštaplerů i zimolovských vykuků, jimž o levici a její zakotvení v českém filosoficko-dějinném příběhu nejde. Jiří Dienstbier na Hradě nebude kultivovat český politický život, protože je stranický kandidát. Jakou autoritu bude mít na české pravici? Právo silnějšího, právo vítěze voleb? Není to ten samý princip, kterýmž je válcována levice v parlamentě?

Prezident naší republiky je z definice nadstranický, což znamená, že nemůže a priory přistupovat k hráčům na politickém kolbišti jako k bývalým i budoucím soupeřům. Jak to vypadá vidíme na příkladu Václava Klause. Nebude se Jiří Dienstbier chtít vrátit do politiky po skončení prezidentského mandátu?

Jiří Dienstbier je ideálním kandidátem na post předsedy ČSSD: je charismatický, projevil osobní statečnost a je sdostatek inteligentní, aby vládl zemi jako premiér. Jeho stoupencům připomínám, že máme parlamentní a nikoliv prezidentskou republiku. Obávám se, že případný neúspěch Jiřího Dienstbira oslabí jeho vnitrostranickou pozici, a chlév bude špinavější a špinavější.

Prezident ukazuje dlouhodobější vize, možné cesty společnosti, odkazuje k mravnímu základu politiky. Co víme o filosofickém zázemí Diensbierových názorů? Nejsou hesla na jeho bilboardech, výroky a rozhovory pouze frázemi? Politickým jazykem? Jistě je to dobré do politického boje, ale ne do boje o Hrad. Táňa Fischerová se měla stát kandidátkou celé levice i středu. Je chybou sociální demokracie, zelených a dalších proudů, že se na ní jako na protivníkovi Fischerovi, Zemanovi nebo Schwarzenbergovi nesjednotily.

Její filosofické zázemí je čitelné. Vychází z antroposofie, k čemuž mohu mít z hlediska evangelické teologie výhrady, ale zároveň zná filoficko dějinný příběh, což dokazuje nesčetnými rozhovory a články. Je si vědoma českého zápasu jako souboje mezi silami politické a náboženské svobody, duchovní plurality a sociální rovnosti a jejími protivníky sil mocenského, ekonomického a duchovního monopolu, ať už jej představuje habsbursko-katolická doktrina, nacismus a nebo komunismus. Je na straně Husově a Masarykově.

Z tohoto základu roste její angažovanost v politice, občanské společnosti i v charitativní činnosti. Z masarykovského principu „z ohledu na věčnost“ chápe svou úlohu prezidentky republiky jako ochránkyně ústavy, čistoty právního řádu a svorníku mezi politickými proudy. Její politické angažmá v roli poslankyně parlamentu je pro mne dostatečným důkazem, že tuto úlohu zná a zvládne ji.

V pátek se rozhodne. Ať už volby dopadnou jakkoliv, měli bychom mít odvahu i odhodlání překonat předvolební rozepře a pomoci Jiřímu Dienstbierovi a Táně Fischerové, aby se stali hlavními představiteli české levice. Jiří Dienstbier v čele sociálně demokratického proudu a Táňa Fischerová proudu levicově liberálního. Radujme se z voleb jako ze svátku republiky, který mnohým připomněl, že demokracie není zadarmo a je pro ni potřeba něco udělat.

A co si myslíte vy? Diskuse (33 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Vojtěch Klusáček - Brno

Čtvrtek, 10.Ledna 2013, 10:51:26

Volit Táňu Fischerovou znamená pomoct do druhého kola Fischerovi se Zemanem. Nevím, že je vám všem, vážení občanští přátelé, horoucí srdce přednější, než konečný výsledek.

Jiří Vyleťal - Praha 5 Stodůlky

Co je konečný výsledek? Čtvrtek, 10.Ledna 2013, 13:44:34

Výborný článek, pane Vlasáku. Vše podstatné je v něm řečeno, včetně duchovních a mravních důvodů.
Ještě větu pro pana Klusáčka: Konečný výsledek je mně, jednoho z voličů Táni Fischerové, přednější než prezidentská volba samotná, byť by dopadla jakkoliv.
S pozdravem a přáním všeho dobrého
Jiří Vyleťal

Vojtěch Klusáček - Brno

Čtvrtek, 10.Ledna 2013, 14:15:41

Konečný výsledek voleb znamená toho, kdo bude zvolen.

Luděk Ševčík - OSVČ

Čtvrtek, 10.Ledna 2013, 16:09:35

Budeme se radovat z konečných výsledků, svátků demokracie a přitom levice díky této pomatenosti utře hubu. Budeme se vznášet na vlnách radosti, že volíme podle svého svědomí, ale presidentem bude pravičák! Teď už je jedno, jestli společným kandidátem levice měla být paní Fisherová. Situace je taková, jaká je, teď je třeba chovat se pragmaticky, to jest podpořit kandidáta, který má větší šanci na úspěch. Paní Fisherová to není. Já osobně s ní problém nemám, i když její levicovost je pro mě trochu hádankou. Nicméně - tohle teď už podstatné není, podstatné je porazit pravicové kandidáty. A takhle toho určitě nedosáhneme!

Martin Pleva - pedagog, Brno

P. Ševčíku, Čtvrtek, 10.Ledna 2013, 16:54:13

někteří lidé jsou zkrátka nepoučitelní...

Podezírám voliče T. Fischerové, že se řídí hérostratovským heslem "čím hůře, tím lépe"...
Copak vám, panové Tožičko, Vlasáku, Vyleťale a spol., nedochází, že Zeman na Hradě definitivně zablokuje jakoukoli změnu ČSSD a Dienstbier se vrátí k advokacii, o jeho premiérství nebude ani řeči...

Řeknu vám jedno: až pravice za Zemanovy asistence ještě více utáhne šrouby, bude mi líto těch prostomyslných dělníků a prodavaček, co se nechali nalákat Zemanovými show na Primě a jinde, ale nebude mí líto vás, plamenní strážci jediné svaté Táni z Arku.

Bohumil Trávníček - Brno

Pane Vlasák, Čtvrtek, 10.Ledna 2013, 18:33:35

ono mnohdy platí, že kdo chce moc, nemá nic.

Bohužel z logiky věci tentokrát na to doplatí i mnoho dalších, řekl bych, že naprostá většina přemýšlivých lidí, kteří chtějí prosadit rozumné změny.

Je třeba si uvědomit jestli chceme volbou prezidenta prosadit rozumné ideje nebo někomu vzdát hold v duchu jakéhosi kultu osobnosti.

Pokud chceme prosadit aspoň některé ideje paní Fischerové, tak za daného rozložení sil, je to možné s pravděpodobností hraničící s jistotou pouze volbou Dienstbiera. Ten má, na rozdíl od paní Fischerové, aspoň malou šanci se stát prezidentem a jako takový pak prosazovat aspon z části to co chce i paní Fischerová a její příznivci.

Volbou paní Fischerové jí sice vzdáme jakýsi symolický hold v duchu onohu kultu osobnosti, ale vzdáváme se možnosti prosadit její ideje.

Osobně se domnívám, že lidem v ČR prospěje víc prosazení rozumných idejí než poklona paní Fischerové, byt si tu poklonu zaslouží svými postoji.

Petr Henych - Liberec

Nešlo by to méně konfliktně? Čtvrtek, 10.Ledna 2013, 18:53:14

Vzhledem k téměř jednostranné kampani, vedené poslední dobou v DR, mi připadá, že se "pánové Tožička, Vlasák, Vyleťal a spol. alias plamenní strážci jediné svaté Táni" spíš jen tak chabě brání, aby jejich kandidátka nebyla úplně zašlapaná do země. Jako by TF vadila příznivcům JD daleko víc než ostatní. Kdo by to byl řekl.

Před několika dny tu zazněly obavy, abychom se kvůli prezidentským volbám nerozhádali - a už je to tady. Asi nebudu sám, koho to mrzí...
Množina voličů TF a JD není zdaleka identická. Pro hodně příznivců TF může být JD nepřijatelný už jen proto, že je oficiálním kandidátem ČSSD. Jeho strana teď sbírá body - podobně jako KSČM - hlavně díky otřesné politice všech pravicových stran, vlastní zásluhou jen minimálně. Jsou sice nějaké náznaky zlepšení, ale např. v našem kraji zatím není možné volit ČSSD ani s maximálním sebezapřením.

Zkusil bych se na to dívat pozitivně:
a) Ať už dopadnou prezidentské volby jakkoli, nemůže to být horší než s Klausem
b) Nevyhraje-li JD volby (ne, že bych mu to nepřál), zůstane v ČSSD a tam ho bude ještě hodně potřeba
c) Nevěřím, že Zeman zvítězí. A kdyby náhodou ano, pak budeme mít jen toho, koho si zasloužíme. Zatímco Klause nám vnutily politické strany, teď to na nikoho hodit nepůjde...

Bohumil Trávníček - Brno

Pane Henych, Čtvrtek, 10.Ledna 2013, 19:09:3

Obávám se, že ve všech 3 závěrečných bodech se můžete mýlit. Nejvíc v tom prvním a posledním.
Podrobněji moje diskuse s panem Ševčíkem pod mým blogem.

Nemyslím si, že rozumní lidé, kteří používají při volbě mozek, si zaslouží Zemana. Nemluvte prosím za ně. Děkuji.

Tomáš Tožička - Duchcov

Nevznášejme se! Pracujme! Čtvrtek, 10.Ledna 2013, 20:07:40

Nevznášejme se na vlnách ničeho. Prostě buďme radikální - tzn. zakoření - ve svém myšlení. Volme Táňu a bude prezidentkou. Nebo se můžeme hádat, a prezidentem bude Zeman.

Dienstbier se už mohl kandidatury dávno vzdát ve prospěch zkušenější Táni, neudělal to, tak nikdo nemůže chtít, aby to udělal Táňa. :-)

Jí na rozdíl od všech, včetně Franze, nominovalo osmdesát tisíc občanů. Bylo jasně řečeno, že pokud si to lidé nezorganizují a neudělají sami, Táňa se v tom nijak angažovat nebude, a neangažovala...

Všem, kteří podporují Dienstbiera a odpracovali na jeho kampani tolik, jako voliči TF, držím palce. Těm ostatním odpovídám havlíčkovskou parafrazí: "Kéž by vám to vaše mudrlantství z huby do rukou přejíti ráčilo."

Bohumil Trávníček - Brno

Pane Tožičko, Čtvrtek, 10.Ledna 2013, 21:05:7

Vaše zvolání "Volme Táňu a bude prezidentkou." mi za daného rozložení sil připomíná volání felčara z předpředminulého století nad postelí pacienta s těžkým zánětem:
"Pusťme mu žilou, a bude zdráv".

Když dovolíte, tak přemýšliví lidé raději použijí antibiotika, protože ta pacientovi s velkou pravděpodobností mohou skutečně pomoci.

Uff, ještě že lékaři dnes neléčí Vašim stylem. Tj. třeba:
Pacient má rakovinu: bylinné čaje jsou přece čistým přírodním zdrojem, ale cytostatika jsou nehezká chemie.
Že pacient po léčbě čajem na 99,9% zemře, zatímco cytostatika by ho na 60% mohla zachránit? To není důležité, správnou léčbu volte srdcem: cytostatika jsou přece chemie, ale čaje jsou čistá příroda. Volte čaje!

Petr Henych - Liberec

Pane Trávníčku Čtvrtek, 10.Ledna 2013, 22:53:8

Mýlit se můžu úplně ve všem - rozhodně nejsem z těch, kteří si tohle nepřipouštějí.

Tím množným číslem jsem myslel to, že nežijeme ve vzduchoprázdnu. Nemůžu si nad špatnými výsledky voleb umýt ruce s pocitem nadřazenosti nad "těmi co nepoužívají mozek." Udělal jsem dost pro to, aby to dopadlo jinak?
Před 3 lety jsem také nevěřil, že někdo rozumný bude vybírat z tria ODS+TOP09+VV. A skončilo to málem ústavní většinou. Důsledky poneseme všichni ještě dlouho.

Jinak vaši snahu chápu, ale mně jsou bližší ti, kdo v prvním kole budou volit podle svého svědomí, nezlobte se. Na taktizování bude dost času příští týden.

Martin Pleva - pedagog, Brno

P. Henychu, Čtvrtek, 10.Ledna 2013, 23:20:23

žádný rozdíl mezi prvním a druhým kolem ve skutečnosti neexistuje - toto nejsou parlamentní volby! Třetí místo je totéž co nula hlasů.

A propos, jestli se mohu zeptat, koho budete volit vy?

Jiří Eliáš - rolník, Malíč

Pěkně napsáno od pana vlasáka Čtvrtek, 10.Ledna 2013, 23:36:30

..ale ta diskůze, ta diskůze,
každý nechť si volí koho uzná za vhodné.
přesvědčování ?
proč?
je to furt dokola ten samý způsob myšlení a uvažování, v intencích politikaření, tipování, coby kdyby, bojím se že tam bude ten či onen, přesvědčování o své vykalkulované pravdě a dalo by se snad říci také prokrátkodobé. Porovnávání toho či onoho, ten je lepší či horší než onen, ten je levičák, pravičák atd., atp.
Cožpak není vidno, že je potřeba právě tento způsob uvažování změnit ?
Kampak asi vede to neustálé hledání protivníka, levého či pravého, zeleného nebo žlutého, vrchního nebo spodního, to neustálé především mentální krájení společnosti na různé části a součástky?
Furt se budem ve svých hlavičkách pinožit v tom stejném bordýlku a smrádku tohoto přizdipřikaďourkovaného vystrašákovaného smýšlení?
Není lepší nesoudit a neposuzovat a neodsuzovat a nezatracovat a ........ bližního svého (třeba názorem spíše vdáleného)?
Co takhle třeba respektující přístup, sjednocování, společné tvoření společnosti založené na vzájemné empatii?

omlouvám se za ten slovní průjem, ale jaksi mi to nedalo

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

Antroposofií proti kapitalismu? Vzýváním mravnosti proti kompradorské buržoasii? Už se fakt těším, jak z toho Nečas, Kalousek, Klaus a Schwarzenberg půjdou do kolen, uroní slzu a omluví se za všechna „pochybení“! Pátek, 11.Ledna 2013, 06:38:3

Richard Vlasák: JD „…o jehož filosofickém zázemí nevím vůbec nic…“
-- Nemůže to být třeba tím, že Vás nenapadlo se o to zajímat?

…„postoj“ … „rozhodnutí, které činíme s ohledem k mravnímu řádu“ … „věcná řešení s vědomím věčnosti“ … - (bez komentáře)

„Obávám se, že případný neúspěch Jiřího Dienstbiera oslabí jeho vnitrostranickou pozici…“
-– Vážně se OBÁVÁTE? To máte o ČSSD takový strach? A umíte tu tezi o oslabení také zdůvodnit?

"Jakou autoritu bude mít (JD) na české pravici?...“
-– A jakou bude mít „levicová liberálka“ Táňa Fischerová, která notabene nemá reálnou šanci postoupit do druhého kola, a pro niž by umístění na 4. či 5. místě bylo gigsntickým úspechem?!

„Radujme se z voleb jako ze svátku republiky…“
-– Ano! Radujme se, protože to je asi tak vše, co můžeme.

Vojtěch Klusáček: „Volit Táňu Fischerovou znamená pomoct do druhého kola Fischerovi se Zemanem.“
-– ANO!

Luděk Ševčík“ „A takhle toho určitě nedosáhneme!“
-– Kdo „my“? Asi nemáte na mysli čtenáře DR, rozdělení do táborů několika kandidátů, představují asi jednu desetinu promile oprávněných voličů, tj. v případě 60-ti procentní volenbní účasti několik desetin promile. Jaký to asi může mít dopad na výsledek voleb?

Tomáš Tožička: „Dienstbier se už mohl kandidatury dávno vzdát ve prospěch zkušenější Táni, neudělal to…“
-– To je rozkošná „myšlenka“. Proč jste mu to nenavrhl, dokud byl čas?

Jiří Eliáš: „Co takhle třeba respektující přístup, sjednocování, společné tvoření společnosti založené na vzájemné empatii?“
-– Prima, jdeme na věc. A ta vzájemná empatie – to jako koho vůči komu? Zimoly ke Kalouskovi, nebo Klause k Zemanovi, nebo antroposofů ke KSČM?

---

A zatímco hospody, kavárny, debatní kroužky středoškoláků a internetové blogy se zalykají radostným předvolebním vzrušením, bude se privatizovat Bulovka, kladenská nemocnice (už chápete, proč bylo třeba uvěznit Davida Ratha, a proč nemohl být vyšetřován na svobodě?) a třeba i Karlův Most (Jan Kněžínek), loupežníci budou zase chvíli loupit nerušeně, protože ne ně nedopadá světlo nejsilnějších mediálních reflektorů.

---

Mám takový dojem, že požadavek myslet srdcem a cítit hlavou, který zde vyslovila paní Štěpánka Šprynarová, může v konfrontaci s myšlenkovým světem pana Richarda Vlasáka působit jako vzor politické střízlivosti.

Navandru_007_ego

Jan Zilzer z Chudobince - Praha-Řeporyje

až na nepodstatné drobnosti Pátek, 11.Ledna 2013, 06:42:35

vcelku souhlasím s předřečníkem.

Dodal bych, že z článku není jasné autorovo chápání politiky a vlastně ani racionální důvody, proč "volí Táňu Fischerovou, a ne Jiřího Dienstbiera". Sám pro sebe v tom ale má - doufám - jasno.

Jiří Vyleťal - Praha 5 Stodůlky

Co je konečný výsledek - pro pana Vojtěcha Klusáčka - Pátek, 11.Ledna 2013, 09:07:17

Jen na malou vysvětlenou, pane Klusáčku, abychom nemluvili každý o něčem jiném.

Ano, konečný výsledek voleb je zvolení jednoho z kandidátů.

Avšak konečný výsledek, jak o něm mluvíte ve Vašem zahajovacím vstupu do debaty, je pro mne to, co o mne bude soudit Bůh, až stanu před jeho tváří.

A protože bych byl rád, kdyby Bůh shledal, že mezi mými nesčetnými hříchy je také něco trochu dobrého, co stojí za jeho milost, řídím se raději vlastním svědomím než doporučeními a kalkuly jiných. Doporučuji totéž.

S pozdravem a přáním toho nejlepšího Vám i všem čtenářům
Váš Jiří Vyleťal

Bohumil Trávníček - Brno

Pane Tožičko, Pátek, 11.Ledna 2013, 09:22:59

napsal jste:
"Dienstbier se už mohl kandidatury dávno vzdát ve prospěch zkušenější Táni, neudělal to, tak nikdo nemůže chtít, aby to udělal Táňa. :-)"

Promiňte ale já si týmovou spolupráci v prosazování určitého programu představuji jinak.

Pan Dienstbier a paní Fischerová určitou dobu soutežili ve schopnosti REÁLNÉ prosadit program levice.

Nade vší pochybnost se ukázalo, že větší schopnost k prosazení má pan Dienstbier.

Ve fungujícím týmu - kde je důležitější kooperace než konkurence - se méně schopný podřizuje více schopnému. Cílem je totiž prosazení programu a ne sebeprezentace člena týmu.

Vždy platí jedna zásada, kterou opravdu doporučuji si zapamatovat:

Každý systém (tým) je tím konkurenceschopnější vůči svým konkurenčním systémům, čím kooperaceschopnější jsou jeho složky (členové týmu).

To je přírodní zákon.

Jak jej chcete obejít?

Img_4546

martin škabraha - autor erót-ické literatury

p. Vyleťalovi Pátek, 11.Ledna 2013, 11:25:4

Existuje etika svědomí a existuje etika odpovědnosti. K demokratické politické kultuře patří schopnost vyvažovat tu první tou druhou. Můj hlas prostě není jenom můj, musím se zajímat i o to, jaké je jeho místo mezi hlasy druhých. Lidé nesledují průzkumy proto, že jsou ovce, ale proto, že jsou demokraté.

Z toho samozřejmě ještě nevyplývá, že máte volit JD místo TF. Jenom si myslím, že víra ve vítězství TF prostě vychází z ignorování toho, co si pravděpodobně myslí ostatní voliči.

Nejde mi o jméno kandidáta. Jde o ten princip uvažování. Není upřednostnění vlastního zalíbení-se před Bohem projev sobectví? Podle mne ano. Cynicky to vyjádřil Machiavelli: kdo nadřazuje vlastní spásu zájmu vlasti, ať nedělá politiku.

Tomáš Tožička - Duchcov

Myslet politicky je nezbytné Pátek, 11.Ledna 2013, 12:13:4

Volba TF je jasná politická volba. Já doufám, že ukáže, že je tady skupina lidí, kteří chtějí změnu a ne jen povšechné řeči.

ČSSD měla 15 let na to, aby tuto skupinu integrovala. yli jim nabízeny konkrétní kroky i konkrétní kandidáti. Kašlala na ně, vysmívala a vysmívá se jim.

A když jim teče do bot, volá po jejich podpoře. Kromě Vladimíra Špidly, Luboše Zaorálka či Petra Petržílka jsem nezaznamenal žádnou proaktivní snahu představitelů ČSSD spolupracovat se sociálně liberálními občanskými organizacemi.

Historie touto volbou nekončí. A pokud bude mít ČSSD zájem, aby ji podporovali i voliči TF, má minimálně dva roky na to, aby to ukázala. Pokud jim však nyní voliči TF hlas odevzdají, vznikne dojem, že si zase můžou dělat co chtějí, smát se a nechat prožírat budoucnost ve korupčních aférách svých kmotrů.

Mohou, ale bez mého hlasu. Navíc čím víc hlasů nad 3 procenta bude Táňa mít, tím je reálnější vznik nové struktury...

Luděk Ševčík - OSVČ

Pátek, 11.Ledna 2013, 12:52:34

Pane Tožičko, vy možná budete mít radost při volebním výsledku TF nad 3 procenta. Pokud však tato 3 procenta budou chybět JD na postup do druhého kola, bude tato vaše radost vyvážena smutkem velkého množství vašich spoluobčanů, na které velmi tíživě dopadají kroky současné vlády. Neboť oni nejsou strůjci svéh osudu, protože většinou nejsou poučeni o důsledku své volby. Vy jste.

Tomáš Tožička - Duchcov

Pane Ševčíku Pátek, 11.Ledna 2013, 13:24:48

Kdybyste se zúčastnil setkání TF s jejími voliči, velmi záhy byste zjistil, že její překryv s JD je maximálně pětinový, ne-li šestinový. Další dvě šestiny by bez existence Táni mohly volit Roithovou, Franze i Karla.

ALE! TF především zvyšuje počet voličů, protože mnoho lidí, nebýt Táni by k volbám nešlo. To možná byli kdysi potencionální voliči levice, ale její politika je definitivně odradila. Naděje představovaná Táňou je dostala znovu do volebních místností.

A pokud jde o to kdo je a kdo není strůjce svého osudu. S Táňou mě spojuje přesvědčení, že nemůžeme dělat za lidi věci, které maji oni v rukou. A nebudeme je ani přesvědčovat či misionařit. Naše akce a přednášky a články jsou otevřené. Pokud nás někdo někam pozve, rádi přijedeme.

Ale nebudeme dělat lepší svět pro všechny, ať se jim to líbí nebo ne. Na to jsou tu ty ostatní strany a kandidáti. Pokud je někdo zdravý a gramotný, pak má i bez znalosti cizích jazyků možnost najít si relevantní informace. Pokud to nedělá, státní paternalismus ho nezachrání.

Filip Zíka - Úsobí

Pátek, 11.Ledna 2013, 13:44:6

Pokud dobře vím, tak kandidatura TF nevzešla z její iniciativy, ale byla k ní někým dotlačena...Pokud má tedy pravdu teze, že TF bere hlasy Jiřímu Dientsbierovi to si jí nikdo z ních neuvědomoval?
Volím Miloše Zemana, tak je mi to jedno, ale svědčí to o neschopnosti přívrženců této názorové platformy jednat pragmaticky.

Jana Maříková - České Budějovice

Pane Kopecký, Pátek, 11.Ledna 2013, 14:32:2

chápu, že jsme se názorově rozešli, vaše argumenty nezpochybńuji, kromě jediného - zmiňujete privatizaci kladenské nemocnice a nutnost Rathova uvěznění. Ptám se tedy - co udělala ČSSD proti uvěznění Ratha? Nic,nepoukázali veřejně ani na podivnosti jeho vazby, dali rychle ruce pryč. Jestli si myslíte, že ČSSD zabrání privatizaci nemocnic, tak bez Ratha ani omylem. JD by mohl,pokud to myslí s rovným přístupem ke zdravotní péči upřímně, ale na postu premiéra. Jako prezident s tím moc nenadělá.
Pane Plevo, Trávníčku a spol. - už jste únavní. Vaše argumenty taktéž. Mně osobně je úplně jedno, co Zeman provede ČSSD a jaké to bude mít důsledky,myslím si , že strach má velké oči.možná jen hoši budou muset hnout zadkem a něco dělat. Daleko víc mě děsí Schwanzenberg.

Tomáš Tožička - Duchcov

Odbory = problém ČSSD Pátek, 11.Ledna 2013, 14:39:10

Pánové a dámy, pláčete pěkně, ale na špatném hrobě. Když si ČSSD nedokázala zajistit ani podporu šéfa odborů, pak je zbytečné se rozčilovat nad několika "ztracenými hlasy" pro TF!

Bohumil Trávníček - Brno

Paní Maříková, Pátek, 11.Ledna 2013, 15:54:22

Pokud Vám připadají naše argumenty únavné, nečtěte je. To je moje přátelská rada Vám. Určitě si nepřeji abyste šla volit unavená. Mohla byste pak volit chybně a to by byla pro obyvatele tohoto státu rána.

Bohumil Trávníček - Brno

Pane Tožička, Pátek, 11.Ledna 2013, 15:59:26

S těmi odbory máte pravdu. Ale ta Vaše stereotypizace "my (čistá a schopná občanská společnost) a oni (pošpiněná neschopná ČSSD)" mně osobně děsí.
Protože bez kooperace subjektů, které mají defacto blízký hlavní cíl, nepochybně zase vyhraje neoliberální pravice, která umí táhnout za jeden provaz a nepodstatné animozity dovede ignorovat.

Tomáš Tožička - Duchcov

Máte pravdu pane Trávníčku Pátek, 11.Ledna 2013, 17:41:41

bez spolupráce to nejde. Ale na to musí být být dva. A jak už jsem napsal, zatím je to dost jednostranné. I TF mohla být už dávno jako nezávislá na kndidátce ČSSD. Odmítli ji stejně, jako odmítli Annu Šabatovou za senátorku. Mohli mít své noviny s řadou skvělých autorů, kterým dnes nezbývá, než psát sem. Místo toho je vyházeli z práce.

Stejně mnoho z nich bude volit JD.

Bohužel ČSSD se zatím jeví jako nepoučitelná a na žádnou budoucí strukturovanou spolupráci to moc nevypadá. Teda pokud se Sobotkovi nepodaří prosadit volitelná místa na všech kandidátkách pro aktivisty. K čemuž jsou skeptičtí i mnozí uvnitř ČSSD.

Luděk Ševčík - OSVČ

Pane Tožičko Pátek, 11.Ledna 2013, 17:57:59

Ale jistě nepopřete, že směr, který prosazuje v ČSSD JD, je tím, co tato levicová strana potřebuje. A nemůžete popřít, že by jeho zvolení bylo velkou podporou Sobotkova křídla. Takže asi na tom něco bude, že kandidatura TF je brzda pozitivního hnutí v ČSSD.

Jana Maříková - České Budějovice

Pane Trávníčku, Pátek, 11.Ledna 2013, 18:56:28

budu číst až vaše další argumenty k jinému tématu. Ne příští týden na téma KDYBY. Pane Ševčíku, promiňte neznalost, ale kde se vzala ta pověra, že Sobotka Bohuslav je v něčem progresivní? Jsem opravdu zvědavá na odpověď, kromě té, že vedle Haška a Škromacha vypadá progresivně každý kromě Jocha a Bátory.

Tomáš Tožička - Duchcov

:-)) Pátek, 11.Ledna 2013, 19:49:43

Pane Trávníčku, Tániny voliči by Dienstbiera nepodpořili, protože v kampani nepředstavil alternativu, která by jim vyhovovala. Dá se nám tak maximálně vyčítat, že jsme přivedli k volbám znechucené voliče, kteří by jinak nešli.

Bohumil Trávníček - Brno

Pane Tožička, Pátek, 11.Ledna 2013, 21:09:11

ona víra hory přenáší, ale taky zaslepuje racio. Doufám, že zde nakonec nezačnete tvrdit, že paní Fischerová efektivně ubírá hlasy Zemanovi a Fischerovi a tím vlastně podporuje JD.

Ale s touto debatou končím. Přesvědčit se mně Vás nepodařilo a teď už je to jedno. Doufám, že se mi podařilo přesvědčit aspoň některé čtenáře diskuse.

Přestože Vaši taktiku považuji za hrubou politickou chybu části liberální levice, navrhuji udělat za tím tlustou čáru a od teďka, kdy už to nejde zvrátit, se již oreintovat jen na budoucí spolupráci v prosazování rozumného programu.

Omlouvám se Vám tedy jestli jste některé mé "útoky" vnímal jako moc ostré. Ujišťuji Vás, že to nebylo z nějaké osobní nevraživosti, ale jen ze snahy prosadit to co je podle mne rozumné. Dovolte tedy abych Vám nyní, kdy už je to fuk, vyjádřil velké osobní sympatie za většinu Vašich ostatních postojů.

Jan Samohýl - Programátor, Praha

stěžujte si na volební systém, ne na voliče Pátek, 11.Ledna 2013, 22:12:34

Já myslím, že ta hádka o to, zda volit takticky nebo srdcem postrádá smysl. Je to každého věc. Chci k tomu říct, co v této diskusi zatím nezaznělo.

Problém je ve zvoleném (nebo spíše daném) volebním systému. Existují daleko modernější systémy (např. moje oblíbené range voting), které nezahazují žádnou informaci od voličů (současný zahazuje až 75% hlasů dohromady v obou kolech), a jsou (kromě jiných pěkných vlastností) odolné vůči klonování (tedy můžete postavit podobných kandidátů kolik chcete, na výsledku to nic nezmění). A speciálně u range voting takřka nelze takticky hlasovat (nebo lépe řečeno, je taktické vždy volit podle vašich vlastních preferencí).

Luděk Ševčík - OSVČ

Paní Maříková Sobota, 12.Ledna 2013, 08:22:12

Odpověděle jste si sama.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.