Grécky tlakový hrniec

Volby v Řecku byly hlasem proti úsporné politice a dvěma hlavním politickým stranám. Elity EU nejsou schopné respektovat demokratický verdikt, ani změnit svou politiku. Evropská krize není jen hospodářská, je i politická.

Voľby v Grécku boli hlasom proti úspornej politike a proti dvom politickým stranám, ktoré krajine vládli od konca vojenskej diktatúry. Nepodarilo sa sformovať novú vládnu koalíciu. Politický establišment v EÚ podľa všetkého ale nie je pripravený akceptovať, že v Grécku sa hlasovalo proti politikám, ktoré Únia presadzuje. Na jednej strane sa snažia európski politickí lídri voličov v Grécku vydierať – chcú, aby v nadchádzajúcich predčasných voľbách hlasovali poslušnejšie. Na druhej strane pripravujú európsku verejnosť na prípadný nútený výstup Grécka z eurozóny.

Jednoznačné hlasovanie proti úspornej politike by nemalo nikoho prekvapiť. Táto politika nielenže spôsobila ohromujúci sociálny úpadok, ale nedokázala splniť ani vlastné ciele. Namiesto prehodnotenia politiky však Európska komisia a Medzinárodný menový fond jednoducho volí ich pritvrdzovanie. Aj liberálni komentátori z Financial Times pripúšťajú, že politiky EÚ a MMF spôsobia v Grécku desaťročie trvajúcu hospodársku depresiu. Už teraz Grécko prežíva tak dlhú recesiu, akej počas aktuálnej krízy nečelila žiadna iná európska krajina.

Pokračujúci hospodársky prepad a vysoká nezamestnanosť majú negatívny dopad na príjmovú stránku rozpočtu. Recesia spôsobená politikou škrtov zhoršuje problémy s verejným dlhom. Aj grécky bankový sektor, ktorý sa pred krízou vyznačoval skôr konzervatívnou úverovou politikou, je čoraz zraniteľnejší. Vonkajšie nerovnováhy sa v dôsledku recesie síce zmiernili, ale iba neveľmi. V roku 2010 vývoz pokryl iba 28,7 % dovozu. Grécku by naliehavo potrebovalo opätovne spriemyselniť, aby viac národnej spotreby mohlo byť krytej z lokálnej produkcie. Táto problematika sa ale v programoch EÚ a MMF vôbec neobjavuje.

Keď už bolo jasné, že zástancovia línie pokračovania úspornej politiky – Nová demokracia (ND) a PASOK – nebudú schopní vytvoriť vládu, poprední politickí predstavitelia EÚ zostra vyhlásili, že buď Grécko bezpodmienečne príjme politiku EÚ a MMF, alebo bude musieť odísť z eurozóny. Niektorí politici dokonca zašli tak ďaleko, že vyhlásili, aby sa uvažovalo dokonca o odchode Grécka z EÚ. Establišment EÚ teda sformovanie novej vlády rozhodne neuľahčil. Akurát čo pripravil pôdu pre kampaň založenú na strašení v podaní ND a PASOK-u, podľa ktorej sú iba dve možnosti – prijatie úsporných politík diktovaných Úniou alebo chaos.

V zahraničnom spravodajstve sa často hovorí o tom, že občania Grécka hromadne vyberajú svoje bankové úspory. Údaje o rozsahu tejto aktivity sa rôznia. Zatiaľ čo podľa Financial Times sa medzi voľbami 6. mája a polovicou mesiaca zaznamenal odliv 5 mld. eur vkladov, turecký hospodársky denník Dünya hovorí iba o odlive vo výške 1,2 mld. eur. Bežne sa o hromadných výberoch bankových vkladov v médiách otvorene nereportuje, aby sa predišlo stupňovaniu už existujúcej neistoty. V prípade Grécka sa však deje opak a to sa hodí práve do strašiacej kampane. Tlak na Grécko stupňujú aj MMF a ECB. Európska centrálna banka presúva zodpovednosť za podporu gréckych bánk na grécke národné orgány.

Prevládajúca politika očividne zhoršuje krízu. Elity EÚ nie sú ochotné akceptovať demokratický verdikt, ktorý nie je v súlade s ich predstavami, ani nie sú ochotné revidovať svoju politiku. Európska kríza zďaleka nie je len krízou hospodárskou, ale aj politickou.

A co si myslíte vy? Diskuse (1 příspěvek)

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

takovéto komentáře Středa, 23.Května 2012, 08:45:3

by se měly číst a diskutovat v hodinách občanské výchovy - pakliže něco takového ještě na školách existuje (tiším, že gymnasia mají "základy společenských věd"). Pak by snad ubylo těch, kteří když čtou slovo kapitalismus začnou křičet "ideologie"!

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.