Slama

Bohumil Sláma

Profil

Autor je absolventem brněnské filosofické fakulty, psycholog, polyhistor a spisovatel, autor knih Milostné koláže, Zapomenutý prorok Tomáš G. Masaryk a editor knih K.H.B. a T.G.M. o svobodném myšlení a Tomáš G. Masaryk, neomodernismus a Charta 2012.

Komentář

Proč, ani já, nejsem komunistou

Autor jmenuje deset tezí, které vysvětlují neslučitelnost komunismu s demokracií.

Komentář

Svoboda jako únik

Svobodu jako pojem chápeme různě. Pro někoho to může být únikem od sebe samého, od vlastního vědomí a svědomí. „Svobodní“ pak jsou, když kolem sebe vidí nepravosti a nezasáhnou.

Komentář

Jak na pravičáky, (neo)liberály a konzervativce

Bohumil Sláma rozebírá pojmy, jako jsou pravicovost, liberalismus a konzervatismus. Jaký je mezi nimi vzájemný vztah a na jaký háček můžeme narazit u konzervatismu?

Komentář

Odpověď kolegovi Soukupovi, Ježíš versus Mohamed

Bohumil Sláma pokračuje v polemice s Danielem Soukupem o Tomáši Halíkovi a katolické církvi. Ve svém textu srovnává Ježíše a Mohameda.

Komentář

Proč (nejen) politici pomíjejí teorii a Masaryka?

O literaturu věnovanou T. G. Masarykovi není příliš velký význam a to ani mezi členy politických stran. Nemají prý na teorii čas. Podle Masaryka byla ale naopak teorie tím rozhodujícím.

Image

Komentář

Pyšní na Halíka?

Bohumil Sláma ve svém textu konfrontuje Tomáše Halíka, který před časem obdržel Templetonovou cenou, tzv. Nobelovu cenu za náboženství, s některými problematickými rysy katolické církve.

Zobrazeno 6 / 6