Foto_2

Tomáš Korda

Profil

Autor je studentem politologie na FF UK. Publikuje v časopisu Solidarita.

Komentář

Rozum přítomný v násilí

Následující text vysvětluje přerod pojmu rasisty v „identitáře“. Z přerodu vyplývá, že identitář není nikdo jiný než stinný dvojník takzvaného humanisty.

Komentář

Volby do Evropského parlamentu, které mohly něco změnit

Volby do Evropského parlamentu mohly něco změnit, ale bývalo by nejprve třeba překonat slogan, že kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zrušily.

Komentář

Pravda demokratických voleb

Volby v demokratickém řízení vyvolávají řadu otázek. Co vše svým hlasem můžeme dát najevo? Nakolik je možné pomocí voleb něco změnit? A mají volby nakonec vůbec nějaký smysl?

Zobrazeno 3 / 3