Jindřich Beránek

Profil

Autor je mluvčím Klubu novinářů Pražského jara ˙68 při Syndikátu novinářů ČR, mezi jehož zakládající členy na podzim 1989 patřil; v novinách pracoval v letech 1961 až 1969 a pak po roce 1989, kdy byl mj. posledním šéfredaktorem Práva lidu (1994 a pak 1997-2001), před tím zástupcem šéfredaktora Svobodného slova (1992–93); po roce 2001 spolupracoval s redakcí měsíčníku Trend, který přestal vycházet v roce 2010. V loňském roce vydal jako editor kolektivní monografii o novinářích a médiích v roce 1968 Souboj slova a obrazu s mocnými.

Esej

Deset let bez Jirky Loewyho

Na začátku ledna uplynulo deset let od smrti Jiřího Loewyho. Zveřejňujeme text Jindřicha Beránka, ve kterém na tohoto významného novináře vzpomníná.

Zobrazeno 1 / 1