Jindrcihberanekcb

Jindřich Beránek

Profil

Autor je mluvčím Klubu novinářů Pražského jara ˙68 při Syndikátu novinářů ČR, mezi jehož zakládající členy na podzim 1989 patřil; v novinách pracoval v letech 1961 až 1969 a pak po roce 1989, kdy byl mj. posledním šéfredaktorem Práva lidu (1994 a pak 1997-2001), před tím zástupcem šéfredaktora Svobodného slova (1992–93); po roce 2001 spolupracoval s redakcí měsíčníku Trend, který přestal vycházet v roce 2010. V loňském roce vydal jako editor kolektivní monografii o novinářích a médiích v roce 1968 Souboj slova a obrazu s mocnými.

Komentář

Kotrmelce sociálnědemokratické politiky v Praze

Jindřich Beránek rekapituluje historii pražské ČSSD, její hlavní postavy, volební a povolební strategie a poukazuje na chyby, které vedly ke ztrátě důvěry voličů.

Image

Komentář

Tradičně nedemokratické primární volby v ČSSD

Jindřich Beránek, novinář, poslední editor Práva lidu a iniciátor Vyšehradské výzvy, popisuje problémy, které již léta provázejí vnitrostranickou organizaci sociální demokracie a brání jí stát se skutečnou ochránkyní principů solidarity.

Image

Vzpomínka

Naše paní Boženka

Vzpomínka na Boženu Fukovou, jednu ze čtyř poslankyň a poslanců Národního shromáždění, kteří odmítli souhlasit se sovětskou okupací. Ve čtveřici statečných byla jedinou Slovenkou. Její jméno bylo z celého kvartetu nejméně připomínáno.

Esej

Deset let bez Jirky Loewyho

Na začátku ledna uplynulo deset let od smrti Jiřího Loewyho. Zveřejňujeme text Jindřicha Beránka, ve kterém na tohoto významného novináře vzpomníná.

Zobrazeno 4 / 4