A_

Alexandr Ač

Profil

Autor pracuje v Centru výzkumu globální změny AV ČR v Brně. Doktorský titul získal v oboru aplikované ekologie. V současné době se věnuje výzkumu rychle rostoucích dřevin pro energetické využití.

Komentář

Oceány v ohrožení

Doposud nás oceány velmi účinně chránily před oteplováním, které by bez nich postupovalo o dost rychleji. Jenomže už i jim docházejí ochranné mechanismy. Nárůst kyselosti oceánů probíhá dnes mnohem rychleji než v minulosti.

Zobrazeno 1 / 1