Profil

Libor Prudký

Profil

Autor učí sociologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Působí jako člen expertní skupiny v rámci meziresortní komise pro zpracování koncepce práce s bezdomovci v ČR.

Komentář

Milion chvilek – vlajková loď občanství

Základní smysl Milionu chvilek pro demokracii je v tom, že společnosti vštěpuje smysl aktivního občanství. Společnost, v níž je takováto dovednost vyspělá a všeobecně rozšířená, se nemusí být o svobodu a demokracii. A naopak.

Image

Komentář

Jak skutečně pomáhat lidem bez domova

Problém lidí bez domova musí být chápán jako problém společnosti. Zásadní je překonat bariéru odsudků, tím spíše, že problém ohrožení ztrátou bydlení se rozrůstá na další a další vrstvy obyvatelstva.

Image

Komentář

Naděje na jednotné vedení státu

Sociolog Libor Prudký sarkasticky glosuje pokles zdejší politické kultury, který v posledních letech zosobňují zejména nejvyšší státní představitelé.

Image

Komentář

Poučení ze srpna 1968

Ačkoli slovo „poučení“ může vyvolávat nepříjemné konotace, stojí za to podstoupit sebereflexi. Poznatky z nedávné minulosti nám mohou být užitečné při řešení současných problémů, myslí si Libor Prudký.

Komentář

Občanské vzdělávání pro Klause juniora

Václav Klaus sice brojí předvídatelnými předsudečnými pseudoargumenty proti občanskému vzdělávání, ale sám tím bezděčně poskytuje příklad, proč je nám ho tolik zapotřebí.

Komentář

Aby se sociální demokraté mohli brát vážně

Libor Prudký, dosavadní volič sociální demokracie, formuluje důvody, proč by z jeho pohledu neměla tato strana souhlasit se vstupem do vlády s Andrejem Babišem.

Komentář

Zkusme více spolupracovat

Libor Prudký reaguje na kritiku Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Problém bezdomovectví podle něj nevyřešíme bez spolupráce.

Komentář

Bude respekt k lidským právům základem vládnutí?

Nová vláda se od té předchozí může lišit v tom, že se zaměří na humanizaci politiky. Základem a smyslem rozvoje společnosti a vládnutí vůbec je všestranný lidský rozvoj. Důležitým krokem je vytvoření ministerstva pro lidská práva.

Komentář

Chudoba je velké téma naší současnosti

Chudoba je problém nejen obživy a přežití, ale také sociální nejistoty, vykořenění, beznaděje a tudíž i hledání kompenzací: od alkoholu či jiných drog, přes další deviace nejrůznějšího druhu, až k zoufalým protestům a násilnostem.

Komentář

Psi skočili po kosti...a nejspíš se sežerou navzájem

Hašek, Onderka, Tejc a další ukázali, že sociální demokracii je potřeba vyloučit z jednání o budoucí vládě. Protože s tak nesolidním partnerem nelze vyjednávat.

Komentář

Vývoj práce s bezdomovectvím v ČR

Zveřejňujeme text, ve kterém Libor Prudký shrnuje, čeho se za vlády pravice podařilo dosáhnout v řešení problematiky bezdomovectví. Velkým úspěchem byl vznik Koncepce práce s bezdomovci. Nejedná se však zásluhu minulé vlády.

Komentář

Na okraj „Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020“

Minulý týden vláda přijala „Koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR“. V mnoha ohledech se jedná o přelomovou záležitost. Nejdůležitější pro realizaci koncepce však bude kooperace a koordinace všech zúčastněných aktérů.

Zobrazeno 12 / 12