Pavlorek

David Pavlorek

Profil

Autor studuje na FF UK, kde také aktivně působí v akademickém senátu fakulty a ve Studentské radě. Je zároveň členem akademického senátu univerzitního.

Komentář

Jediný způsob, jak účinně porazit Babiše, je naučit se vyhrávat volby

Nevrátí-li se politika do programové roviny, budeme se dále propadat do neliberální demokracie, v níž jde primárně o moc jako takovou, a ne o ideje.

Image

Komentář

Je vzdělání skutečně naší prioritou?

David Pavlorek rozebírá současnou situaci zaměstnanců ve školství a jmenuje důvody a souvislosti, které vedly k vyhlášení stávkové pohotovosti a plánování protestních akcí.

Glosa

Žába s myší bojuje, rukojmí je jinde

TOP 09 na sebe vzala úlohu obhájce parlamentní demokracie a ústavních principů v ČR. Z jejího postoje však čiší póza zejména z toho důvodu, že hájí parlamentní demokracii vůči špatnému subjektu.

Komentář

Tři argumenty pro Zemanův postup

Existuje několik důvodů, proč prezidentův krok jmenovat úřednickou vládu nelze jednoznačně vnímat jako nelegitimní. Za situace, kdy ČSSD odmítala sestavovat kabinet, jej jeho slib zastavit Nečasovu vládu k tomuto jmenování spíše donutil.

Zobrazeno 4 / 4