Vladim_ra_lesensk_

Vladimíra Lesenská

Profil

Autorka je poslankyní ČSSD, členkou Výboru pro sociální politiku a předsedkyní podvýboru pro pracovní právo a zaměstnanost.

Komentář

Pohár trpělivosti už přetekl

Řešením současné situace je rozpuštění Sněmovny a předčasné volby. Sociální demokracie v součinnosti s dalšími demokratickými levicovými stranami bude mít v případě svého vítězství v nových volbách co napravovat.

Komentář

Pracovní agentury - jak dál?

S rostoucím počtem nezaměstnaných se objevují i pokusy vlády s nezaměstnaností bojovat. Jejich součástí je i snaha regulovat činnost pracovních agentur – ale jde zde vláda dobrou cestou?

Komentář

Kam se vytratila úcta ke stáří? Kam spějeme?

Politika posledních dvou pravicových vlád znamená pro společnost hluboký regres a odklon od listopadových ideálů. Namísto demokratické rovnosti zažíváme nástup zákonů džungle, zákonů silnějších.

Komentář

Důležitý zákon nesmíme nechat projít bez povšimnutí

Bez větší pozornosti médií a veřejnosti prochází legislativním procesem zákon, který privatizuje úrazové pojištění zaměstnanců.

Zobrazeno 4 / 4