Kolman2010

Petr Kolman

Profil

Autor je odborný asistent na PF MU v Brně, člen rozkladové komise ČNB, člen legislativní komise Rady JMK, nestraník.

Komentář

Nelze steak sníst a současně mít, Petro K.!

Existence daňových rájů představuje problém nejen pro Českou republiku, ale řeší ho celá Evropská unie. A všude v těchto státech jsou sportovci a jiné celebrity za využívání těchto rájů legitimně kritizovány.

Image

Komentář

Komunální politika je řehole, ale i výzva

Sledovat brněnskou komunální politiku je velice zajímavé, obzvláště v tomto volebním roce: svou účast v podzimních volbách ohlásili aktivisté doposud známí z recesistického webu Žít Brno.

Komentář

Prolomit dánské alkoholové vlny

Stejně jako loni i letos se čeká, že do Prahy v následujících dnech přijedou mladí dánští turisté. Před rokem se to neobešlo bez problémů, je nějaká cesta, jak řádění podnapilých lidí v ulicích omezit?

Komentář

Cikáni do práce aneb měl jsem se učit lépe?

Ochrana svobody projevu se týká i reklamy, ale má to své meze. Vždy je třeba poměřovat a vyvažovat jednotlivé zájmy, kupříkladu zájem na zachování svobody projevu a zájem na ochraně určité skupiny či jednotlivce před tímto projevem.

Komentář

Marihuana a prevence

Případ policejního zásahu na tzv. growshopy otvírá řadu důležitých otázek. Jak silná je v Česku skutečná právní jistota? Co stále brání používání marihuany pro lékařské potřeby?

Komentář

Předvolební fejeton aneb politici, nebojte se řemeslníků!

Známe to skoro všichni, řemeslník nikdy nepřijde v dobu, kdy Vám slíbil, či bez omluvy nepřijde vůbec, byť jste si kvůli němu vzali v práci volno. Řemeslnické práce jsou drahé, ale o to více mizerně udělané a reálné dovolání nikde.

Komentář

Zajímá dostupnost lékařské péče politiky?

České pacienty trápí přetíženost zubařských pohotovostí. Problém se ale týká pohotovostí jako takových. Míří na ně čím dál více lidí, ale jejich počet je nedostatečný.

Komentář

Ústavním soudcem pouze jednou

Českému ústavnímu soudnictví by prospělo omezení možnosti opakování mandátu ústavních soudců. Jedná se o předpoklad kvalitní konstituční justice. Současný stav, který nemá v Evropě obdoby, může ohrožovat soudcovskou nezávislost.

Glosa

Nový školní rok a šachy do českých škol i vězení

Zařazení výuky šachu včetně aktivní hry do školních osnov českých základních a středních škol by mohlo přinést rozvoj mnoha důležitých schopností a dovedností mimo jiné logického myšlení, smyslu pro strategii či paměti.

Glosa

Gestapo! Gestapo?

V poslední době se na různých protestních shromážděních směrem k policii často skanduje. Gestapo! Gestapo! Jedná se o hrubou urážku nejen dnešních policistů, ale také obětí skutečného Gestapa.

Glosa

Může si prezident jmenovat koho chce?

Pokud prezident jmenuje premiérem svého vazala – bez vazby na Poslaneckou sněmovnu – přestává dávat smysl kontrasignace jako ústavní pojistka. Navíc je to vláda nikoliv prezident, kdo odpovídá za rozhodnutí hlavy státu, které kontrasignaci vyžaduje.

Komentář

Politické strany a naše právo na informace

Právo na informace je důležitým právem, které umožňuje uskutečňovat další práva. Politické strany jako veřejnoprávní korporace svého druhu hospodařící s veřejnými prostředky by proto měly podléhat zákonu o svobodném přístupu k informacím.

Komentář

K nutné obraně aneb Nepřilévejme zbytečně oleje do ohně

Stávající právní úprava umožňuje v případě napadení dostatečnou obranu, která může být i silnější než útok. Návrh Víta Bárty na posílení práva na obranu podle amerického vzoru je proto nebezpečným populismem.

Komentář

Ke kvalitě výuky na vysokých školách

Českým vysokým školám by zavedení funkčních míst docentů a profesorů možná prospělo; a ještě více by jim prospělo oddělení praktických učitelů-lektorů od učitelů-vědců.

Komentář

Jediná lékařská pohotovost v Brně a letošní krajské volby

Kraj by měl lékařské pohotovosti určit jako svou prioritu a zabezpečit pro občany více než jednu službu lékařské pohotovosti pro celé Brno a okolí, jak je tomu nyní.

Komentář

Zakážeme konečně kouření v restauracích a kavárnách?

Česká legislativa je oproti jiným evropským zemím nesmyslně prokuřácká. Nekuřáků je navíc v ČR výrazná většina. Přesto nemohou chodit do restaurací, aniž by byli vystaveni zhoubným důsledkům pasivního kouření.

Komentář

Proč chceme za více peněz stejně nebo dokonce méně muziky?

Autor polemizuje s komentářem Zdeňka Koudelky o přímé volbě prezidenta. Dosavadní způsob volby je podle něj funkční a neexistuje žádný důkaz, že přímo volení prezidenti jsou kvalitnějšími reprezentanty lidu. Schází tedy důvod ke změně.

Zobrazeno 17 / 17