Jan Wollner

Profil

Autor je historik umění.

Image

Recenze

Moderní umění a islámská revoluce

Umělec izraelského původu, který čerstvě absolvoval pražskou VŠUP, se ve svém posledním projektu zabývá íránským Muzeem současného umění. Jak je možné tyto disparátní geografie propojit?

Lustr_1_

Recenze

Lustry a spol.

Kdyby se někdo rozhodl psát dějiny poválečného abstraktního umění v Československu, rozhodně by se nejednalo o historii velkých pláten, jaká maloval např. Jackson Pollock, ale naopak o dějiny alternativních míst, kam se abstrakce uchylovala. Byly by to dějiny koberců a záclon, knižních obálek a ilustrací anebo lisovaných lustrů.

Image

Recenze

Paměť dočasného intenzivního přežívání

Ján Budaj provedl na přelomu 70. a 80. let se svou Dočasnou spoločnosťou intenzívneho prežívania ve veřejném prostoru Bratislavy sérii politicky zaměřených akcí. Část jeho archivu z té doby prezentuje pražská Fotograf Gallery.

Image

Recenze

Čí je to město?

„Čí je to město?“ ptá se stejnojmenná výstava v Karlin studios a upozorňuje tak na neblahou situaci pražské architektury a urbanismu, kterou s vyloučením veřejnosti určuje korupce a krátkodobé developerské zájmy.

Zobrazeno 4 / 4