Vaclav_cimba_portrait1

Václav Cimbál

Profil

Autor vystudoval katedru kulturologie FF UK, kde v současnosti působí v rámci postgraduálního studia. Specializuje se na kulturu současného města a vztah urbanismu a informačních technologií. Po absolvování studia pracoval ve státní správě v oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. V současnosti pracuje v Centre for Central European Architecture jako editor a koordinátor vzdělávacích a výstavních projektů. Pravidelně přispívá do časopisu Development News.

Komentář

Současná krize jako krize hodnot a kultury

Neexistuje neregulovaný, společnost konstituující trh. Existuje pouze mechanismus, nástroj, který svázán pravidly a podřízen etice, může v určitých, snadno kvantifikovatelných oblastech dobře sloužit.

Komentář

Strom, les a alej – k případnému obnovení kácení alejí

Strom, vytržen z jeho přirozeného prostředí, získal novou významnou úlohu při tvorbě krajiny zapojením do nových, umělých celků - alejí. Jejich kácení je projevem barbarizace společnosti.

Komentář

Kůrovec, brdský vojenský prostor a ČR jako skladiště

Nechceme-li, aby se naše krajina měnila ve skladiště, je třeba vytvořit bezzásahovou zónu, která bude v prvé řadě přírodou pro sebe, možná vědeckou laboratoří, ale určitě symbolem našeho postoje k přírodě a životu na Zemi.

Komentář

Důchody a nechtěná nutnost volby

Spíše než nekonečné možnosti volby přispívá ke kvalitě života možnost vymanit se ze světa věčného rozhodování mezi produkty a hlouběji se zamyslet nad životem i světem, tedy svoboda kritického myšlení, které je něčím jiným než dnes vládnoucí instrumentální racionalita.

Glosa

Manažeři a kasty

Je dobře v tuto chvíli tepat konkrétní chování, konkrétního managementu Sazky, nesmí se však zapomínat, že to není pouze výsledkem jeho specifických vlastností, ale také pokroucené kultury naší doby.

Glosa

Tomáš Chalupa ministrem

Kvalifikace Tomáše Chalupy na post ministra životního prostředí spočívá pouze v tom, že resort bude již s konečnou platností oproštěn od jakýchkoliv idejí a propadne neoliberální ideologii.

Komentář

Megaloměsta, středně vyspělá technika a my

Snaha vidět ve městech oázy svobody a naděje migrujícím vesničanům nereflektuje skutečnou situaci v chudých regionech. Přehodnocen by měl být také modernistický despekt k vesnickému životu, který nabízí odlišné, ale rozhodně ne nižší hodnoty či kvality.

Komentář

Od individua vše začíná, na individuu vše spočívá

Inspiraci, která by mohla usnadnit chápání současné situace a nalézání východisek, může poskytnout Gustav Landauer. Ten zavrhoval soukromo-ekonomickou i státně-politickou moc ve prospěch svobodně utvářeného společenství sobě rovných jedinců.

Zobrazeno 8 / 8