154044706584201305

Miroslav Kutal

Profil

Autor vystudoval Systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a doktorské studium v oboru Ekologie lesa na Mendelově univerzitě v Brně, kde nadále působí. Od roku 2002 je koordinátorem projektů ochrany a monitoringu velkých šelem Hnutí DUHA Olomouc. Působí jako český zástupceLarge Carnivore Initiative for Europe (LCIE), expertní skupiny Mezinárodního svazu ochrany přírody (Species Survival Commission při IUCN).

Image

Komentář

Medvěd, fantom české krajiny

V případě medvěda, který se toulá krajinou na Vsetínsku, nemáme k dispozici žádné ideální řešení. Pozornost, kterou k sobě přitáhl, však může iniciovat přijetí institucionálních a legislativních opatření do budoucna.

Zobrazeno 1 / 1