152722279885600962

Václav Orcígr

Profil

Autor je sociolog a člen neziskové organizace Arnika.

Komentář

Nenechme města napospas trhu. Nebojme se utkání s korporátní džunglí

Minulý týden se v Praze konaly dvě akce, které dokonale ilustrovaly nepřijatelnost současné praxe bytové politiky nejen v Praze. Trh nejenže nic nevyřeší, ale soukromý sektor je dnes skutečnému řešení hlavní překážkou.

Image

Rozhovor

K tomu, jaká budeme mít města, musí mít možnost přispět většina z nás

Praha je dynamické rozvíjející se město, které s připravovaným Metropolitním plánem vstupuje do nové etapy. Urbánní antropolog Michal Lehečka v rozhovoru přibližuje, co českou metropoli v současnosti definuje a co ji nejvíce ohrožuje.

Image

Komentář

Jaké město máme, takoví budeme i my

Tvůrci nového Metropolitního plánu Prahy se hlásí k otevřenému a participativnímu přístupu. Ve skutečnosti však berou v potaz pouze připomínky, které souzní s jejich předem přijatou vizí, argumentuje Václav Orcígr ve svém komentáři.

Zobrazeno 3 / 3