Imageedit_2_7544918760

Kristýna Jůzová Kotalová

Profil

Autorka působí v Institutu pro sociální inkluzi, od roku 2005 se věnuje sociálně-právní ochraně dětí s cílem umožnit jim přijímající a bezpečnou péči vlastních nebo náhradních rodičů. Podílí se na systémových změnách, metodickém vedení sociálních pracovníků, zabývá se případovou prací a mezioborovou kooperací odborníků pečujících o děti.

Image

Komentář

Zakazování doplatků na bydlení zhoršuje situaci ohrožených dětí

Obce mohou nově vymezit lokality se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, v nichž se nevyplácejí doplatky na bydlení. Do rozhodnutí se dle zákona zapojují i orgány sociálně-právní ochrany dětí, což je ale v rozporu s jejich posláním.

Image

Komentář

Ústavní péče jako státem řízené sociální vyloučení

Současné podmínky v ústavech a dětských domovech nedávají prostor pro naplnění individuálních potřeb dětí. Izolace v uzavřených ústavech přináší značná rizika, upozorňuje Kristýna Jůzová Kotalová.

Zobrazeno 2 / 2