Veronika_vichova

Veronika Víchová

Profil

Autorka působí v programu Kremlin Watch think-tanku Evropské hodnoty.

Image

Komentář

Až noviny napíšou „zrušte demokracii“, bude na aktivismus pozdě

Názory na závažnost hrozby ruského dezinformačního vlivu se různí, jak dokládá i dosavadní diskuse na stránkách Deníku Referendum. Veronika Víchová z think-tanku Evropské hodnoty upozorňuje, že nebezpečí není radno bagatelizovat.

Zobrazeno 1 / 1